Rysunek 2Bayer
StoryEditorTechnologia w uprawach rolniczych

Jak działa Climate FieldView, czyli nowoczesna i wielowymiarowa analiza potencjału pola?

01.05.2023., 11:00h
Climate FieldView to rolnicza platforma cyfrowa, która została opracowana po to, aby zmaksymalizować wydajność upraw. Składa się ona z kilku segmentów, które połączone ze sobą pozwalają na analizę wielu informacji zbieranych na danym stanowisku uprawowym.

Aplikacja korzysta ze zdjęć, które są wykonywane przez określone satelity z częstotliwością co trzy dni. Dzięki temu możliwy jest monitoring plantacji przez cały okres wegetacji, a zdjęcia i informacje archiwalne o danym polu pozwalają wybrać najlepiej dopasowaną do stanowiska odmianę kukurydzy Dekalb. Najważniejsze jest jednak, że platforma obliczy i dopasuje zmienne normy wysiewu wybranej odmiany dopasowując je do zmienności glebowej na danym polu. Po siewie w sposób racjonalny i oszczędny może być wykonywane nawożenie mineralne i ochrona.

Satelitarne zdjęcia są aktualizowane co trzy dni

W trakcie wegetacji kukurydzy platforma przetwarza dane satelitarne pól w kilku zakresach. Pierwszy, to zdrowotność. Satelita wykonując zdjęcia pozwala na określenie, które miejsca są słabsze, a które są w lepszej lub dobrej kondycji. Zdrowotność wyrażana jest kolorem zielonym, im jest on ciemniejszy, tym zdrowotność wyższa. Platforma tworzy indeks biomasy, który pozwala na zobrazowanie różnic w postaci wielkości roślin w poszczególnych miejscach na polu oraz zużycia wody i zapotrzebowanie na nią w zależności od stanowiska glebowego.

Warstwy tych danych otrzymujemy co trzy dni pod warunkiem, że pogoda pozwala na wykonanie satelicie zdjęć. Dodatkowo, kiedy dodamy obrys naszego pola, otrzymamy historię tego, co na nim się działo od 2016 r. Taka ilość informacji pozwala na określenie miejsc na naszych polach, które mają notoryczne problemy wynikające z mniejszej zasobności lub gorszego dostępu do wody. Otrzymujemy więc informacje o tym, gdzie plonotwórczość jest mniejsza. Ciemnozielony kolor obrazuje miejsca mocne, gdzie na więcej można sobie pozwolić w procesie uprawy – mówi Paweł Domachowski reprezentujący firmę Bayer, właściciela platformy Climate FieldView.

Na jakiej zasadzie działają mapy potencjału plonowania?

Platforma potrafi zgromadzić a następnie poddać analizie dane zbierane z maszyn pracujących w gospodarstwie. Istotnym elementem jest mapa plonu tworzona przez kombajn. Ważną kwestią jest więc odpowiednia jego kalibracja, tak aby zbierał poprawne dane dotyczące miejscowego plonu oraz wilgotności ziarna. Platforma może także przetwarzać informacje zbierane przez inne maszyny, a więc opryskiwacz, rozsiewacz oraz siewnik. Jedynym warunkiem poprawnego działania systemu jest posiadanie przez maszyny systemu ISOBUS.

Informacje z maszyn zbieramy przez urządzenie o nazwie DRIVE, który jest wpinany do gniazda diagnostycznego ISOBUS ciągnika, kombajnu lub maszyn, aby pobrać dane. Następnie są one wysyłane na konto rolnika platformy Climate FieldView. Aplikacja analizuje mapę plonu, którą tworzy kombajn podczas zbioru. Jest w stanie analizować dane z kolejnych warstw takich jak prędkość, z jaką poruszała się maszyna czy też ukształtowanie terenu. Takie dane bowiem zbierane są poprzez antenę GPS, która jest zainstalowana w ciągniku – wyjaśnia Paweł Domachowski.

image

Rysunek 1

FOTO: Bayer

Programowanie maszyn i podział pola na kategorie 

Mapy obrazujące zdrowotność w danym okresie wegetacji można następnie porównywać z mapą plonu z kombajnu. Pozwala to więc na podzielenie danego pola na kategorie i strefy związane z potencjałem plonowania.

