Spis zwierząt na nowych zasadach. Kto i do kiedy musi go sporządzić?Dominika Stancelewska
StoryEditorSpis zwierząt

Spis zwierząt na nowych zasadach. Kto i do kiedy musi go sporządzić?

05.12.2023., 12:00h
Od 2023 roku obowiązują nowe zasady spisu zwierząt. Kto musi go sporządzić, a kto już nie musi?

Od 2023 roku spis zwierząt dotyczy tylko jednego gatunku zwierząt

Przez ostatnie lata, rolnicy, którzy posiadali zwierzęta gospodarskie zobowiązani byli przeprowadzić ich spis przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 31 grudnia. Wymóg dotyczył posiadaczy owiec, kóz i świń, a wcześniej także bydła.

Obecnie, po wejściu w życie Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zmieniły się zasady spisu. Jak wyjaśnia ARiMR, zgodnie z obowiązującymi przepisami do sporządzania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada zobligowani są wyłącznie hodowcy trzody chlewnej.

- Dokument zawierający informacje o liczbie świń z opisem stosowanego modelu produkcji i systemu utrzymywania zwierząt ich posiadacz powinien przygotowywać dwa razy w roku – nie później niż do 30 czerwca i do 31 grudnia – tłumaczy ARiMR.

Sporządzanie spisu świń: na jakich zasadach?

Spisu świń dokonuje się co najmniej raz na sześć miesięcy – jednak nie później niż w dniu 30 czerwca oraz w dniu 31 grudnia danego roku, podając liczbę świń oznakowanych, w tym indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz liczbę świń nieoznakowanych do 37 dnia życia.

Ustaloną liczbę świń rolnik musi umieścić w księdze rejestracji stada i przekazać kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu. Spis świń można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZplus i ARiMR rekomenduje taki sposób składania spisu. Posiadacze składający spis w takiej formie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia księgi w postaci papierowej. W wyjątkowych sytuacjach spis można złożyć w formie papierowej.

image
IRZplus

Coraz mniej czasu na aktualizację danych w IRZplus. Co i do kiedy rolnicy muszą przekazać ARiMR?

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 13:23