StoryEditorMateriał Reklamowy Partnera Generali Agro

Ubezpieczenie upraw pozwala utrzymać płynność finansową gospodarstwa, gdy wystąpią szkody

06.04.2023., 11:04h
– Rolnicy to grupa, która szczególnie odczuwa skutki gwałtownych zmian aury. Tylko w poprzednim roku zgłoszono do Generali Agro aż 4,5 tys. szkód wywołanych przymrozkami wiosennymi, a kolejne 11 tys. spraw dotyczyło uszkodzeń wywołanych przez grad. Najpoważniejsza z nich objęła pole blisko 600 ha, a gospodarz otrzymał niemal 1 milion złotych odszkodowania – mówią Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro oraz Bernard Mycielski, Dyrektor ds. Szkód Rolnych Generali Agro.

Od końca marca rolnicy mogą ubezpieczać swoje uprawy. Jakie ryzyka może obejmować polisa i czy w tym roku Generali Agro ma jakąś nową ofertę?

Krzysztof Mrówka: Zgadza się, od 20 marca rolnicy mogą ubezpieczyć u nas uprawy. Aż do 65 procent dopłaty może uzyskać klient ubezpieczający uprawy w Generali Agro. Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W sezonie wiosennym Generali Agro umożliwia ochronę płodów rolnych już od 8 procent ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem.

– Jeśli chodzi o unikatową ofertę, to Generali Agro, jako jedyne na rynku, odpowiada za szkody spowodowane spaleniem słomy. Niezależnie od sumy ubezpieczenia, wypłacamy odszkodowanie na zasadach ryczałtu w wysokości 200 zł za hektar. Pozwoli to na częściowe pokrycie strat polegających na utracie składników pokarmowych pochodzących ze spalonej słomy oraz częściowej degradacji gleby spowodowanej przez wysoką temperaturę. Co ważne, ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru – mówi Bernard Mycielski i dodaje:

– Od tego sezonu wprowadziliśmy odpowiedzialność za szkody spowodowane erozją wietrzną w ryzyku huraganu. To wyjątkowo groźne dla upraw zjawisko, które może skutkować zawianiem roślin lub uszkodzeniem liści lub pędów, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych.

 

Czy rolnik może wybrać zakres ubezpieczenia najlepiej dopasowany do prowadzonej przez niego działalności?

– Tak, może i ma w czym wybierać. W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć uprawy: zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, wybranych gatunków warzyw i owoców. Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Jak co roku, rolnicy mają do wyboru pakiety ubezpieczeń dopasowane do ich potrzeb. Pierwszy z nich obejmuje ryzyko gradu. Drugi pakiet to polisa od gradu i przymrozków wiosennych. Kolejna propozycja obejmuje już trzy ryzyka: grad, deszcz nawalny, huragan. Natomiast w najszerszym pakiecie rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy aż od czterech ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i huraganu – informuje Krzysztof Mrówka.

 

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia upraw od innego ryzyka niż to objęte dopłatami?

– To kolejny sezon, w którym proponujemy produkt ubezpieczeniowy skierowany do najbardziej wymagających producentów. Dla klientów, którzy potrzebują kompleksowej ochrony, przygotowaliśmy specjalne klauzule rozszerzające ustawowy zakres ubezpieczenia, chroniące m.in. od zastoisk wodnych powodujących wygnicie roślin na skutek działania deszczu nawalnego – mówi Krzysztof Mrówka. – Wyjątkową ofertę kierujemy w tym sezonie do producentów buraków cukrowych. Gdy na ich polach wystąpi szkoda w wyniku gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, a jej wysokość nasi rzeczoznawcy oszacują na poziomie większym niż 25 procent ubytku plonu głównego, wypłacimy dodatkowy ryczałt w wysokości 5 procent sumy ubezpieczenia, który pokryje szkody jakościowe polegające na obniżonej polaryzacji.

Bernard Mycielski: Również dla producentów wybranych gatunków owoców i warzyw proponujemy ochronę od ryzyka gradu. To pozwala zabezpieczyć te specjalne uprawy nie tylko na wypadek strat ilościowych, ale przede wszystkim jakościowych, które polegają na obniżeniu wartości handlowej owoców i warzyw wskutek zakwalifikowania ich do niższych klas handlowych. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa, rolnicy mogą ubezpieczyć także ziemiopłody. Przechowywane często w silosach albo magazynach, ziemiopłody stanowią dużą wartość w gospodarstwie.

 

Na ile ubezpieczenie upraw daje rolnikom wsparcie, gdy dojdzie do tragedii?

