StoryEditorWiadomości rolnicze

GUS podaje ogromny wzrost zbiorów kukurydzy

19.12.2022., 15:12h
GUS ocenił, że zbiory kukurydzy na ziarno wyniosą w tym roku aż 8,3 mln ton. Mają być wyższe o 11 proc. w porównaniu do roku 2021.

Trudny rok w uprawie kukurydzy

Rok 2022 był trudny dla rolników zajmujących się uprawą kukurydzy. Z powodu niesprzyjającej, wiosennej aury, która charakteryzowała się niskimi temperaturami i brakiem opadów deszczu w wielu miejscach siew był opóźniony, co skutkowało nie tylko wydłużonym okresem wschodu roślin, ale również nierównomiernym wzrostem rośliny. 

Przełomowymi miesiącami dla wzrostu tegorocznych upraw kukurydzy okazały się czerwiec i lipiec, podczas których warunki atmosferyczne były korzystne. 

Kolejne załamanie w uprawach kukurydzy nastąpiło w sierpniu, kiedy brak opadów atmosferycznych lub ich znikoma ilość doprowadziły do suszy na polach w wielu województwach. Z powodu braku nawodnienia ucierpiały uprawy w środkowo-zachodniej części Polski, gdzie wystąpiło “przesuszenie gleby powodujące podsychanie roślin”. Na brak deszczu nie mogli narzekać rolnicy ze wschodniej części kraju, gdzie występowały one z regularną częstotliwością. To właśnie w tej części kraju plantatorzy kukurydzy mogli cieszyć się wysoką i masywną rośliną z obfitymi kolbami. 

GUS: jeszcze 20 proc. kukurydzy jest na polu

Zróżnicowane warunki atmosferyczne przyczyniły się do podziału plonowania wysokości zbioru na regionalny i lokalny.
GUS: zebrano 80 proc. kukurydzy w Polsce.

Z analizy przeprowadzonej przez GUS wynika, że zbiór kukurydzy na ziarno rozpoczął się w październiku. Oceniono, że do końca listopada ziarno kukurydzy zebrano z ok. 80% zasianej powierzchni.  Oszacowano również, że im dłużej kukurydza będzie czekała na zbiór, tym plon będzie niższy, a wraz z nim pogorszy się jakość ziarna.

GUS: zbiory kukurydzy na ziarno wzrosną o 11 proc.

Statystyki zbiorów kukurydzy w 2022 r. przedstawiają się w następujący sposób:    
  • powierzchnia kukurydzy na ziarno zwiększyła się o 19% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 i wyniosła 1,2 mln ha,    
  • najprawdopodobniej plony kukurydzy na ziarno będą mniejsze o 7%, ponieważ mają wynieść 69,8 dt/ha, czyli będą mniejsze o 4,9 dt/ha niż w 2021 r.,    
  • zbiory kukurydzy na ziarno szacunkowo będą wyższe o ok. 11%. Wyniosą 8,3 mln ton,
  • powierzchnia kukurydzy uprawianej na zielonkę jest mniejsza niż w 2021 r. o ok. 9% i wynosi ponad 0,6 mln ha, 
  • zbiory kukurydzy na zielonkę są o ok. 11% mniejsze niż w 2021 r. i wynoszą ok. 29,9 mln/t. 
oprac. Justyna Czupryniak
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. kwiecień 2024 16:36