StoryEditorWiadomości rolnicze

Jakie preparaty pomogą skutecznie zwalczać szarka komośnika?

06.05.2022., 08:05h
Ochrona plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem jest bardzo trudne. Obecnie rolnicy mają do dyspozycji 6 insektycydów z rejestrację do ograniczania szarka w burakach. Warto także dodać, że Krajowa Spółka Cukrowa zaoferowała rolnikom specjalną promocję na insektycydową ochronę upraw buraka cukrowego.

Żerowanie szarka komośnika znacznie zmniejsza plon buraków cukrowych

Szarek komośnik (Bothynoderes punctiventris) jest w ostatnich latach dużym zagrożeniem dla upraw buraka cukrowego w okresie wiosennym, głównie w rejonie południowo-wschodniej Polski. Intensywny jego żer przyczynia się do całkowitego niszczenia części zielonych i zamierania młodych roślin, co prowadzi do zmniejszenia obsady, a w konsekwencji do obniżenia plonu korzeni.

Ze względu na biologię szkodnika, skuteczna ochrona plantacji jest niezwykle trudna. Wychodzenie szarka z miejsc spoczynku zimowego i przemieszczanie się go na plantacje buraka jest rozłożone w czasie i ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych. W warunkach sprzyjających szkodnik kilkuhektarową plantację jest w stanie zniszczyć w ciągu kilku godzin.

Jak skutecznie zwalczać szarka komośnika? 

Najwyższą skuteczność zwalczania uzyskuje się wykonując zabieg w chwili żerowania szkodnika. Rejestrację do ograniczania szarka w burakach ma 6 insektycydów:

  • Cyperkill Max 500 EC,
  • Insektus Duo 500 EC i Spider 500 EC (zawierają cypermetrynę),
  • Karate Zeon 050 CS i Topgun 50 CS (zawierają lambda-cyhalotrynę)
  • oraz Mavrik Vita 240 EW (zawiera tau-fluwalinę).

Pamiętajmy, że dostępne insektycydy należą do grupy pyretroidów, dlatego trzeba mieć na uwadze, że częste wykonywanie zabiegów tymi substancjami – niejednokrotnie zachodzi potrzeba wykonania nawet sześciu, ponieważ szkodnik nachodzi falami – może doprowadzić do wyselekcjonowania ras odpornych szkodnika.

KSC oferuje insektycydy na szarka komośnika za 1 zł

Z uwagi na zagrożenie szarkiem komośnikiem, w jego zwalczaniu wspiera plantatorów buraka Krajowa Spółka Cukrowa. Monitoruje szkodnika przy wykorzystaniu pułapek feromonowych, których zakup organizują służby surowcowe w cukrowniach KSC. Zarząd KSC podjął 4 kwietnia br. decyzję o wsparciu plantatorów przez możliwość nabycia środków do insektycydowej ochrony plantacji wraz z adiuwantem w promocyjnej cenie 1 zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest wystawienie co najmniej jednej pułapki feromonowej na plantacji buraków cukrowych, prowadzenie monitoringu plantacji pod kątem wystąpienia szarka komośnika oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odłowione szkodniki.

Wsparcie dotyczy zakupionych w cukrowniach KSC preparatów na dwa zabiegi ochrony insektycydowej na szarka komośnika obejmujące insektycyd Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g) łącznie z adiuwantem BetaPlus na areał nie większy niż podany w umowie kontraktacyjnej. Szczegółowe informacje zainteresowani plantatorzy mogą uzyskać u inspektorów surowcowych oraz w cukrowniach KSC.

Marek Kalinowski 
za informacją KSC

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 12:16