Są zmiany w terminach składania wniosku o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione.arch.
StoryEditorWażne dla rolnika!

Uwaga rolnicy! Nowe terminy składania wniosków o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta

07.09.2023., 17:30h
Są zmiany w terminach składania wniosku o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione. Ile czasu ma rolnik na złożenie takiego wniosku?

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od 26 lipca 2023 r. zostało wcielone w życie rozporządzenie ministra odnośne szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustanowione zostały terminy składania wniosków o oszacowanie szkód wyrządzonych przez bobry, żubry, wilki, rysie.

Za szkody wyrządzone przez te zwierzęta, objęte ochroną gatunkową, odpowiada Skarb Państwa.

Kiedy złożyć wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione?

Jak wynika z treści rozporządzenia, wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych przez bobry, żubry, wilki, rysie należy złożyć w następujących terminach:

  • 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody – w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt,
  • 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody – w przypadku szkody w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim,
  • 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru – w przypadku szkody w plonach na użytkach zielonych,
  • umożliwiającym dokonanie szacowania szkody nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru danej uprawy w roku, w którym wystąpiła szkoda – w przypadku szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych,
  • 2 miesięcy od dnia stwierdzenia szkody – w przypadku szkody innej niż określona w pkt 1–4.

Co jeśli wniosek o oszacowanie szkód został złożony po terminie?

Jeżeli wniosek o oszacowanie szkód zostanie złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany w ogóle.

Czy zmieniły się wzory wniosków o oszacowanie szkód?

W związku z wprowadzonymi do rozporządzenia zmianami opracowano nowe wzory wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez:

  • bobry,
  • żubry,
  • wilki,
  • rysie.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 02:21