StoryEditorZnakowanie zwierząt

Znakowanie zwierząt na nowych zasadach. Jakie będą kolczyki dla krów, świń, owiec i kóz?

10.01.2023., 14:01h
6 stycznia 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie obowiązujących w Polsce zasad z unijnymi przepisami oraz unowocześnienie obecnego sposobu rejestracji zwierząt. Od teraz podstawową drogą informowania o zdarzeniach w stadzie ma być aplikacja IRZplus. Jak zmieniło się znakowanie zwierząt i jak będą wyglądać nowe kolczyki?    

Rejestracja i znakowanie zwierząt gospodarskich na nowych zasadach - co się zmieniło?

Nadrzędnym celem wprowadzenia nowej ustawy jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który jest istotnym ogniwem zwalczania chorób zakaźnych. Wprowadzone w styczniu zmiany przepisów dotyczą głównie katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Co więcej, nowelizacja ustawy wprowadza rezygnację z dotychczas obowiązujących paszportów dla bydła w obrocie krajowym. Obecnie paszporty bydła służą wyłącznie dokumentowaniu przemieszczeń zagranicznych.

Więcej na temat nowej ustawy przeczytasz w artykule: "Rejestracja i znakowanie zwierząt hodowlanych na nowych zasadach. Co się zmieni?"

Jakie terminy zgłoszenia urodzeń i znakowania zwierząt narzuca nowa ustawa?

Ustawa wprowadza odrębne terminy na zgłaszanie urodzeń i znakowanie zwierząt w zależności od gatunku.

 • BYDŁO: niezmiennie, hodowcy mają 7 dni na dokonanie obu czynności.

 • MAŁE PRZEŻUWACZE: hodowcy mają 30 dni na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia i jego oznakowanie jeśli matka była objęta wsparciem dobrostanowym. W innym przypadku znakowanie owcy lub kozy będzie musiało nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia matki wsparciem – jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia potomstwa lub przed opuszczeniem przez nie siedziby stada, w której się urodziło.

 • JELENIOWATE I WIELBŁĄDOWATE: hodowca ma 9 miesięcy na dokonanie obu czynności

 • ŚWINIE: Uwaga, zmiana! Posiadacze świń mają 37 dni na zgłoszenie urodzenia i oznakowanie zwierząt. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, informacja taka powinna być zamieszczona w internetowej bazie w przeciągu 2 dni!

 • KONIOWATE: posiadacze koni mają 3 miesiące na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia.  Za opis i identyfikację zwierzęcia odpowiedzialny jest obecnie właściwy związek hodowców koni, który musi zostać sporządzony w ciągu 12 miesięcy od urodzenia.

UWAGA: W przypadku wszystkich wymienionych gatunków będzie trzeba poinformować o zdarzeniu innym niż urodzenie przed upływem 7 dni od jego wystąpienia.

Dopuszczenie alternatywnych metod identyfikacji zwierząt

Nowa ustawa pozwala na stosowanie alternatywnych środków identyfikacji, które zostały uwzględnione w unijnych przepisach, czyli:

 • zwykłych i elektronicznych kolczyków lub opasek na pęcinę,
 • kapsułek ceramicznych (bolusów),
 • wszczepianych transponderów,
 • tatuaży.

Jest to uzależnione od kombinacji oznaczeń przypisanych konkretnym gatunkom zwierząt oraz oferty dostawców, którzy zostali wpisani na prowadzoną przez ARiMR listę. Oprócz tego dla użytkowników aplikacji IRZplus uproszczona została procedura zaopatrywania się w środki identyfikacji.

Nowe kolczyki dla krów, świń, owiec i kóz - jak wyglądają?

Nowe wzory kolczyków dla krów będą zawierać widoczny, czytelny i trwały:

 • 1) numer identyfikacyjny zwierzęcia zapisany za pomocą 14 znaków, przy czym 9 pierwszych jest wysokości nie mniejszej niż 5 mm, a 5 ostatnich jest wysokości większej niż 9 pierwszych i nie mniejszej niż 10 mm, z których:
  • a) dwa pierwsze znaki – to litery „PL”,
  • b) dwanaście następnych znaków – to przyznany zwierzęciu indywidualny numer identyfikacyjny, którego: – dwa pierwsze znaki – to cyfry oznaczające numer serii, – dziewięć następnych znaków – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia, – ostatni znak – to cyfra kontrolna;
 • 2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w górnej części po lewej stronie kolczyka;
 • 3) linearny kod kreskowy – dwa z pięciu przeplatany, który koduje 12 cyfr indywidualnego numeru identyfikacyjnego przyznanego zwierzęciu, umieszczony tylko na części żeńskiej kolczyka.
 • Na duplikacie kolczyka cyfra rzymska oznaczająca numer duplikatu jest umieszczana nad literami „PL”. 
 • Kolczyki będą w kolorze żółtym.


Nowe kolczyki dla owiec i kóz będą zawierać widoczny, czytelny i trwały: 

 • 1) numer identyfikacyjny zwierzęcia zapisany za pomocą 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:
  • a) dwa pierwsze znaki – to litery „PL”,
  • b) dwanaście następnych znaków – to przyznany zwierzęciu indywidualny numer identyfikacyjny, którego:
   • – dwa pierwsze znaki – to cyfry oznaczające numer serii,
   • – dziewięć następnych znaków – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia,
   • – ostatni znak – to cyfra kontrolna;
 • 2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w górnej części po lewej stronie kolczyka.
 • Na duplikacie kolczyka cyfra rzymska oznaczająca numer duplikatu jest umieszczana nad literami „PL”
 • Kolczyki są kolory pomarańczowego

Nowe kolczyki dla świń będą zawierać widoczny, czytelny i trwały na części żeńskiej :

 • 1) numer siedziby stada zapisany za pomocą 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • 2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w części środkowej lub na kołnierzu kolczyka.
 • W przypadku duplikatu kolczyka nie stosuje się oznaczenia numeru duplikatu.
 • Kolczyki są koloru pomarańczowego

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Unsplash

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. marzec 2024 15:31