StoryEditornowe technologie

Polska firma ma współpracować z Microsoft nad rolnictwem precyzyjnym

13.10.2021., 19:10h
Grupa Azoty i Microsoft podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania chmury obliczeniowej m.in. w zakresie rolnictwa precyzyjnego, inkubowania inicjatyw technologicznych oraz rozwoju kompetencji pracowników grupy - podała Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Grupa Azoty rozpoczyna współpracę z Microsoft

Grupa Azoty, jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, podejmuje działania zmierzające do transformacji sektora produkcji oraz rozwoju kompetencji swoich pracowników.

Dzięki możliwościom chmury obliczeniowej Microsoft Grupa Azoty będzie w stanie minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko. Z pomocą  Microsoft Technology powstanie inkubator technologii, który będzie szukał sposobów przyśpieszenia transformacji branży nawozowo-chemicznej w Polsce i Europie w dwóch wymiarach: ludzkim i technologicznym.

Na czym ma polegać wspólny projekt Grupy Azoty i Microsftu?

Wspólne działanie ma za zadanie:

  • wypełnić powiększającą się lukę kompetencyjną w branży,
  • wykorzystać nowoczesne podejście do korzystania z technologii,
  • wspomóc wdrażanie innowacji (rolnictwo precyzyjne korzystające z danych satelitarnych, analiza procesów zachodzących w przedsiębiorstwie), które wykorzystają potencjał i technologie wynikające z chmury
  • wspomóc rozwój technik obrazowania satelitarnego wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym, które opiera się na chmurze obliczeniowej.

Dane uzyskane dzięki sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI), będą służyły m.in. wykorzystaniu danych satelitarnych w bezinwazyjnej analityce gleb.

Sztuczna inteligencja to krok w kierunku większej efektywności i ograniczenia kosztów operacyjnych prowadzonej działalności. Nie wyobrażamy sobie podnoszenia konkurencyjności bez innowacyjnych rozwiązań, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Systemy rolnictwa precyzyjnego, dzięki którym rolnicy mogą zaplanować odpowiednią strategię nawożenia upraw, to jeden z wymiernych efektów wdrażania innowacyjnych technologii w Grupie Azoty. Jestem przekonany, że podpisane porozumienie otworzy przed nami kolejne możliwości i rynki w zakresie wykorzystania nowych technologii – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Innymi słowy, współpraca Grupy Azoty i Microsoft zapewni rolnikom kompleksowe i optymalne zarządzanie uprawami.

AI jako kierunek rozwoju dla całej branży nawozowo-chemicznej w Europie

Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych nie mamy wątpliwości, że sztuczna inteligencja to jeden z głównych trendów na drodze do transformacji cyfrowej biznesu. Informacja o współpracy Grupy Azoty - jednej z czołowych grup kapitałowych europejskiej branży nawozowo-chemicznej - z Microsoft, potwierdza, że krajowi czempioni doskonale rozumieją znaczenie nowoczesnych technologii w kontekście budowania swoich przewag konkurencyjnych. Jestem przekonany, że wspólne działania Grupy Azoty i Microsoft wyznaczą kierunek dla transformacji cyfrowej branży nawozowo-chemicznej w Europie - podkreślił wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Grupa Azoty wyjaśniła, że optymalne wykorzystanie technologii wymaga odpowiednich kompetencji, zwłaszcza w branżach tak specjalistycznych, jak produkcja i sektor chemiczny. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie doprowadziło do podpisania porozumienia i powstania projektu, który wzmocni innowacyjność polskiej spółki.

Będzie to poprzedzone odpowiednimi szkoleniami i wprowadzeniem narzędzi w zakresie IT (techniki informatycznej), np. Micorsoft 356. Jednocześnie poinformowano, że zespół IT Grupy Azoty dołączy do programu Microsoft Enterprise Skills Initiative, kształcącego ekspertów o najwyższych kompetencjach chmurowych.
Strategiczne partnerstwo Grupy Azoty i Microsoft

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie notatki prasowej Grupy Azoty

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. październik 2023 11:32