Leszek Skrzypczyk, dyrektor zarządzający Agrii Polska w sklepie firmowym, który jest wizytówką nowej inwestycji w Aleksandrowie KujawskimMarek Kalinowski
StoryEditorUprawa

Agrii Polska otwiera nowy zakład nawozów foliQ

13.06.2024., 09:00h
Nowy zakład produkcji nawozów dolistnych foliQ w Aleksandrowie Kujawskim jest już otwarty. Co to oznacza dla rolników?

Jak otwarcie nowych zakładów przełoży się na proces produkcji nawozów?

W czwartek, 23 maja br., nastąpiło oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcji nawozów dolistnych foliQ w Aleksandrowie Kujawskim. Otwarcie obiektu stanowi istotny krok w rozwoju firmy i jest odpowiedzią na oczekiwania rolników i rynku. W uroczystości otwarcia udział wzięło ponad 400 gości.

image
Moment kulminacyjny spotkania w dniu 23 maja 2024 r. Symboliczne przecięcie wstęgi otwierające nowy zakład produkcyjny nawozów dolistnych foliQ. Na scenie (od lewej): Leszek Skrzypczyk, dyrektor zarządzający Agrii Polska, Sean Coyle – dyrektor generalny grupy Origin Enterprises Plc i Alex Steel – dyrektor handlowy grupy
FOTO: Marek Kalinowski

Kluczowa inwestycja dla Agrii Polska unowocześni proces produkcji nawozów marki własnej, podnosząc jego wydajność do 5 milionów litrów rocznie. Firma należy do grona liderów w branży produkcji i dystrybucji nowoczesnych nawozów, materiału siewnego, nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin. Nowy obiekt to 2000 m² powierzchni, zlokalizowanej na terenie istniejącego zakładu nasiennego firmy w Aleksandrowie Kujawskim. Obejmuje on halę produkcyjną, wyspecjalizowane pomieszczenia laboratoryjne, magazyn składowania oraz sklep firmowy. Lokalna produkcja, to świadoma inwestycja firmy w proces, który umożliwia kontrolę na każdym etapie produkcji. W jego wyniku powstaje skuteczny, wysokojakościowy produkt spełniający oczekiwania rynku.

– Jestem niezmiernie dumny z tego, że dziś nadszedł ten moment otwarcia nowego zakładu produkcyjnego nawozów dolistnych foliQ. Otwieramy foliQ, ale ten nowy zakład jest czymś więcej. Otwieramy cały nowy kompleks. Jest tutaj nowy zakład nasienny, nowy zakład produkcji nawozów dolistnych foliQ, mamy dwa nowe profesjonalne laboratoria. Laboratorium nasienne i chemiczne, a także nowa komora fitotronowa – mówi Leszek Skrzypczyk, dyrektor zarządzający Agrii Polska.

Jak wygląda proces produkcji nawozów foliQ?

Produkcja nawozów foliQ odbywa się w trzech niezależnych modułach, o łącznej pojemności 73 tysięcy litrów. Proces kontrolowany jest na każdym etapie przez system czujników radarowych, sprawdzających poziom cieczy w czasie rzeczywistym. Linię produkcyjną wyposażono w deareator do usuwania gazów oraz system wody po odwróconej osmozie. Jednym z kluczowych założeń powstania nowego zakładu była dbałość o bezpieczeństwo i stabilność produktów, dlatego produkcja odbywa się przy zastosowaniu tzw. ciepłego procesu, który umożliwia uzyskanie jeszcze lepszych parametrów jakościowych produktów.

– W portfolio nowego zakładu posiadamy cztery kategorie produktowe. Przede wszystkim są to nawozy stymulujące wzrost i rozwój roślin. Kolejnymi kategoriami są: seria produktów makroelementowych, produktów mikroelementowych i nawozów specjalistycznych. Obecnie to całe portfolio składa się z ponad 30 produktów skierowanych na rynek polski i z wielu produktów kierowanych na rynki zagraniczne. Eksport ma coraz większy udział w sprzedaży, ale nadal większość trafia na rynek krajowy – mówił Kamil Skrobiszewski, dyrektor Działu Nawozów Dolistnych i Biostymulatorów Agrii Polska.

