kukurydza, uszkodzenia, gryzonie, nornik, mysz, nornica, stonka kukurydziana
StoryEditorUprawa

Alert dla rolników: rozpoczęło się intensywne żerowanie stonki kukurydzianej

14.06.2024., 09:30h
Na Podkarpaciu zaobserwowano intensywne żerowanie larw stonki kukurydzianej w młodych roślinach kukurydzy. Co warto zaznaczyć, agrofag znajduje się już w trzeciej fazie rozwoju!

Larwy stonki kukurydzianej na Podkarpaciu

Komunikaty na Platformie sygnalizacji agrofagów wskazują, że na plantacjach prowadzonych w monokulturze na Podkarpaciu obserwuje się intensywne żerowanie larw stonki kukurydzianej na młodych liściach kukurydzy.

Młode rośliny wylegają przez stonkę kukurydzianą

Jak się okazuje, analiza roślin przeprowadzona przez ekspertów 10 czerwca wykazała, że młode rośliny wylegają na skutek żerowania larw na ich korzeniach, które są przez nie silnie ograniczane.

Co istotne, mimo wczesnej pory, w glebie zaobserwowano dominację w pełni wyrośniętych larw w trzecim, czyli ostatnim, stadium rozwojowym. Oznacza to, że stadium rozwoju szkodnika jest przyspieszone.

Konieczne wdrożenie monitoringu na obecność chrząszczy

Monitoring upraw wykazał również obecność pierwszych poczwarek, co oznacza, że konieczne jest już wdrożenie obserwacji obecności chrząszczy. Taki postęp rozwojowy może wskazywać, iż pojawią się w tym roku wyjątkowo wcześnie.

W IOR-PIB zostały już wyłożone pułapki do odłowu osobników dorosłych tego gatunku.

Stonka kukurydziana lubi monokulturę

Stonka kukurydziana doskonale rozwija się w uprawach monokulturowych, ponieważ szkodnik ten przechodzi swój cykl rozwojowy przynajmniej w dwuletniej monokulturze kukurydzy na danym areale. Cykl ten skutecznie zakłóca zmianowanie, czyli 2-3-letnie przerwy. W celu skutecznego zwalczania stonki należy również pozbywać się samosiewów. W rejonach szczególnie narażonych na występowanie stonki kukurydzianej sposobem mogą okazać się odmiany kukurydzy o wzmocnionym systemie korzeniowym. Zagrożenie stonką minimalizuje również wczesny siew.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Platforma Sygnalizacji Agrofagów, Syngenta.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 10:38