Agro Sieć na Mistrzowskie Pola zaprasza rolników, którzy są skłoni do korzystania z rozwiązań biologicznych w ochronie zbóż i rzepakuTomasz Ślęzak
StoryEditorUprawa

Jak sprawdza się ochrona hybrydowa zbóż, czyli połączenie preparatów?

15.09.2023., 13:00h
Zlokalizowane w miejscowości Grubno niedaleko Chełmna Mistrzowskie Pola, to miejsce, gdzie testowane są różne warianty ochrony zbóż i rzepaku. Firma Agro Sieć sprawdza tu także oferowane przez siebie odmiany. Są one chronione klasycznymi fungicydami, jak i preparatami bakteryjnymi.

Dziś wracamy na Mistrzowskie Pola prezentowane w czerwcu, a założone na areale około 5 ha. Realizowane tutaj doświadczenia pomogą rolnikom w jesiennych decyzjach agrotechnicznych. Agro Sieć testuje kilka rozwiązań odnośnie ochrony na różnym poziomie zaawansowania, w tym ochrony konwencjonalnej, luksusowej, hybrydowej i biologicznej.

Technologia hybrydowa i biologiczna

Wariant luksusowy polega na zastosowaniu fungicydów z górnej półki, których działanie zostało dodatkowo wsparte rozwiązaniami biologicznymi. W technologii hybrydowej użyto produktów biologicznych oraz ograniczoną ilość rozwiązań chemicznych. W biologicznej zaś, całkowicie zrezygnowano z ochrony fungicydowej, korzystając wyłącznie z preparatów biologicznych.

– Tutaj jest ziemia dobrej jakości – III klasy bonitacji. W takich warunkach rośliny lepiej radzą sobie ze stresem braku wilgoci. W ubiegłym roku spadło 405 l wody. W tym, do końca maja zaledwie 150 l. Najważniejszy jest jednak rozkład opadów. W 2022 r. między 1 marca a 1 czerwca spadło 68 l, w tym roku w takim samym okresie 87 l – mówił Mariusz Wypij, dyrektor rozwoju agrotechniki w firmie Agro Sieć.

Mistrzowskie Pola prowadzone są tradycyjną technologią uprawy z wykorzystaniem pługa. Siew pszenicy odbył się 7 października ub.r. w ilości 280 szt. m². Nawożenie przedsiewne wyniosło 300 kg/ha Polifoski 8-20-30. Wiosną pierwsza dawka nawozów została wysiana 1 marca w postaci 200 kg/ha Saletrosanu 26. Odmiany pszenicy zostały jeszcze nawiezione trzema dawkami saletrzaku:

  • 100 kg/ha (18.03),
  • 200 ka/ha (20.04),
  • 200 kg/ha (23.05).

Poletka otrzymały takie same technologie regulacji zachwaszczenia, wzrostu oraz nawożenia dolistnego.

– Jeśli chodzi o konwencjonalną technologię ochrony, to zastosowaliśmy chemię z najwyższej półki. Wykorzystaliśmy siedem substancji aktywnych w trzech zabiegach. Staramy się używać wielu substancji. W zabiegu T1 użyliśmy środek Kroton oraz Flexity. Zawarte w nich substancje dają świetną ochronę na choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka. W zabiegu T2 użyliśmy produkt Myresa Pro, Imbrex XE oraz Comet 200 EC. Możemy teraz korzystać z trzech substancji, w których jest najnowszy triazol dający wybitną skuteczność w zwalczaniu septoriozy – mówił Mariusz Wypij.

image

Mariusz Wypij, dyrektor rozwoju agrotechniki w firmie Agro Sieć

FOTO: Tomasz Ślęzak

Zabieg T3 został przeprowadzony preparatem Broteas 250 EC. Luksusowy wariant Mistrzowskich Pól polegał na dołożeniu do preparatów chemicznych środków biologicznych. W zabiegu T1 zostało dodane 5 l/ha środka Fundametal i 3 kg/ha Fundamental CA. Te rozwiązania biologiczne także dodano do zabiegu T2 w ilości 3 kg i 0,5 l/ha. Z kolei w zabiegu T3 zostały użyte preparaty biologiczne Biokurator 1 l/ha oraz Biokurator Liquid Ca 1 l/ha.

