StoryEditorInformacje z branży

Syngenta chce pomagać rolnikom przygotować się do zmian klimatu

08.05.2019., 08:05h
Firma Syngenta zapowiedziała przyspieszenie innowacji mających być odpowiedzią na narastające problemy rolników na całym świecie oraz na zmieniającą się opinię społeczeństwa nt. rolnictwa.

Rolnicy zmagają się obecnie z takimi wyzwaniami jak zmiana klimatu, erozja gleby czy zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Zmieniają się także oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron — rolników, konsumentów i środowiska – powiedziała Alexandra Brand, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Syngenta.

Działania w trzech obszarach

Firma wydała ten komunikat po ponad 150 sesjach konsultacyjnych zorganizowanych na całym świecie w celu zebrania szerokiego spektrum opinii. Pozwoliły one lepiej zrozumieć oczekiwania społeczeństwa i rolników oraz pojmowanie koncepcji zrównoważonego rolnictwa przez poszczególne grupy. W ramach nowego podejścia, Syngenta zamierza dalej doskonalić metody uprawy i ochrony roślin oraz poszukiwać rozwiązań, będących odpowiedzią na wyzwania środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.

Te prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami będą koncentrowały się na trzech obszarach. Pierwszy, to innowacje kierowane potrzebami społeczeństwa i przyrody. Opinia społeczna i potrzeby środowiska naturalnego – obok zaspakajania potrzeb rolników – będą coraz częściej pojawiały się jako czynniki kształtujące innowacje. Nowe produkty będą opracowywane z uwzględnieniem zewnętrznie weryfikowanych zasad zrównoważonego rozwoju.

Kolejny obszar to dążenie do obniżania pozostałości środków ochrony roślin w uprawach i środowisku. Syngenta dba o bezpieczeństwo swoich produktów podlegających ścisłym regulacjom oraz rozumie ich rolę w ochronie jakości i bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie firma wsłuchując się w opinie partnerów, będzie z nimi współpracować w zakresie dalszego ograniczania pozostałości w uprawach bez uszczerbku dla produktywności, a także w celu poprawy stanu gleby oraz zapobiegania jej erozji.

I obszar trzeci – inwestycje z myślą o potrzebach rolników i przyrody. Syngenta wspólnie z rolnikami, środowiskiem akademickim i ekologami będzie pracować nad rozwiązaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma będzie też w przejrzysty sposób informować o efektach tych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju.

Z naciskiem na innowacyjność

Dyrektor Brand powiedziała także, że nie da się zaprzeczyć, że nasza branża potrzebuje zmiany. Postulat ten wyraźnie wybrzmiewał w trakcie wszystkich sesji konsultacyjnych. Położymy większy nacisk na innowacyjność, starając się pomóc gospodarstwom rolnym w uodpornieniu się na zmiany klimatu oraz lepszej adaptacji do wymagań konsumentów – między innymi w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz przeciwdziałania erozji gleby i zanikowi bioróżnorodności.

Kolejne etapy działań będą polegały między innymi na dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami, prowadzonych pod kątem sformułowania wyraźnych celów i opracowania miar ich realizacji w poszczególnych obszarach. Stosowne komunikaty zostaną opublikowane jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwają prace nad szczegółowymi wnioskami z odbytych sesji konsultacyjnych na potrzeby kolejnej edycji The Good Growth Plan w 2020 r. W szóstym roku obowiązywania planu realizacja wszystkich przyjętych zobowiązań jest zaawansowana i przebiega zgodnie z harmonogramem.


Marek Kalinowski (za komunikatem Syngenta)
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 09:59