Zdjęcie pokazuje obrazowo i z wyliczeniami potencjał odmiany DK Excited w porównaniu z wzorcem rzepakuMarek Kalinowski
StoryEditorJak uzyskać dobry plon rzepaku?

Odpowiednie odmiany rzepaku, ochrona i rozwiązania cyfrowe kluczem do zysku

26.05.2023., 11:29h
Bayer prezentuje nowości w ofercie rzepaku odmiany DEKALB oraz ofertę środków ochrony roślin w uprawie rzepaku, zbóż i ziemniaków. Firma popularyzuje również rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone, w tym zestaw do mapowania pola – FieldView Yield Kit oraz metody na oszczędności w gospodarstwie.

Tym razem Bayer zaprezentował te nowości w centrum doświadczalno-pokazowym (Learning Center Bayer) w Sławkowie, zlokalizowanym w gospodarstwie Romualda Wiśniewskiego w Sławkowie k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie).

Połączenie nowoczesnych odmian roślin, środków ochrony i rozwiązań cyfrowych mogą zapewnić rolnikom zysk

W strukturze upraw gospodarstwa pszenica ozima zajmuje 430 ha, rzepak – 200 ha, buraki cukrowe oraz buraczki – 150 ha, ziemniaki – 100 ha, kukurydza – 130 ha, a obszar testowy obejmuje powierzchnię 35 hektarów, na których Bayer prowadzi doświadczenia w uprawach: kukurydzy, pszenicy, rzepaku oraz ziemniaka. Testowane są rozwiązania technologiczne w połączeniu z praktykami regeneratywnymi, np. uprawa bezorkowa, dobór odmian, optymalne wykorzystanie środków ochrony roślin i rozwiązań cyfrowych.

– Jak odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rolników na plon wysokiej jakości, który spełni restrykcyjne wymogi środowiskowe, a na koniec zapewni zysk? Nasza odpowiedź, to połączenie nowoczesnych odmian roślin, środków ochrony – chemicznych i biologicznych oraz rozwiązań cyfrowych, które pozwalają zoptymalizować nakłady produkcyjne – mówi Iwona Krych-Stec, szefowa marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.

Chcąc pogodzić uprawę rzepaku z opłacalnością, rolnicy szukają rozwiązań, które pozwolą uzyskać jak najlepsze plony przy rozsądnym poziomie inwestycji. Tu z pomocą przyjdzie dobry profil genetyczny odmian o zdolności wytworzenia wysokiego plonu i dużej zawartości oleju – ale i zapewniających dobrą kondycję, zdrowotność oraz efektywne wykorzystanie azotu. Taka jest właśnie kompleksowa oferta Bayer dla producentów rzepaku, ale również zbóż i ziemniaków.

image

Iwona Krych-Stec, szefowa marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację

FOTO: Marek Kalinowski

Rzepaki efektywnie wykorzystujące azot

Eksperci firmy na sezon 2023 patrzą z dużym optymizmem. Przedstawili na polach doświadczalnych w Sławkowie nowości w ofercie rzepaku odmiany DEKALB oraz ofertę środków ochrony roślin w uprawie rzepaku, zbóż i ziemniaków. To pola doświadczalne i przez cały sezon otwarte dla rolników. Warto zaznaczyć, że poza stanowiskami dla ziemniaków, w uprawie stosowane są tutaj uproszczenia w uprawie. Rzepak uprawiany jest w technologii strip till.

– Doświadczalne plantacje rzepaku w Sławkowie zostały założone 18 sierpnia ubiegłego roku. W przypadku odmian DK Excited i DK Exaura wysieliśmy je w trzech różnych gęstościach siewu, tj.: 25, 35 i 45 nasion rzepaku na m2. Jesienią wykonano dwuetapową ochronę przed chwastami oraz zabieg regulacji preparatem Tilmor w fazie 4–5 liści oraz dokarmianie borem. W spoczynek wegetacyjny odmiany weszły w fazie 12–14 liści w połowie grudnia. Rośliny na starcie wiosny miały zachowaną biomasę bez strat. Nawożenie azotem wykonano w jednej dawce i zastosowano ochronę i regulację Tilmorem, a na choroby okresu kwitnienia fungicydem Propulse. Chowacze łodygowe były zwalczane insektycydem dwuskładnikowym Sivanto Energy, a słodyszek insektycydem Roslix – opowiadała Szymon Hoppe, doradca firmy Bayer i Opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Sławkowie.

Czym charakteryzują się wspomniane odmiany rzepaku DEKALB i jakie inne rekomenduje firma na jesienne siewy. Cechą większości z nich jest potwierdzona wysoka efektywność wykorzystania azotu. Do tego grona należą rzepaki DEKALB: DK Expectation, DK Excited, DK Excentric, DK Expose i DK Eexbury.