Dlaczego warto zwracać uwagę na cechy charakterystyczne poszczególnych odmian zbóż?

Preparaty biologiczne są testowane i podawane w rożnych wariantach z powodu wycofywania kolejnych substancji aktywnych. Preparaty bakteryjne już niedługo mogą się stać nie tylko alternatywą, ale wręcz koniecznością. Na Mistrzowskich Polach rolnicy byli przekonywani do wzięcia pod uwagę cech charakterystycznych poszczególnych odmian zbóż. Ich wrażliwości na poszczególne choroby, potencjału plonowania oraz odporności na suszę. Cechy te muszą być uwzględniane przy ustalaniu technologii ochrony zarówno przy użyciu konwencjonalnych fungicydów, jak i preparatów biologicznych.

Dotychczasowe doświadczenia związane ze stosowaniem tych ostatnich wskazują, że dobrze one się sprawdzają na słabszych gruntach i przy ograniczonych opadach. Preparaty biologiczne mają więcej możliwości adaptowania się, z kolei chemia, zwłaszcza w suchych latach, może nieść ze sobą skutki uboczne dla roślin.

– Jesienią przed siewem została gleba zaszczepiona środkiem Fundametal w ilości 50 l/ha. Zabieg ten zmniejsza ilość zarodników grzybowych w gruncie. Wykorzystanie w zabiegach T1 i T2 rozwiązań Fundamental i Fundamental Ca powoduje, że powstaje mleczan wapnia, który na powierzchni roślin tworzy warstwę ochronną. Powstaje naturalna ochrona przeciw wnikaniu patogenów grzybowych. Tworzy się też środowisko i pożywka dla bakterii pożytecznych – wyjaśniał Krzysztof Hofman.

Technologia hybrydowa może być odpowiedzią na wyzwanie, jakie stawia przed rolnikami Europejski Zielony Ład. W swoich założeniach nie ma on zabronić stosowania środków ochrony, lecz ograniczyć ich zużycie. W rozwiązaniu konwencjonalnych zastosowano aż siedem substancji czynnych w pełnych dawkach, które miały zapewnić odpowiednią zdrowotność roślinom. W wariancie hybrydowym prezentowanym na Mistrzowskich Polach ich wykorzystanie ograniczono do trzech. W Grubnie wykorzystano te same substancje bakteryjne, które zastosowano w dziale biologicznym, jednak zostały one wsparte trzema produktami chemicznymi. Clayton Hybrid w zabiegu T1, Praktis 250 CE w T2 i Ulysses 430 S.C. w T3. Preparaty biologiczne wpłynęły na ograniczenie mączniaka. W przypadku pojawienia się pierwszych symptomów choroby, konieczne było wsparcie działania środkami chemicznymi.

Czy produkty bilogiczne można stosowac w mieszaninach z fungicydami?

Produkty biologiczne można stosować w mieszaninach z fungicydami. Należy jednak unikać podawania ich w warunkach dużego nasłonecznienia. W tym roku rozwojowi chorób grzybowych nie sprzyjała sucha końcówka wiosny. W przypadku bardziej wilgotnych warunków prawdopodobnie konieczne będzie częstsze wykonywanie zabiegów biologicznych, bo wprowadzone organizmy bakteryjne bytują na roślinach około trzech tygodni.

Jakie odmiany rzepaku testowano na Mistrzowskich Polach?

Na Mistrzowskich Polach sposób ochrony grzybowej były także testowane w przypadku plantacji rzepaku. Zastosowano cztery warianty ochrony. Testowane były odmiany:

  • LG Artemis,
  • Manhatan,
  • DK Exlevel,
  • Ocelot.

