Plony w górę – czyli nowy rozdział w ochronie rzepaku!Krzysztof Janisławski
StoryEditorMateriał promocyjny

Plony w górę – czyli nowy rozdział w ochronie rzepaku!

05.04.2024., 12:46h
W tym sezonie wysokość i jakość plonu rzepaku w dużym stopniu będzie zależeć od tego na ile rolnik zdoła zwalczyć choroby w rzepaku, zwłaszcza zgniliźnie twardzikowej, która może ograniczyć plonowanie nawet do 60%. Dlatego tak istotny jest zabieg fungicydowy w okresie kwitnienia rzepaku. Jak dawkować Pictor Revy, nowy fungicyd oparty na Revysolu oraz boskalidzie?

Powodzenie w uprawie rzepaku i uzyskanie satysfakcjonujących plonów zależy od wielu czynników (wybór odmiany, termin siewu, stan przezimowania, właściwa obsada, jesienna oraz wiosenna ochrona oraz nawożenie). Jeżeli wszystkie czynniki zostaną spełnione, nie możemy pominąć ostatniego zabiegu fungicydowego w okresie kwitnienia, zabezpieczającego plantację przed głównymi chorobami występującymi w tym okresie, tj. zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych oraz mączniakiem prawdziwym kapustowatych.

Zgnilizna twardzikowa może ograniczyć plon rzepaku aż o 60%

Najgroźniejszą z nich jest zgnilizna twardzikowa, która może ograniczyć plonowanie nawet do 50-60%. Początek porażenia występuje w momencie pojawienia się apotecjów, które wytwarzają zarodniki workowe (askospory), a te infekują zdrowe rośliny. Infekcja przypada najczęściej w okresie początku opadania płatków kwiatowych rzepaku, w sprzyjających warunkach może wystąpić na początku kwitnienia, natomiast w przypadku niekorzystnych warunków (suszy) porażenie występuje nieco później.

image
Zgnilizna twardzikowa BASF
FOTO: BASF

Zabieg fungicydowy w okresie kwitnienia rzepaku to rodzaj polisy ubezpieczeniowej zainwestowanych środków finansowych w całym okresie wegetacji rzepaku ozimego. Wykonując zabieg w okresie początku opadania płatków kwiatowych rzepaku, chronimy plantację przed wszystkimi chorobami występującymi w tym okresie. Można powiedzieć, że jednym zabiegiem zwalczamy wszystkie patogeny, w związku z tym zastosowany fungicyd powinien charakteryzować się szerokim spektrum działania i posiadać elastyczny termin stosowania.

Nowy fungicyd Pictor® Revy oparty o dwie substancje czynne: Revysol i boskalid

Dotychczas stosowanym fungicydem był Pictor® 400 SC, natomiast od wiosny 2024 r. firrma BASF otwiera nowy rozdział, wprowadzając do ochrony rzepaku ozimego w okresie kwitnienia produkt Pictor® Revy.

Pictor® Revy to połączenie dwóch substancji czynnych – Revysolu (mefentriflukonazolu) oraz boskalidu. Revysol® to triazol nowej generacji niestosowany dotąd w uprawie rzepaku. Zawiera w swojej budowie grupę izopropanolową, która pozwala jego cząsteczce w szybki sposób zmienić formę w bardziej elastyczną i zaadoptować się do patogenu.

Dzięki temu Revysol® dużo szybciej i mocniej wiąże się z enzymem patogenu niż dotychczas stosowane triazole. Revysol® hamuje jeden specyficzny enzym – demetylazę C14, która odgrywa rolę w produkcji ergosterolu wewnątrz komórki grzyba. Ergosterol, podobnie jak inne sterole, jest niezbędny do budowy i funkcjonowania błon komórkowych, czyli jest niezbędny do rozwoju i prawidłowego działania ścian komórkowych. Revysol®, skutecznie blokując biosyntezę ergosterolu, zatrzymuje jego produkcję. W efekcie dochodzi do rozerwania błony komórkowej, a powstałe pęknięcia powodują śmierć grzyba.

image
PictorRevy zalecenia stosowania
FOTO: BASF

Revysol® cechuje szerokie spektrum zwalczania patogenów pod kątem ich fazy rozwojowej. Działa hamująco na rozwój patogenów już od kiełkowania zarodników aż do wzrostu grzybni. To sprawia, że jest on skuteczny zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Z kolei boskalid to substancja stosowana od wielu lat z wielkim powodzeniem w uprawie rzepaku. Podobnie jak Revysol® w roślinie przemieszcza się systemicznie i wgłębnie.

