Jaki wpływ na ostateczną wilgotność ziarna kukurydzy ma gęstość siewu?Marek Kalinowski/Canva
StoryEditorUprawa

Jaki wpływ na ostateczną wilgotność ziarna kukurydzy ma gęstość siewu?

09.03.2024., 11:00h
Mocny dry down ziarnowych mieszańców przy wysokich kosztach dosuszania ziarna jest cechą decydującą o opłacalności uprawy kukurydzy ziarnowej. Jest jeszcze jeden czynnik mający niebagatelny wpływ na tempo dosychania ziarniaków przed zbiorem. To gęstość siewu.

Jaką gęstość siewu rekomendują hodowcy kukurydzy?

Hodowcy kukurydzy rekomendują gęstości siewu w pewnych widełkach od do. Niższe normy zalecają na słabsze stanowiska, wyższe na gleby zasobne i o większej pojemności wodnej.

Jaka powinna być minimalna obsada roślin kukurydzy ziarnowej na 1 ha?

Oczywiście obniżanie obsady roślin w teorii i w praktyce zmniejsza strukturę plonu. Mniej roślin, to mniej kolb i mniejszy potencjał plonowania. To prawda i nie przy każdej odmianie można eksperymentować z rozrzedzaniem siewu. Ponadto są granice, których nie można przekraczać i myślę, że taką minimalną obsadą roślin kukurydzy ziarnowej na hektarze powinno być ok. 70 tys. szt. Rzadszy siew w granicach rozsądku sprawdza się też na słabszych stanowiskach, na których sezon w sezon występują niedobory wody, a często susza.

Jaki wpływ ma nieco rozrzedzony siew kukurydzy na wilgotność ziarna podczas zbioru?

Całkiem spory i za chwilę przypomnę jedno z doświadczeń, które to udowodniło. Ale zaznaczam – to było doświadczenie jednoroczne, a na potwierdzenie jakiejś tezy trzeba kilku lat szczegółowych badań. Takie doświadczenie w 2020 r. wykonała firma farmsaat z odmianą Farmoritz o FAO 240/260 (ziarno/kiszonka) w gospodarstwie Macieja Czajkowskiego, znanego z produkcji agregatów do strip-till.

Należy też na wstępie zaznaczyć, że odmiana Farmoritz jest uniwersalna, radząca sobie na wszystkich glebach, z kolbą flex. Odmianę w technologii strip-till wysiano w ilości ziaren (w tys./ha): 60, 65, 70, 75. 80, 85 i 90. Po zbiorze okazało się, że maksymalne różnice w plonowaniu odmiany dla 7 różnych gęstości siewu nie przekraczały 200 kg/ha, co mieści się w granicach błędu statystycznego.

Ale była jedna ważna różnica między skrajnymi gęstościami – różnica wilgotności ziarna w momencie zbioru doświadczenia sięgała aż 4% na korzyść siewu w zagęszczeniu 60 tys. ziaren/ha. Ziarno z roślin sianych najrzadziej było najsuchsze (to oszczędność na dosuszaniu), ale też bardzo czyste, a z poletek z najwyższą gęstością siewu zawierało najwięcej wody i było zanieczyszczone osadkami. Te różnice można oczywiście łatwo wytłumaczyć. W rzadszym łanie jest korzystniejszy dla dosychania mikroklimat, lepsza przewiewność.

Które odmiany kukurydzy ziarnistej wybierać do rozrzedzonego siewu?

Wskazałem na ważną cechę odmiany – kolba flex. Odmiany z taką kolbą elastycznie dostosowują się do niekorzystnych warunków uprawy, w tym do mniejszej obsady roślin. W gorszych warunkach mogą niezaziarniać szczytów kolb do końca, ale pozostałe ziarniaki są nalane. W korzystnych warunkach zaziarniają duże kolby do końca. Odmiany z takim typem kolby sprawdzą się, jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed ewentualną suszą obniżając właśnie normę wysiewu.

image

Kolby flex charakteryzują się dużą elastycznością i stąd w łanie są spore różnice ich wielkości. W dobrych warunkach wytwarzają większe do końca zaziarnione kolby. Gdy jednak kolba jest ukształtowana, a warunki pogorszą się, szczytowe ziarniaki są odcinane od asymilatów

FOTO: Marek Kalinowski

Dla porównania, mieszańce z kolbami fix mają mocniej ustabilizowaną genetycznie ilość rzędów i ilość ziaren w rzędzie. Są to kolby zaziarnione do końca (na szczycie) i o małym udziale osadki. Nie dostosowują się elastycznie do niekorzystnych warunków uprawy i redukują wówczas plon przez mniejsze wypełnienia ziaren. Przy rzadszym siewie takie odmiany nie zrekompensują utraty obsady większymi kolbami. Nie mają takiej elastyczności jak kolby flex.

image

Kolby fix mają ustabilizowaną ilość rzędów oraz ziaren w rzędach i są zaziarnione po szczyt

FOTO: Marek Kalinowski

image
Uprawa

Odmiany kukurydzy na ziarno: jakie FAO jest najbardziej opłacalne w Polsce?

Marek Kalinowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 13:33