StoryEditorKukurydza

Kukurydza na ziarno - lista zalecanych odmian

18.03.2020., 17:03h
Cechą pożądaną odmian ziarnowych jest szybkie oddawanie wody i niska wilgotność w czasie zbioru. Ważna jest mała podatność na osypywanie ziarna, czy tolerancja na fuzariozę kolb.
Oczywiście plon ziarnowych odmian kukurydzy liczy się najbardziej, ale nie zapominajmy, że inne ważne cechy mieszańców ziarnowych, a nie uwzględnione przy wyborze mogą ten potencjalny plon zredukować. Należy wybierać odmiany z bezpiecznych grup wczesności tj. wczesne i średnio wczesne. Średnio późne ziarnówki są w Polsce ryzykownym wyborem, co pokazał miniony suchy sezon. Ziarniaki tych późniejszych odmian zamiast nalać się do końca zasychały wcześniej, wcześniej nawet niż u odmian średnio wczesnych.

Rolnik ma wiele opcji w wyborze odmian

Oczywiście plon potencjalny jest najważniejszy i zwykle ten potencjał mają wyższy odmiany o najwyższym FAO. Wybór odmian jest ogromny. Niedawno prezentowaliśmy w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” Listy Odmian Zalecanych kukurydzy kiszonkowej, a dziś rekomendacje odmian ziarnowych na 2020 r. Listy Odmian Zalecanych kukurydzy na ziarno tworzą województwa: podlaskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i mazowieckie. Pamiętajmy, że właściwie każda ziarnowa odmiana kukurydzy nadaje się na kiszonkę, ale nigdy odwrotnie. Jakie są rekomendacje na ten sezon?

Na LOZ odmian ziarnowych kukurydzy dla woj. podlaskiego do uprawy rekomendowane są na 2020 r. mieszańce wczesne Agro Fides, Farmplus, SM Pomerania, Amavit, KWS Kampinows, KWS Krogulec, KWS Salamandra, KWS Stefano i Ligato, średniowczesne Casandro, ES Innventive, Farmezzo, Kidemos, Milosz, Chicago, ES Perspective, Henley, LG31250 i SY Glorius.

Na LOZ odmian ziarnowych kukurydzy dla woj. łódzkiego do uprawy rekomendowane są na 2020 r. mieszańce wczesne Agro Fides, RGT Metropolixx i SM Pomerania, średnio wczesne Casandro Faqrmezzo i Plantus oraz średnio późna ES Faraday.

Na LOZ odmian ziarnowych kukurydzy dla woj. kujawsko-pomorskiego do uprawy rekomendowane są na 2020 r. mieszańce wczesne Agro Fides, Farmplus, RGT Metropolixx, KWS Kampinos i KWS Stefano; średnio wczesne: ES Inventive, Plantus, Farmfire, Kidemos, P8329 i SY Pandoras oraz średnio późne ES Faraday i DKC 3969.
Na LOZ odmian ziarnowych kukurydzy dla woj. pomorskiego do uprawy rekomendowane są na 2020 r. mieszańce wczesne Agro Fides, RGT Metropolixx i Amavit.

Na LOZ odmian ziarnowych kukurydzy dla woj. mazowieckiego do uprawy rekomendowane są na 2020 r. mieszańce wczesne Agro Fides, Farmplus, SM Pomerania, KWS Krogulec i KWS Salamandra; średnio wczesne Casandro, ES Inventive, Farmezzo, Plantus, Farmfire i Milosz oraz średnio późne ES Faraday i DKC 3969.

Sprawdzone i wierne w plonowaniu

Jak widać, zaszło sporo zmian w zaleceniach w stosunku do roku 2019 i 2018, ale też postęp hodowlany w mieszańcach kukurydzy jest zauważalny z każdym rokiem. Jak ostatnio pisaliśmy, tylko w tym roku do Krajowego Rejestru wpisano 28 nowych mieszańców kukurydzy. Są jednak i na tych listach sprawdzone broniące się odmiany wysoko i wiernie plonujące.

W grupie wczesnych odmianą rekomendowaną we wszystkich województwach tworzących LOZ kukurydzy ziarnowej w 2018 r. w 2019 r. i na 2020 r. jest Agro Fides – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna o FAO 230. W porównaniu z wzorcem grupy wczesnej charakteryzuje się dużym plonem ziarna i stosunkowo późnym dojrzewaniem. Ziarno typu pośredniego flint/dent. Rośliny poniżej średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniego. Dość duża odporność roślin na głownię łodyg. W początkowej fazie rozwoju, rośliny charakteryzują się słabszym wigorem. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonie południowym i środkowym kraju.

W grupie średnio wczesnych taką samą bardzo wysoką pozycję do ub.r. miał SY Telias – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio wczesna, o FAO 240. Ziarno typu dent. Wyjątkowo duża kolba, dobrze zaziarniona. Odmiana o niezwykle wysokim potencjale plonowania na ziarno. Dobra wymłacalność ziarna. Na zasobnych stanowiskach dobrze reaguje na obniżoną obsadę roślin. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości. Udział rdzenia w masie kolby średni. Odmiana charakteryzuje się średnią odpornością na fuzariozy i głownie. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonie południowym i środkowym. W tym roku tej odmiany nie ma na Liście Odmian Zalecanych do uprawy na ziarno, a najczęściej rekomendowanymi są Casandro, ES Inventive, Farmezzo i Plantus.

Marek Kalinowski
Zdjęcie Główne Marek Kalinowski
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 21:51