StoryEditorMateriał promocyjny

Novobakt – Czerpanie profitu z natury

07.02.2023., 14:02h
Współczesne gospodarstwo stoi przed wyzwaniem dostosowania się do zmieniających przepisów czy sytuacji gospodarczej. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł pozyskiwania makroelementów w uprawie stanowi fundament do stworzenia nowoczesnego, zrównoważonego gospodarstwa rolnego. Do takiej alternatywy należą wykorzystywanie mikroorganizmów wiążących wolny azot czy zwiększających przyswajalność fosforu, którego pomimo często obfitości w glebie, roślina nie jest w stanie pobrać.

Rozwiązaniem może być zastosowanie dodatkowego nawozu o wysokiej zawartości fosforu przyswajalnego, lub też biologiczna alternatywa w postaci mikroorganizmów mających zdolność do przekształcania fosforu do form dostępnych dla roślin. Proces jest ten szeroko opisany w publikacjach naukowych i literaturze, a mikroorganizmy najlepiej poznane i wysokiej skuteczności to np. Bacillus megaterium, Bacillus cereus, Bacillus subtillis, Pseudomonas fluorescens, Rhizobium leguminosarum, Peanibacillus polymyxa.

Kolejny z makroelementów, który jest kluczowym w warunkowaniu ilości i jakości plonu jest azot. Z powodu obowiązujących regulacji i ustaw, rolnik  jest zmuszony do redukcji stosowania nawozów syntetycznych zawierających azot.

Czy istnieje sposób, który pozwoli na zmniejszenie użycia nawozów syntetycznych, jednocześnie dostarczając azot w niezbędnej ilości? Z ratunkiem przychodzą tutaj mikroorganizmy wiążące wolny azot. Efektywność bakterii wiążących wolny azot średnio waha się w granicach 20-30kg czystego azotu związanego na hektar uprawy. Bakterie wiążące wolny azot występujące w glebie należą głownie do grupy z rodzaju Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Rhizobium i Peanibacillus.

Najwyższą wydajnością w wiązaniu azotu wykazują enzymy nitrogenazy wytwarzane przez bakterie z rodzaju Azotobacter i Azopirillum. Faktem jest, że powyższe mikroorganizmy występują glebach roślin uprawnych, jednakże ich populacja poprzez zabiegi agrotechniczne i agrochemiczne jest zbyt niska, aby mogła one efektywnie wykorzystywać azot z powietrza. Rozwiązaniem tego problemu jest uzupełnienie rodzimej populacji mikroorganizmów, dzięki czemu wzrasta wydajność wiązania wolnego azotu.

Preparaty mikrobiologiczne stanowią idealne rozwiązanie na stawiane wyzwania z ograniczeniem stosowania nawozów syntetycznych. Najwyższą skutecznością będą charakteryzować się biopreparaty, które powstały na bazie mikroorganizmów wyizolowanych z polskich gleb. Mikroorganizmy takie będą uzupełniać rodzimą mikroflorę, nie będą jej zaburzać oraz będą miały małą ilość naturalnych wrogów. Dodatkowo będą dobrze przystosowane do charakterystyki ziem polskich jak np. pH, źródło węgla, temperatury itd. Wprowadzanie gatunków obcych może się okazać zbędnym wydatkiem, gdyż takie mikroorganizmy często nie są przystosowane do naszego klimatu i roślin uprawnych.

Firma BGD lab, połączyła najbardziej efektywne mikroorganizmy w preparacie Novobakt AzoFosfo, dzięki czemu gotową mieszaninę bakterii solibilizujących fosfor (Bacillus megaterium) oraz bakterii wiążących wolny azot (Azotobacter chroococcum i Azospirillum lipoferum) można aplikować w jednym zabiegu. Bakterie pochodzą z polskich gleb, co daje wyższą efektywność kolonizacji i adaptacji mikroorganizmów do naszego środowiska glebowego. Mikroorganizmy w preparacie tworzą konsorcjum (nie są antagonistyczne w stosunku do siebie), które zasiedlają ryzosferę korzeniową, gdzie nie tylko dostarczają roślinom makroelementów pozyskanych z powietrza czy gleby, ale również mikroelementów w postaci bakteryjnych chelatów. Dodatkowym atutem mikroorganizmów jest zdolność do wytwarzania fitohormonów wzrostu, dzięki czemu rośliny budują większy system korzeniowy i części nadziemnych. Budowanie systemu korzeniowego w początkowej fazie wzrostu uprawy jest kluczowe w warunkowaniu plonu oraz zdolności przetrwania niekorzystnych warunków środowiska jak np. susza.

Preparaty zawierające mikroorganizmy glebowe powinny być aplikowane w dni pochmurne, w czasie deszczu, rosy, lub w godzinach późno wieczornych, gdy wilgotność powietrza wzrasta. Powyższe warunki, sprzyjają kolonizacji i przemieszczaniu się mikroorganizmów do i w glebie, dzięki czemu bakterie czy grzyby mogą zacząć swobodnie się rozwijać w swoim środowisku docelowym.

Ważny jest też dobór kropli opryskiwacza którym aplikujemy preparat z bakterii doglebowych. Im większa kropla, tym wyższe prawdopodobieństwo, że trafi do gleby.

Preparaty mikrobiologiczne wpisują się w narastający trend podążania za biologią roślin uprawnych, zachowania dobrostanu uprawy oraz wzbogacania gleb naturalnymi środkami. Zachowanie równowagi mikroorganizmów glebowych i racjonalne wsparcie upraw pomaga zwiększyć plon, jednocześnie ograniczając koszty produkcyjne.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 21:09