StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty do rolnictwa ekologicznego wzrosną o 35 proc. Ile wyniosą?

18.02.2023., 15:02h
Będą wyższe stawki dopłat ekologicznych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. Pojawi się także nowy pakiet płatności. Jakie dotacje otrzymają rolnicy?

W tym i w następnym roku rolnicy będą równolegle realizowali zobowiązania ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz w ramach interwencji – Rolnictwo ekologiczne objętej Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Ale stawki płatności w ramach interwencji są o ok. 35 proc. wyższe niż w ramach PROW 20214-2020. Dlatego resort rolnictwa podnosi dopłaty w dotychczasowym działaniu.

- Proponuje się podniesienie stawek płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 średnio o ok. 35 proc.  w porównaniu do stawek płatności ekologicznych obowiązujących od 2021 r. - wyjaśnia resort rolnictwa. 

Ministerstwo wprowadza też do tego działania nowy pakiet o numerze 13 -  Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

Ile wyniesie premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą?

Płatności ekologiczne w ramach tego nowego pakietu będą dodatkowymi płatnościami do powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi, które zostaną zadeklarowane przez rolnika we wniosku o przyznanie tych płatności. Premia wyniesie 573 zł.

Kto może ubiegać się o premię w ramach „Rolnictwa ekologicznego”?

Warunkiem przyznania premii będzie zapewnienie obsady zwierząt na poziomie od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie. Realizacja tego nowego pakietu będzie różniła się od dotychczas wdrażanych pakietów lub wariantów.

Płatności w ramach tego pakietu będą przysługiwały zarówno do:

 • gruntów ornych, 
 • upraw sadowniczych 
 • trwałych użytków zielonych, 

Pakiet ten ze względu na jego specyfikę realizacji (czyli charakter dodatkowej płatności do powierzchni gruntów, na której są realizowane pozostałe pakiety i warianty działania, przy spełnieniu warunku posiadania zwierząt w odpowiedniej obsadzie oraz bez możliwości wskazania gruntów objętych zobowiązaniem) nie będzie objęty żadnym z rodzajów zobowiązań określonych w rozporządzeniu ekologicznym takich jak: 

 • zobowiązania na gruntach ornych, 
 • zobowiązania w ramach upraw sadowniczych 
 • zobowiązania na TUZ. 

Niemniej jednak pakiet ten będzie objęty obowiązującymi zasadami degresywności płatności ekologicznych.

Jakie będą stawki w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 w 2023 roku?

Stawki pakietów i wariantów rolnictwa ekologicznego wyniosą:

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 1 697 zł/ha
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 3 021 zł/ha
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji - 1 856 zł/ha
 • Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
  • 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji - 3 105 zł/ha
  • 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji - 2 495 zł/ha
  • 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji - 1 326 zł/ha
 • Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji - 1 638 zł/ha
 • Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji - 1 043 zł/ha
 • Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 1 571 zł/ha
 • Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 2 391  zł/ha
 • Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 1 856  zł/ha
 • Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
  • 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji - 1 961 zł/ha
  • 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji - 2 213 zł/ha
  • 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji - 1 326 zł/ha
 • Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji - 1 504 zł/ha
 • Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji - 1 043 zł/ha
 • Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą - 573 zł/ha

Jakie są kwoty przeznaczone na refundację kosztów transakcyjnych?

Jeżeli rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne oraz zobowiązanie ekologiczne w nowym Planie Strategicznym, to w 2023 r. oraz w 2024 r. wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego wynosi:

 • do 5 ha 900 zł na gospodarstwo
 • powyżej 5 ha do 10 ha 1 000 zł na gospodarstwo
 • powyżej 10 ha do 20 ha 1 100 zł na gospodarstwo
 • powyżej 20 ha do 50 ha 1 300 zł na gospodarstwo
 • powyżej 50 ha do 100 ha 1 400 zł na gospodarstwo
 • powyżej 100 ha 1 500 zł na gospodarstwo

Rząd przewiduje, że z poprawy dotychczasowych warunków skorzysta nawet 19,6 tys. rolników. 

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 12:56