Portfolio produktowe rozwija się. Na ten moment są to głównie nawozy płynne oparte o lignosulfoniany i bardziej skoncentrowane nawozy płynne zawiesinowe. Jak podkreślał Kamil Skrobiszewski – lignosulfoniany są lepiej rozpuszczalne i przyswajalne niż nawozy chelatyzowane. Wyróżniają się też wysoką kompatybilnością z innymi nawozami i środkami ochrony roślin. Rozwijana jest też produkcja nawozów krystalicznych. W rozwoju jest też produkcja adiuwantów.

image
Kamil Skrobiszewski, dyrektor Działu Nawozów Dolistnych i Biostymulatorów
FOTO: Marek Kalinowski

Czy Agrii Polska dba o środowisko?

Troska o środowisko i lokalny ekosystem to aspekty bardzo wyróżniające nowy obiekt. Już na etapie projektowania zadbano o to, by wody poprodukcyjne zostały zarejestrowane jako nawóz do irygacji. Dodatkowo, przy budowie zakładu, firma współpracowała z ornitologami, tak by zminimalizować wpływ na siedliska bytujących w regionie chronionych gatunków ptaków, w wyniku czego elewacja hali została przystosowana do gniazdowania m.in. sierpówki, szpaka, kopciuszka czy jerzyka. Troska o środowisko, a przede wszystkim o jakość produkcji widoczna jest na zewnątrz i wewnątrz nowego zakładu. Firma stawia sobie bardziej rygorystyczne normy niż wynikające z przepisów krajowych i unijnych.

image
Siewki anormalne (poskręcane liś-
cienie, zdeformowane, pęknięte) chociaż kiełkujące zalicza się do niekiełkujących. Taką anormalną siewkę prezentuje Agata Łosiakowska-Smolińska – kierownik kontroli jakości Agrii Polska
FOTO: Marek Kalinowski

– Między częścią nasienną i chemiczną nowego laboratorium Agrii w Aleksandrowie Kujawskim panuje synergia. W części nasiennej odbywa się kontrola jakości i certyfikacja materiału nasiennego pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Odbywa się to wg norm i przepisów krajowych i międzynarodowych, przy czym nasze wewnętrzne regulacje są znacznie bardziej restrykcyjne i wyśrubowane – mówi Agata Łosiakowska-Smolińska, kierownik kontroli jakości Agrii Polska.

image
W komorze fitotronowej testowane są na roślinach produkty nawozowe. W komorze można dowolnie sterować wilgotnością, temperaturą i oświetleniem. To umożliwia symulowanie warunków polowych niezależnie od pory roku. Można dzięki temu w dowolnym momencie prowadzić badania jakości materiału siewnego oraz badania produktów nawozowych
FOTO: Marek Kalinowski

Jak w zakładach foliQ przebiega formulacja nawozów dolistnych?

Nowoczesne laboratorium chemiczne jest zsynchronizowane z laboratorium nasiennym i jest to kluczowy element dla rozwoju nowych formulacji nawozów dolistnych. Jego dedykowana przestrzeń wyposażona jest w wyspecjalizowany sprzęt, który pozwala tworzyć nowe produkty foliQ oraz prowadzić ciągłe badania nad obecnymi już na rynku. To również szersza oferta skierowana do klientów, którzy chcieliby skorzystać z kompleksowych badań dotyczących uprawy, w ramach uruchomionego serwisu Agralytics.

image
Analiza czystości materiału siewnego jest oceną wizualną, a najważniejszym sprzętem wspomagającym oko doświadczonego analityka jest lupa cyfrowa. Przy małych nasionach traw albo rozpoznawaniu wielu gatunków chwastów to pomoc nieodzowna
FOTO: Marek Kalinowski

– Rygorystyczną kontrolę jakości w laboratorium chemicznym przed opuszczeniem fabryki przechodzi każda partia produkcyjna nawozów. Sprawdzamy wszystkie parametry ilościowe, jakościowe i organoleptyczne nawozów, aby mieć pewność, że nasze nawozy mają najwyższą jakość i powtarzalność – mówi dr Agnieszka Rogowska, kontroler jakości Agrii Polska, odpowiedzialna za analizy chemiczne, kontrolę jakości i rozwój nowych produktów.

image
Sercem laboratorium chemicznego jest wysokiej klasy sprzęt analityczny. Np. spektrofotometry: EDX-RF i UV-Vis pozwalają w pięć minut poznać dokładny skład mikro- i makroelementowy. Jedno z cenniejszych urządzeń widoczne po lewej omawiała dr Agnieszka Rogowska – kontroler jakości Agrii Polska, odpowiedzialna za analizy chemiczne, kontrolę jakości i rozwój nowych produktów
FOTO: Marek Kalinowski

Marek Kalinowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 22:39