Boskalid hamuje aktywność Kompleksu II w łańcuchu oddechowym, który ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu grzybów. Kompleks II dostarcza „paliwo” do produkcji energii w postaci wysokoenergetycznych elektronów. Jest także formą spoiwa – łącznika, dzięki któremu komponenty cyklu Krebsa mogą zostać przekierowane na elementy budulcowe. Rozwój grzybów przez boskalid hamowany jest także poprzez eliminację dostępności chemicznych bloków budulcowych, koniecznych do syntezy innych istotnych organelli komórkowych. Boskalid wykazuje fungicydowe działanie zapobiegawcze, blokując kiełkowanie zarodników i w konsekwencji w fazie infekcji patogen przestaje się rozwijać.

image
PictorRevy odporność na promieniowanie UV
FOTO: BASF

Pictor® Revy zawiera specjalny adjuwant do upraw rzepaku

Dobór substancji jest bardzo ważny, aby odnieść sukces w ochronie rzepaku, ale to nie wszystko. Warto również zwracać uwagę na formulację produktu. Firma BASF opracowała dla produktu Pictor® Revy innowacyjną formulację SC+, zawierającą dopasowane adiuwanty specjalnie do roślin rzepaku. Jest to formulacja na bazie wody zawierająca substancje czynne w formie krystalicznej, umożliwiające  ich powolne uwalnianie, dzięki temu Pictor® Revy gwarantuje długotrwałą ochronę. Specjalnie stworzona formulacja SC+ gwarantuje bardzo dobre pokrycie roślin w łanie, rozprzestrzenianie się cieczy roboczej po powierzchni rośliny i w efekcie szybką retencję.

To wszystko wpływa na to, że Pictor® Revy jest produktem, który jest bardzo stabilny w działaniu nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdy po wykonanym zabiegu spadnie deszcz. Opad deszczu wielkości kilkunastu milimetrów, który wystąpi 1 godzinę po aplikacji Pictora Revy na suche rośliny, nie wpływa negatywnie na skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób występujących w okresie kwitnienia rzepaku.

image
PictorRevy bardzo wysoka odporność na zmywanie przez deszcz dla lepszej ochrony przed chorobami
FOTO: BASF

Prawidłowa ochrona rzepaku przed najważniejszym patogenem w okresie kwitnienia – sprawcą zgnilizny twardzikowej powinna być oparta na monitoringu i w czasie kiełkowania apotecjów z gleby konieczności wykonania zabiegu fungicydowego. Dobra kontrola zgnilizny twardzikowej oraz czerni krzyżowych wymaga stosowania zapobiegawczego fungicydów.

Kiedy najlepiej zastosować Pictor® Revy i w jakiej dawce?

Pictor® Revy, dzięki połączeniu Revysolu i boskalidu, jest produktem, którego charakteryzuje elastyczny termin stosowania. Terminy zabiegów w kwitnieniu rzepaku przypadają w okresie spiętrzenia prac w gospodarstwach. Pictor® Revy można stosować od fazy BBCH 57 do BBCH 75, czyli od fazy widocznych, zamkniętych pąków odgałęzień bocznych do osiągnięcia typowej wielkości 50% łuszczyn na roślinie, w dawce 1,0 l/ha. Pamiętajmy jednak, że najczęściej ochronę rzepaku w okresie kwitnienia wykonuje się w pełni kwitnienia, gdy opadają pierwsze płatki kwiatowe.

image
PictorRevy zalecenia stosowania
FOTO: BASF

Zastosowanie Pictora Revy w dawce 1,0 l/ha gwarantuje zabezpieczenie plantacji przed chorobami występującymi w okresie kwitnienia rzepaku.Uprawa rzepaku ozimego wymaga dobrych inwestycji i trafnych decyzji już od samego siewu. Przeprowadzając rachunek ekonomiczny, warto jest stosować rozwiązania, które posiadają długie okno zabiegowe, szerokie spektrum zwalczanych chorób przy zachowaniu wysokiej i stabilnej skuteczności. Takim produktem jest właśnie Pictor® Revy, który dzięki sformułowaniu Revysolu oraz boskalidu w jednym produkcie gwarantuje pewność działania i wysokie plony.

image
PictorRevy wyniki plonowania
FOTO: BASF

dr inż. Marcin Łański Specjalista ds. rozwoju produktu BASF Polska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 11:07