– Rolnicy to grupa, która szczególnie odczuwa następstwa zmieniającego się klimatu. Wiosenna wegetacja zaczyna się wcześniej niż obserwowano 20 lat temu, dlatego tak istotne jest ubezpieczenie upraw, szczególnie od ryzyka przymrozków. Jak ważne jest posiadanie takiej ochrony pokazują liczby zgłoszonych do Generali Agro szkód. Tylko w 2022 roku było to blisko 4,5 tysiąca spraw. Rekordowa szkoda obejmowała 400-hektarowe pole rzepaku ozimego, a najwyższe odszkodowanie wyniosło 540 tysięcy złotych – wspomina Bernard Mycielski i dodaje:

– Najpowszechniejszym zjawiskiem, które dotknęło największą liczbę klientów Generali Agro w 2022 roku, był grad. Rolnicy zgłosili niemal 11 tysięcy szkód, a najpoważniejsza z nich objęła pole o powierzchni 590 ha. Gospodarz otrzymał prawie milion złotych odszkodowania! Relacje, które tworzymy z klientami, oparte są na partnerstwie, dlatego zależy nam, aby być przy nich szczególnie w sytuacjach trudnych. Pomagamy zachować płynność finansową gospodarstwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych. 

 

Panie Bernardzie, a ile czasu potrzebuje Gernerali Agro na likwidację szkody od momentu jej zgłoszenia przez rolnika?

– Już 76 procent szkód uprawowych zgłaszanych jest do Generali Agro za pomocą formularza online. Bardzo cieszy nas ten trend. Pokazuje on, że rolnicy ufają wprowadzonym przez nas innowacjom, a równocześnie przekonują się do nowych technologii. Szkoda zgłoszona przez Internet już w ciągu 15 minut trafia do regionalnego rzeczoznawcy Generali Agro, co rozpoczyna proces jej likwidacji. Od tego momentu gospodarz może w prosty sposób monitorować przebieg prac oraz sprawdzać status swojej sprawy w serwisie i-Rolnik.

Krzysztof Mrówka dodaje, że w tym sezonie duże ułatwienia czekają także na agentów:

– Już teraz agent nie musi zastanawiać się, do jakiego rodzaju uprawy zakwalifikować daną roślinę. Nie każdy musi wiedzieć, że np. pomidor to warzywo psiankowate. Chcemy, żeby nasza oferta była jak najbardziej przejrzysta i dostępna zarówno dla klienta, jak i doradcy. Łatwiejsze stało się również wybieranie pakietów i klauzul.

 

Czy podobnie jak w poprzednich latach, tak i teraz rolnicy mogą liczyć na bonusy i zniżki w Generali Agro?

 – Oczywiście, Generali Agro przygotowało dla swoich klientów prezent w postaci e-kodów do sieci sklepów Biedronka, o łącznej wartości nawet 300 złotych. Bon na kwotę 150 złotych otrzyma rolnik, który do 30 czerwca wykupi ubezpieczenie upraw ze składką minimum 200 złotych oraz wypełni odpowiedni formularz w serwisie i-Rolnik. Dodatkowe 150 złotych przysługiwać będzie osobie, która w czasie wiosennego sezonu poza ubezpieczeniem upraw zdecyduje się również na nowe ubezpieczenie maszyn rolniczych. Warunkiem otrzymania e-kodu jest zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach produktu Generali Agro Ekspert lub Sprzęt Rolniczy ze składką minimum 200 złotych i opłacenie polisy – wyjaśnia Krzysztof Mrówka.

– Dla lojalnych klientów Generali Agro kontynuuje specjalny system rabatowy. W ramach programu klient otrzymuje punkty za zakup produktów Generali Agro, które przy kolejnych, nowych ubezpieczeniach pozwolą na obniżenie składki. Zebrane punkty upoważniają do naliczenia do 10 procent zniżki w składce za nowe ubezpieczenie Generali Agro z pewnymi wyłączeniami. Jeśli klient będzie miał aktywne punkty na swoim koncie, przy ubezpieczeniu upraw jego składka zostanie automatycznie obniżona. Tak działa nasz Agro Program. Mamy jeszcze inny bonus. Rolnik, który ubezpieczy w Generali Agro minimum 25 ha, otrzyma zniżkę w wysokości 50 procent w klauzulach dla upraw innych niż warzywa i owoce – dodaje Krzysztof Mrówka.

Dziękuję Panom za rozmowę.

Więcej na i-rolnik.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. kwiecień 2024 13:43