MicroSpeed Energy wspomaga rozwój roślin. Jak to wpływa na plony rzepaku, buraków i pszenicy?
StoryEditorMateriał promocyjny

MicroSpeed Energy wspomaga rozwój roślin. Jak to wpływa na plony rzepaku, buraków i pszenicy?

28.12.2023., 14:51h
Z badań wynika, że zastosowanie nawozu dolistnego MicroSpeed Energy w dwóch różnych terminach wzrostu pszenicy ozimej, pozwoliło na uzyskanie wyższego plonu od 600 kg do blisko tony ziarna więcej. Jak ten preparat wpływa na plonowanie buraków czy rzepaku? W jaki sposób pomaga on roślinom rolniczym we wzroście?

Caldena® – innowacja i najwyższa jakość z poszanowaniem cennych zasobów Ziemi

28 listopada 2023 r. eksperci firmy Caldena® i Ampol-Merol pojawili się na VIII Forum Rolników i Agrobiznesu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Głównym celem prelegentów było zaprezentowanie nowego nawozu dolistnego specjalnego przeznaczenia MicroSpeed® Energy.

Biostymulator z rewolucyjną technologią IRC stał się odpowiedzią na problemy postawione podczas trwania sesji „Organizacja i Zarządzanie” na VIII Forum Rolników i Agrobiznesu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. MicroSpeed® Energy pokazał w praktyce, że można utrzymać wysoki poziom plonowania upraw niezależnie od pojawiających się zagrożeń utraty plonu w wyniku zmian klimatu. Przy stale rosnących kosztach zakupu podstawowych środków do produkcji rolnej postawiliśmy na rozwój technologiczny, który w efekcie pozwolił nam przekazać w ręce rolników produkt, który stał się drogą do podniesienia opłacalności i jednoczesnej intensyfikacji produkcji upraw rolnych w warunkach polowych.

Dążenie do wzrostu plonów przy niesprzyjających warunkach klimatyczno-ekonomicznych

Czy możliwe jest dążenie do wzrostu plonów wtedy, gdy istnieje szereg czynników zagrażających powodzeniu uprawy i otrzymaniu chociażby podstawowego zysku, a niekiedy nawet jedynie zwrotu poniesionych nakładów? Potrzebne jest dalekosiężne spojrzenie w kierunku dobrodziejstw i osiągnięć, które daje nam obecny poziom zaawansowania prac naukowych w rolnictwie na całym świecie. Umiejętne korzystanie z rozwoju technologicznego pozwoli w najbliższym czasie zagwarantować utrzymanie stabilnie wysokiego poziomu plonowania, zwłaszcza w okresach stresu dla roślin, który spowodowany jest suszą i wysokimi temperaturami. 

image
FOTO:

Ważne jest niwelowanie negatywnych dla wzrostu roślin czynników abiotycznych wywołanych przebiegiem pogody. Należy umiejętnie wykorzystywać momenty, w których nie występują, aby zintensyfikować w tym czasie wzrost roślin i zabezpieczyć je na nadejście okresu stresowego. Do takich właśnie działań stworzony jest innowacyjny produkt MicroSpeed® Energy powiększający obecnie paletę preparatów biostymulujących firmy Caldena®.

Czym jest MicroSpeed® Energy?

O unikatowym składzie specjalnego nawozu stymulującego mówiła podczas prezentacji Pani dr inż. Aneta Mierzejewska, zajmująca się rozwojem naukowo-badawczym w firmie Caldena®.

Przedstawiła unikatowość produktu, gdzie w  jednym preparacie połączono dwie substancje -  inhibitor rozpadu chlorofilu w skrócie IRC oraz kwas pidolowy, które pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty pod względem przygotowania roślin na stres suszy i wysokich temperatur, jak również umożliwiają ich szybką regenerację po ustaniu tego stresu.

Proces ten polega głównie na intensyfikacji fotosyntezy, dzięki zwiększonej koncentracji barwników asymilacyjnych i wzmocnieniu pobierania wody poprzez rozbudowę systemu korzeniowego, co dokładnie przedstawił w swojej części prezentacji Grzegorz Osiński – dyrektor ds. rozwoju rynku firmy Caldena®. Rośliny poddane działaniu Micro Speed® Energy wykazywały aż o 20% wyższą koncentrację chlorofilu w porównaniu do roślin kontrolnych. Umożliwia to efektywniejszą absorpcję światła słonecznego i zamianę energii świetlnej w energię wiązań chemicznych, niezbędną w procesie fotosyntezy. Rozbudowany i wzmocniony system korzeniowy sprawnie zaopatruję roślinę w wodę, czyli drugi podstawowy substrat potrzebny do fotosyntezy. Produktów fotosyntezy w konsekwencji przybywa w krótszym czasie, a roślina może z nich korzystać według swoich potrzeb, ostatecznie wytwarzając większy plon.

