StoryEditorKukurydza

Kukurydza na ziarno 2019 - Lista Zalecanych Odmian

27.03.2019., 22:03h
Cechą pożądaną odmian ziarnowych jest szybkie oddawanie wody i niska wilgotność w czasie zbioru. Ważna jest mała podatność na osypywanie ziarna, czy tolerancja na fuzariozę kolb.
Oczywiście plon ziarnowych odmian kukurydzy liczy się najbardziej, ale nie zapominajmy, że inne ważne cechy mieszańców ziarnowych, a nieuwzględnione przy wyborze, mogą ten potencjalny plon zredukować. Należy wybierać odmiany z bezpiecznych grup wczesności tj. wczesne i średnio wczesne. Średnio późne ziarnówki są w Polsce ryzykownym wyborem, co pokazał miniony suchy sezon. Ziarniaki tych późniejszych odmian zamiast nalać się do końca zasychały wcześniej, wcześniej nawet niż u odmian średnio wczesnych.

Bezpiecznie są odmiany wczesne i średnio wczesne

Oczywiście plon potencjalny jest najważniejszy i zwykle ten potencjał mają wyższy odmiany o najwyższym FAO. Wybór odmian jest ogromny. Niedawno prezentowaliśmy w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” Listy Zalecanych Odmian kukurydzy kiszonkowej jeszcze przed pełną rekomendacją na 2019 r. Tam na ten sezon zaszły kosmetyczne zmiany zaleceń. Znacznie więcej wymieszało się w rekomendacjach odmian na ziarno i takie świeże rekomendacje na 2019 r. mają dla rolników woj. podlaskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie.

Pamiętajmy, że właściwie każda ziarnowa odmiana kukurydzy nadaje się na kiszonkę, ale nigdy odwrotnie.

Kukurydza ziarnowa - rekomendacje dla województw

  • dla woj. podlaskiego do uprawy rekomendowane są na 2019 r. mieszańce wczesne: Agro Fides, Kwintus, LG 31255, Amanova, Keops, KWS Kampinos, KWS Salamandra i SM Polonez oraz średnio wczesne: Plantus, SY Telias, ES Inventive, P8329, Casandro, ES Perspective, Farmezzo, Joffrey, LG31250, Norico, Perrero i Sativo.
  • dla woj. łódzkiego do uprawy rekomendowane są na 2019 r. mieszańce wczesne: Agro Fides, Kwintus, LG31255 i SY Talisman; średnio wczesne: ES Plantus, SY Telias i Figaro oraz średnio późne: Walterinio KWS i P8821.
  • dla woj. kujawsko-pomorskiego do uprawy rekomendowane są na 2019 r. mieszańce wczesne: Agro Fides, Kwintus, SY Talisman, Farmplus i KWS Vitellio; średnio wczesne: Plantus, SY Telias, ES Inventive, Figaro, P8329, Farmfire i SY Pandoras oraz średnio późne: Walterinio KWS i ES Faraday. 

Sprawdzone i wierne w plonowaniu

Jak widać, sporo zmian w zaleceniach w stosunku do roku 2018, ale też postęp hodowlany w mieszańcach kukurydzy jest zauważalny z każdym rokiem. Są jednak i na tych listach sprawdzone broniące się odmiany wysoko i wiernie plonujące.

  • W grupie wczesnych odmianą rekomendowaną we wszystkich województwach tworzących LZO kukurydzy ziarnowej w ub.r. i na 2019 r. jest AgroFides– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, o FAO 230. W porównaniu z wzorcem grupy wczesnej charakteryzuje się dużym plonem ziarna i stosunkowo późnym dojrzewaniem. Ziarno typu pośredniego flint/dent. Rośliny poniżej średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniego. Dość duża odporność roślin na głownię łodyg. W początkowej fazie rozwoju rośliny charakteryzują się słabszym wigorem. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonie południowym i środkowym kraju.
  • W grupie średnio wczesnych taką samą bardzo wysoką pozycję ma w rekomendacjach SY Telias – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio wczesna, o FAO 240. Ziarno typu dent. Wyjątkowo duża kolba, dobrze zaziarniona. Odmiana o niezwykle wysokim potencjale plonowania na ziarno. Dobra wymłacalność ziarna. Na zasobnych stanowiskach dobrze reaguje na obniżoną obsadę roślin. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości. Udział rdzenia w masie kolby średni. Odmiana charakteryzuje się średnią odpornością na fuzariozy i głownie. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonie południowym i środkowym.


Marek Kalinowski
fot. Marek Kalinowski 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 02:44