Produkcja benzyny E10 może pomóc polskiemu rolnictwuenvato.elements
StoryEditorBioetanol w benzynach

Produkcja benzyny E10 może pomóc polskiemu rolnictwu

18.04.2023., 13:00h
Więcej bioetanolu w benzynach, to możliwość zagospodarowania na ten cel znacznych ilości zbóż. Najważniejsze jest, aby planowane regulacje wspierały biokomponenty produkowane z polskich płodów rolnych.

Polskie rolnictwo potrzebuje zmian w prawie, aby produkcja bioetanolu dla benzyn była możliwa

Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych wystąpił w tej sprawie z pismem do wicepremiera Henryka Kowalczyka, w którym czytamy:

" W odpowiedzi na przekazane nam przez Krajową Izbę Biopaliw pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2023 r. (znak sprawy: DRE/oze.692.2.2023) w sprawie wdrożenia w Polsce standardu E10, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwraca się do Pana Ministra z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie wprowadzenie zwiększonego udziału bioetanolu w benzynach 95-oktanowych począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Benzyna E10 powinna być nieodzowną częścią pakietu rządowego dla polskiego rolnictwa ukierunkowanego na stabilizację sytuacji ekonomicznej wsi. Zwiększenie produkcji krajowej bioetanolu w polskich gorzelniach i zakładach spirytusowych będzie generować dodatkowy popyt na polskie zboża w ilości co najmniej 0,5 mln ton, co ma szczególne znaczenie dla stabilizacji cen skupu ziarna, a za nimi przychodów rolniczych. Polska stała się w ostatnich latach znaczącym producentem kukurydzy z produkcją na ziarno przekraczającą 7 mln ton. Z kolei gorzelnie rolnicze, zarówno te tradycyjne funkcjonujące przy większych gospodarstwach rolnych, jak i duże, wyspecjalizowane zakłady produkcyjne bioetanolu, wciąż zmagają się z ograniczonym popytem na alkohol paliwowy pomimo rosnących celów dla biopaliw i ambicji klimatycznych UE. Wprowadzenie E10 ma więc zasadnicze znaczenie w zakresie zwiększenia wykorzystania obecnych już w Polsce mocy produkcyjnych spirytusu, których kluczowym źródłem zaopatrzenia są polscy rolnicy.

Co bardzo ważne w tym kontekście, PZPRZ popiera przy tym stanowisko Krajowej Izby Biopaliw, która uważa, że aby zapewnić efekt ekonomiczny zwiększenia udziału bioetanolu w benzynach silnikowych E95 z obecnych 5% do maksymalnie 10% dla polskiej wsi, zmianie tej absolutnie musi towarzyszyć utrzymanie dotychczasowych mechanizmów chroniących polskich wytwórców bioetanolu przed nadmiernym importem biopaliw przez koncerny realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy. Tylko dzięki temu rozwiązaniu istotnie wzmocnimy krajowe rolnictwo, ponieważ polskie gorzelnie będą miały szansę na zwiększenie swojego zapotrzebowania na krajowe surowce o wspomniane 0,5 mln ton ziarna"

We Francji produkcja biopaliw jest oczywistością. W Polsce mnożą się problemy związane z wprowadzeniem bioetanolu do benzyn

Jak podkreśla Stanisław Kacperczyk, benzyna E10 jest powszechnie stosowania w większości krajów Unii Europejskiej, a polityka biopaliwowa jest szczególnie ważna w tych państwach, gdzie ważną częścią gospodarki jest sektor rolniczy. Za przykład podaje Francję, gdzie na temat biopaliw nikt nie dyskutuje, ale po prostu je się produkuje i wykorzystuje. Bioetanol jest tam stosowany w benzynie E10, ale też jako biopaliwo E85. W Polsce decyzje o wprowadzeniu benzyny E10 są wydłużane i rozwadniane różnymi problemami. Zresztą w ub.r. rząd przyjął niekorzystny projekt nowelizacji ustawy biopaliwowej i tylko dzięki oburzeniu rolników odstąpił od niekorzystnych jej zapisów.

Potrzeba osobistego zaangażowania się resortu rolnictwa w działania na rzecz biopaliw

PZPRZ liczy na inicjatywę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jego osobiste zaangażowanie w zakresie pilnego wprowadzenia w Polsce benzyny E10. Resort rolnictwa może prostym relatywnie działaniem przyczynić się do istotnej, trwałej poprawy sytuacji popytowej na polskie zboża. W innym przypadku popełniony zostanie swoistego rodzaju "grzech zaniechania" skutkujący nie tylko dalszą stagnacją opłacalności produkcji rolniczej w Polsce, ale też zwiększonymi kosztami realizacji NCW wobec konieczności importu biopaliw – zamiast produkowania ich w Polsce.

Dlatego PZPRZ apeluje o jak najszybsze wprowadzenie w Polsce benzyny E10, które, jak podkreśla Stanisław Kacperczyk – będzie faktycznym potwierdzeniem ostatnio wypowiedzianych słów przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, że "sprawy rolników pozostają w centrum uwagi rządu".

fot. envato.elements

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 15/2023 na str. 39.

Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 22:39