Pewne decyzje możemy opierać na zdjęciach satelitarnych, ponieważ one oddają rzeczywistą sytuację na polach. Dodatkowo właściciele pól są świadomi tego, że niektóre części pola powodują problemy i są bonitacyjnie słabsze. Ważnym elementem platformy jest możliwość programowania maszyn – zapewnia Paweł Domachowski.

Jak wygląda siew kukurydzy wg skryptu nasion FieldView?

Na podstawie zdjęć historycznych i mapy plonowania pole uprawne można podzielić na strefy i dla każdej ustalić zmienne dawki wysiewu kukurydzy. W słabszych strefach można zaprogramować niższą obsadę, a tam, gdzie potencjał jest większy, wyższą. W ten sposób można optymalnie wykorzystać każdą część pola.

Aby ustalić zmienną normę wysiewu dla wyróżnionych stref pola, najpierw należy wybrać odmianę, jaką siejemy. Opcja ta dostępna jest dla wszystkich odmian marki Dekalb. Konieczne jest też określenie średniego plonu dla danego pola. Nie jednak tego, jaki chcemy uzyskać, tylko takiego, jaki był uzyskiwany w przeszłości. Chodzi o suche ziarno z ha. Jest także możliwość wpisania kosztów nasion oraz ceny skupu. Rubryki te mają znaczenie statystyczne a dla ustalenia dawki wysiewu nie są istotne. Po wprowadzeniu tych danych użytkownik dostaje gotową receptę, według której można wykonać siew ze zmienną obsadą dla wyznaczonych przez platformę stref. To, jaka powinna być w nich norma wysiewu obrazuje na platformie czytelna tabela – mówi Paweł Domachowski.

Jak działa aplikacja Climate Field View?

W przykładowym wariancie pole o areale 28,6 ha Climate FieldView na podstawie dostępnych danych podzieliło na pięć stref (Rysunek 1). Przy średnim plonie 10 t/ha średnia dawka wysiewu odmiany DKC2978 wyniosła 89,2 tys. nasion na ha, jednak w poszczególnych strefach była ona zróżnicowana od 77,3 tys./ha w najsłabszej do 94,6 tys./ha w najmocniejszej. Niejednorodny był także prognozowany plon ustalony na 7,1 w strefie najgorszej do 11,4 w najlepszej. Prognozy w dużej mierze sprawdziły się w praktyce co obrazuje rysunek 2 z mapą oceny biomasy i mapą plonowania.

Platforma liczy także koszty nasion oraz potencjalny przychód ze sprzedaży plonu. Oznacza to, że narzędzie służy do racjonalizowania ponoszonych kosztów na uprawę. Tam, gdzie potencjał plonu jest wyższy, użytkownik może siać więcej nasion. Oszczędza zaś na obszarach o słabszej bonitacji.

Platforma umożliwia ustalenie dawki dla potencjału poszczególnych stref i przy uwzględnieniu cech poszczególnych odmian marki Dekalb. To nie jest jednak twarda recepta, z którą nic nie można zrobić. Do poszczególnych stref można robić korekty, jeśli wydaje nam się, że dawka wysiewu została ustalona na zbyt wysoką. Umożliwiamy pod spodziewany plon dobierać dawkę nawozu azotowego. Obowiązuje podobna zasada – różnicujemy ją i w strefach mniej plonotwórczych oszczędzamy nawożenie adekwatnie do spodziewanego plonu. Dawki nawożenia są ustalane nie automatycznie a ręcznie przez użytkownika. Na przykład 15% więcej w miejscu najwyższego spodziewanego plonu i 30% mniej tam, gdzie zbiory będą najsłabsze – wymienia Paweł Domachowski.

image

Rysunek 2

FOTO: Bayer

Platforma Climate FieldView dostępna jest w wersji Prime i Plus. O szczegółach możliwości platformy można przeczytać na stronie www.climatefieldview.com.pl.

ryc. Bayer

 

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 17/2023 na str. 32. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 00:58