StoryEditorWiadomości rolnicze

O czym rolnik powinien pamiętać kupując materiał siewny?

11.03.2022., 12:03h
Wybór materiału siewnego jest jedną z kluczowych decyzji, które musi podjąć rolnik, mając na względzie wielkość i jakość przyszłego plonu. Przypominamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze materiału do siewu.

Jaki materiał siewny jest legalny w Polsce? 

W Polsce obowiązują przepisy o nasiennictwie, które regulują kwestie tego, jaki materiał siewny może być legalnie sprzedawany. Obecnie w obrocie na terenie Rzeczpospolitej może pozostawać materiał, wpisany do: 

  • Krajowego rejestru Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych;
  • Wspólnotowego katalogu odmian Unii Europejskiej;
  • odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych. 

Zasady, o których warto pamiętać kupując materiał siewny

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom, by traktowali poważnie zakup materiału siewnego. Jest to bowiem bezpośrednia inwestycja w przyszły plon. Przełoży się także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat. Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach: 

  • kupować wyłącznie materiał siewny w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu;
  • trwale zabezpieczonym w etykietę nasienną potwierdzającą, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji;
  • pochodzący od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN;
  • kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii. 

Etykiety i paszporty dla materiałów siewnych 

Należy pamiętać także o tym, że poszczególne kategorie stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz jego rodzaje mają różne kolory i rozmiary etykiet. Warto dokładnie się im przyglądać, by nie popełnić błędu. Dodatkowo niektóre gatunki roślin rolniczych i warzyw wymagają zaopatrzenia w specjalne paszporty. 

Gotowy materiał siewny może być wcześniej zaprawiony zaprawą nasienną. Informacja o tym powinna znaleźć się na etykiecie. Kupując taki materiał, należy zwrócić uwagę na to, czy użyty środek ochrony roślin został dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce. 

Kupiony materiał siewny ma wady. Co robić?

Niekiedy nawet zachowanie najwyższej ostrożności nie wystarcza, by uniknąć pomyłek przy zakupie materiału siewnego. W takiej sytuacji rolnik może jednak reklamować towar, wobec którego ma zastrzeżenia, u podmiotu, od którego go nabył. 

Przy reklamacji także należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach: 

  • koniecznie zachować dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
  • po otwarciu opakowania ocenić wizualnie jakość materiału tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków, zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
  • jeśli po otwarciu opakowania materiał budzi zastrzeżenia, nie otwierać kolejnych paczek.

Z zamkniętych opakowań będzie można pobrać próby do kontroli materiału, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rolnik, który stwierdzi zakup wadliwego materiału siewnego, powinien poinformować o tym wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej PIORIN. 

Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:30