StoryEditorŚrodki ochrony roślin

Kolejna substancja wycofana z rynku. Zniknie insektycyd fosmet

27.01.2022., 12:01h
Rolnicy co chwile spotykają się z utrudnieniami, w tym w skutecznej ochronie upraw. Wiele środków ochrony roślin zostaje wycofanych z rynku. Teraz dotyczy to też fosmetu, który wchodzi w skład insektycydów. W jakich uprawach był stosowany? Jakie preparaty były na nim oparte?

UE nie odnowiła zezwolenia na stosowanie fosmetu w rolnictwie

Lista substancji czynnych dozwolonych w ochronie upraw na terenie Unii Europejskiej nieustannie się kurczy. Kolejny związek nie otrzymał zezwolenia na zastosowanie. Jest nią substancja z grupy fosforoorganicznych, znana jako fosmet.

Fosmet znajduje się w preparatach takich jak m.in.:

 • Boravi 50 WG,
 • Bratomir 50 WG,
 • Gradient 50 WG,
 • Imidan 40 WG.

Jak czytamy w rozporządzeniu w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin.

 Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 2022/94 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 16 z 25.1.2022, str. 33—35) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 1 maja 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Fosmet do zwalczania chowacza brukwiaczka i stonki

Fosmet to substancja czynna wykorzystywana w zwalczaniu szkodników upraw rzepaku, ziemniaków, gorczycy i w sadownictwie.

Był stosowany w zwalczaniu m.in.

 • chowacza brukwiaczka,
 • chowacza czterozębnego,
 • słodyszka w uprawach rzepaku,
 • stonki ziemniaczanej w uprawach ziemniaków,
 • słodyszka rzepakowego w uprawach gorczycy,
 • owocówki jabłkóweczki w uprawach sadowniczych (jabłoni i gruszy).

Do kiedy kraje UE muszą wycofać fosmet z użycia?

Wszystkie kraje członkowskie UE z dniem 1 maja 2022 r. muszą wycofać zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin zawierających fosmet. Natomiast sprzedaż ŚOR z tą substancją czynną i ich stosowanie będzie możliwe do 1 listopada 2022 r. z wyszczególnieniem, że terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 maja 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 września 2022 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 maja 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 listopada 2022 r.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Zdjęcie: archiwum TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:05