MicroSpeed® Energy w działaniu - wyniki badań polowych w zbożu, buraku i rzepaku

O rezultatach zastosowania MicroSpeed® Energy w różnych uprawach rolniczych podczas swojej części prezentacji opowiadał Jakub Kopeć, doradca agrotechniczny firmy Ampol-Merol, czołowego dystrybutora środków do produkcji rolnej w Polsce. Po zastosowaniu podstawowej dawki 0,25 l/ha, gdzie przedmiotem doświadczenia była pszenica ozima, rośliny zareagowały znacznym przyrostem masy nadziemnej i części korzeniowej, zarówno w optymalnych warunkach wzrostu, jak i w warunkach stresowych. Przy podwójnym zastosowaniu w dwóch różnych terminach wzrostu pszenicy ozimej, tj. w fazie BBCH 31 i 39 otrzymano najlepsze wyniki, które wskazywały na zwyżkę plonu od 600 kg do blisko tony ziarna więcej - względem poziomu kontrolnego, bez aplikacji, w różnych krajach prowadzenia doświadczeń. Na uwagę zasługują też wyniki z badań po zastosowaniu preparatu w buraku cukrowym, gdzie odnotowano wyraźny wzrost plonu korzeni o ponad 10 ton z hektara przy jednoczesnym wzroście zawartości cukru. Dzięki temu osiągnięto o 26% wyższy plon cukru w stosunku do plantacji nie poddanej działaniu Micro Speed® Energy. W uprawie rzepaku ozimego, gdzie decydującym etapem wzrostu tej rośliny jest okres budowania rozety liściowej, zalecane jest podanie Micro Speed® Energy pierwszy raz jesienią i powtórzenie tego zabiegu wiosną w momencie wznowienia wegetacji. Taka technologia pozwoliła zwiększyć plon nasion o 18% względem standardowego poziomu prowadzenia uprawy.

Ekonomia w rolnictwie z MicroSpeed® Energy

Wszystkie te informacje, podkreślające walory stosowania produktu, które są bardzo ważne dla gospodarstwach zajmujących się intensywną produkcją polową, zebrał w swoje części wystąpienia Mariusz Seweryn – dyrektor działu nawozów dolistnych firmy Ampol-Merol. Możemy mówić o powodzeniu uprawy wtedy, gdy w drodze poniesionych nakładów otrzymujemy na tyle wysoki plon z zachowaniem odpowiedniej jakości, gdzie po sprzedaży pozostawi on rolnikowi odpowiedni dochód. Sięgnięcie po MicroSpeed® Energy w wielu przeanalizowanych sytuacjach przekładało się na efektywniejsze działanie wszystkich pozostałych środków użytych do uprawy, czyniąc je w pełni wykorzystanymi i racjonalnymi w kosztach prowadzenia tej uprawy - mamy tu na myśli przede wszystkim nawozy mineralne, a szczególnie niestabilny cenowo azot.

Bycie pewnym partnerem handlowym w trudnych latach prowadzenia biznesu jest nie lada wyzwaniem dla firm zajmujących się zaopatrzeniem rolnictwa – podkreślał dyrektor naczelny Ampol-Merol Krzysztof Wesołowski, obecny podczas panelu dyskusyjnego. 

Zdaniem dyrektora Wesołowskiego to po stronie dużych hurtowni, takich jak Ampol-Merol, leży troska i odpowiedzialność o to, aby w każdym roku prowadzenia uprawy rolnik mógł liczyć na stabilną wielkość zbieranych plonów, co zagwarantuje mu ciągłość produkcji i będzie stwarzało możliwość rozwoju gospodarstw oraz poprawiało nastroje zakupowe.

Najlepsze rozwiązania, czyli opłacalność produkcji rolniczej z MicroSpeed® Energy

Micro Speed® Energy jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy poszukują coraz to doskonalszych metod radzenia sobie z zagrożeniami, jakie niesie “warsztat pod chmurką”, szczególnie w latach gdy tych chmurek brakuje i pojawia się susza. Jest to innowacyjne rozwiązanie możliwe do zastosowania we wszystkich uprawach polowych, warzywniczych i sadowniczych, a także w uprawach pod osłonami. Łatwość aplikacji w połączeniu z całą gamą różnych pestycydów stawia MicroSpeed® Energy jako produkt bardzo uniwersalny, możliwy do zastosowania w przeciągu całego okresu wzrostu roślin, od wiosny aż do jesieni.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 05:48