– Dla rzepaku najważniejsza jest jesień, nie wiosna. To jesienią roślina buduje potencjał plonowania. Wiosną możemy go już jedynie ochronić albo coś popsuć. Wiosna nie ma już możliwości naprawy błędów. Te popełnione jesienią nie są na wiosnę do nadrobienia. Najczęstszym błędem w plantacjach rzepaku jest dopuszczenie do zbyt niskiego nawożenie azotem w połowie października. Rośliny rzepaku pobierają 7–8 kg azotu na wytworzenie jednego liścia. Mocne, zwarte, dobrze wykształcone piękne łany potrzebują często przed zimą 100 kg azotu. To wynika z fizjologii i matematyki – wyjaśniał Mateusz Sokólski, specjalista ds. rozwoju agrotechniki.

W przypadku poletek rzepaku zastosowano 300 kg/ha Polifoski 8-20-20 i 150 kg/ha Saletrosanu 26. Nawozy te zostały wysiane przedsiewnie. Obsada wyniosła 40 szt. nasion na m². Pogłównie 1 marca wysiano jeszcze 400 kg/ha Saletrosanu 26 oraz 300 kg/ha saletrzaku, który rozsiano 18 marca.

– Jesienią trzeba także plantacje chronić dwukrotnie przed chorobami. Pierwszy zabieg regulacyjno-fungicydowy powinien być wykonywany w fazie 4 liści około 20 września. W ostatnich latach fitopatolodzy informują, że największe zagrożenie suchą zgnilizną obserwują między 15 a 25 października. W tym okresie pierwszy zastosowany fungicyd nie ma prawa działać. To dlatego, w fazie 7–8 liści wykonywaliśmy ochronę i regulację – wymieniał Mateusz Sokólski.

Na czym polega technologia biologiczna w rzepaku?

Technologia biologiczna w plantacji rzepaku polegała na dostarczeniu 50 l/ha produktu Fundamental. Jego zadaniem było ograniczenie ilości zarodników zgnilizny twardzikowej oraz werticiliozy. Regularne szczepienie gleby produktem biologicznym powoduje ich redukcję o 30% pod warunkiem, że jest wykonywane systematycznie. Na Mistrzowskich Polach do ochrony rzepaku w wariancie biologicznym zostały zastosowane trzykrotnie produkty Fundamental i Fundamental Ca w dawce 5 l/ha i 3 kg/ha. W fazie 4 liści zostały one podane z 0,5 l/ha CCC, w fazie 6–7 liście dodano 0,9 l/ha CCC a w momencie wydłużania pędu użyto 1,2 l/ha CCC. Na opadanie płatków zastosowano zaś 1 l/ha środka Biokurator i 3 l/ha Biokuratora Liquid Ca.

– Blok hybrydowy jest najlepszy, bo to połączenie chemii i biologii. Pełna odpowiedź na zalecenia Zielonego Ładu. Można to rozwiązanie porównać do samochodów hybrydowych. Spalinowe i elektryczne mają swoje wady i zalety. Połączenie obydwu silników jest rozwiązaniem najrozsądniejszym – mówił Mateusz Sokólski.

image

Mateusz Sokólski, specjalista ds. rozwoju agrotechniki

FOTO: Tomasz Ślęzak

W technologii hybrydowej produkty Fundametal i Fundamental Ca stosowane były w fazie czterech liści z 0,45 l/ha fungicydu Caryx 240 SL. Został on także użyty przy wykonywaniu oprysku w momencie 6–7 liści oraz na wydłużanie pędów. Za każdym razem podano 0,7 l/ha. Z kolei na opadanie płatków wraz z produktami biologicznymi zastosowany został środek Praktis 250 EC – 0,5 l/ha.

Tomasz Ślęzak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. maj 2024 15:03