Królowa DK Excited i jej młodsza siostra DK Exaura

Jak podkreślał obecny na polach Marcin Liszewski z firmy Bayer – zarejestrowana 3 lata temu odmiana DK Excited jest królową polskich pól. Jest najlepiej plonującą odmianą w kraju według wyników COBORU. Uważa, że DK Excited to najlepsza odmiana rzepaku ozimego w palecie DEKALB z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana wyróżnia się również wysoką zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu lepiej znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. W cyklu wieloletnich badań odmiana DK Excited potwierdziła także właściwość efektywnego wykorzystania azotu. Utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany w warunkach utrudnionego pobierania azotu z gleby sprawdza się przy dużych sezonowych wahaniach pogodowych.

image

Zdjęcie pokazuje obrazowo i z wyliczeniami potencjał odmiany DK Excited w porównaniu z wzorcem rzepaku

FOTO: Marek Kalinowski

Młodszą siostrą stabilnie plonującej DK Excited jest DK Exaura. To odmiana doskonale plonująca i odporna na wirusa żółtaczki rzepy. Wyróżnia się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, dzięki czemu pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon. Odmiana osiąga wysokie parametry użytkowe i rekordowe plony. DK Exaura charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Średnio wcześnie wznawia wegetację i kwitnie. Ma wysoką odporność na wyleganie i właściwie buduje łan. Podwyższona zawartość białka daje śrutę o lepszych wartościach odżywczych. Produkt wykazuje dobrą odporność na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych.

Dla gospodarzy mających problemy z kiłą jest supernowość – odmiana kiłotolerancyjna DK Pledge (w ofercie nadal jest kiłoodporna odmiana DK Plasma). DK Pledge jest przebadana w Instytucie Ochrony Roślin pod kątem tolerancji w stosunku do lokalnie występujących szczepów kiły kapusty i rekomendowana do uprawy na stanowiskach porażonych kiłą kapusty. Zapewnia ochronę uprawy przed utratą plonu na zainfekowanych stanowiskach glebowych.

image

Dorota Muszyńska omówiła możliwości wiosennej ochrony rzepaku, w której skutecznym środkiem zwalczającym chowacze łodygowe jest Sivanto Energy, słodyszka – Roslix, szkodniki łuszczynowe – ponownie Sivanto Energy

FOTO: Marek Kalinowski

Ciekawie prezentowała się też karłowa odmiana DK Sephor. Jak mówiła Dorota Muszyńska, odpowiedzialna w Bayer za buraki i rzepak – wszystkie wymienione odmiany oraz pozostałe z oferty Bayer można zamawiać w sieci Agentów firmy Bayer oraz od tego roku w sklepie internetowym Sklep BAYER.

Mocna lub ekonomiczna ochrona zbóż

Do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej Bayer prezentuje innowacyjne rozwiązanie Mateno Duo Komplet Pak, składające się z nowego herbicydu Mateno Duo oraz Komplet 560 SC. Jak wyjaśniali na spotkaniu Dariusz Szymański, odpowiedzialny w Bayer za zboża i Wojciech Karaś, doradca firmy Bayer i opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Pordenowie – herbicyd Mateno Duo oparty jest na nowej substancji aktywnej w zbożach aklonifenie 500 g/l oraz DFF 100 g/ha. Dzięki pojawieniu się Mateno Duo w doborze herbicydów rolnicy uzyskują nowe możliwości zwalczania trudnych do opanowania chwastów jednoliściennych. Nowy mechanizm działania Mateno Duo wspomagany przez herbicyd Komplet doskonale sprawdza się przeciwko uodpornionym chwastom na herbicydy z grupy sulfonylomoczników oraz zwalcza szeroki wachlarz chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Ten pak zastosowany jesienią w pszenicy rozwiązuje problem chwastów jednoliściennych, w tym odpornych, oraz chwastów dwuliściennych, bez potrzeby wiosennych zabiegów korekcyjnych

image

Od prawej Dariusz Szymański odpowiedzialny w Bayer za zboża i Wojciech Karaś – doradca firmy Bayer i opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Pordenowie

FOTO: Marek Kalinowski

W ochronie fungicydowej plantacji pszenicy ozimej eksperci przedstawili kompletną, silną trzyzabiegową technologię w kolejności zabiegów T1, T2 i T3: Input Triple, Ascra Xpro i Delaro Forte. W większości gospodarstw, gdzie praktykuje się ochronę dwuzabiegową idealnie sprawdzi się ekonomiczny program bazujący na dwóch nowych i wszechstronnych fungicydach Delaro Forte i Cayunis. Produkty wyróżniają się wysoką elastycznością dawki, wysoką skutecznością zwalczania najgroźniejszych chorób zbóż oraz zapewniają wysokie zwroty z inwestycji. Wraz z możliwością elastycznego dawkowania i wszechstronności zastosowanych fungicydów możliwe jest tworzenie dopasowanej ochrony do konkretnej uprawy, pola oraz warunków panujących w danej lokalizacji.

To oczywiście nie wszystkie nowości. W najbliższych tygodniach pokażemy ciekawe urządzenie polowe MagicTrap, jak działa rozwiązanie Bayer do mapowania plonów (FieldView Yield Kit) do montażu na każdym kombajnie, a także dwie nowości w ochronie ziemniaka oraz założenia ogłoszonej przez Bayer Strategii Wodnej.

image

Szymon Hoppe, doradca firmy Bayer i opiekun Centrum Doradztwa Technicznego w Sławkowie prezentuje urządzenie polowe MagicTrap, ale szerzej napiszemy o tym za tydzień

FOTO: Marek Kalinowski

Marek Kalinowski

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym w nr. 23/2023. 

Jeśli chcesz czytać więcej porad i wiadomości dot. Uprawy, załóż prenumeratę cyforwą lub drukowaną Tygodnika Poradnika Rolniczego

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 11:05