StoryEditorwiadomości z branży

Wyzwania i innowacyjne rozwiązania Syngenta

30.01.2020., 10:01h
Bardzo mocną ofertę produktową na sezon 2020 zaprezentowała na konferencji w Warszawie firma Syngenta. Innowacyjne produkty pojawiają się regularnie od wielu lat. Zgodnie z deklaracją, firma przez najbliższe 5 lat przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje służące rozwojowi rolnictwa zrównoważonego, w tym na opracowanie i wdrażanie dwóch nowych, przełomowych technologii rocznie.
Dodatkowo firma do 2030 r. zredukuje ślad węglowy swoich działań operacyjnych o 50%, wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu. Postępy w realizacji tych celów będą przedmiotem corocznego niezależnego audytu.

Syngenta była jedną z pierwszych firm w naszej branży, która przyjęła zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, będące obecnie w strategii wielu firm fitofarmaceutycznych. To bardzo pozytywny trend i cieszymy się, że byliśmy jego prekursorem – mówi Marek Łuczak, prezes zarządu Syngenta Polska.

Nowy model działalności

Można powiedzieć, że w Syngencie nowy model oznacza powrót do starego i  powrót do utworzenia dwóch jednostek biznesowych –  CP (Środków Ochrony Roślin) i Seeds (Nasiona). Model ten przewiduje większe inwestycje, specjalizację i wzmocnienie marki Syngenta w obszarze nasion upraw polowych oraz ścisłą współpracę i wykorzystanie synergii między działami środków ochrony roślin i nasion.

Nowy model zapewni naszym klientom i partnerom bardziej wyspecjalizowane doradztwo, większą dostępność naszych ekspertów oraz portfolio nasion jeszcze lepiej spełniające rosnące wymagania rynkowe – zapowiedział Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną.

Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną
  • Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną

Asy wśród mieszańców 

A jakie nowości odmianowe proponuje w tym roku Syngenta? Na konferencji większość czasu poświęcono prezentacji mieszańców kukurydzy. Oprócz znanej wszystkim odmiany Talisman, w  tym sezonie warto zwrócić uwagę na 4 nowe odmiany na ziarno: SY Calo, SY Marimba, SY Fregat i SY Torino.

SY Calo (FAO 220–230) to wczesna, świetnie plonująca odmiana typu dent/flint, nr 1 COBORU CCA 2019. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją na stres suszy, w warunkach której ogranicza budowanie masy zielonej, jednocześnie budując plon ziarna. Mocną cechą tej odmiany jest niezwykle szybkie oddawanie wody w końcowym etapie wegetacji <25% H2O. SY Calo nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe i w obecnym portfolio Syngenty jest najlepszą odmianą w grupie MG0.

SY Fregat (FAO 260) to odmiana z grupy średnio wczesnej w typie dent/dent, która w badaniach rejestrowych uzyskała bardzo wysokie wyniki plonowania przy jednoczesnym dość suchym ziarnie w czasie zbioru. Jest odporna na stres suszy – nawet w warunkach dużego stresu potrafi zachować zieloność liści. W roku 2019 uzyskała bardzo dobry wynik w badaniach COBORU CCA w swojej grupie osiągając plon 121,8 dt/ha (105,1% wzorca). Czyni  ją to najlepszą średnio wczesną odmianą w portfolio Syngenty. SY Fregat jest wolna od niekorzystnych cech agronomicznych takich jak wyleganie łodygowe i korzeniowe. Nadaje się na wszystkie typy gleb i bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji.

SY Marimba (FAO 250) to kolejna odmiana mieszańcowa, również odporna na wyleganie, typu dent/dent, polecana na wszystkie typy gleb, choć najlepiej sprawdza się na glebach szybciej nagrzewających się wiosną. Biorąc pod uwagę dwulecie badań CCA COBORU jest to odmiana z pierwszej dziesiątki dla całej grupy średnio wczesnej (nr 3 w 2018 roku). Tworzy ładne beczułkowate kolby, a w końcowej fazie wegetacji szybko pozbywa się wody z ziarna.

Ostatnia z zaprezentowanych odmian to średnio późna SY Torino (FAO 270–280). Jest to odmiana o ogromnym potencjale plonowania, wymagająca jednak intensywnej uprawy i lepszych stanowisk glebowych. W roku 2019 w CCA COBORU w swojej grupie w Polsce Południowej uzyskała plon 144 dt/ha, co stanowi 103,3% średniego plonu odmian wzorcowych. W roku 2018 w badaniach Syngenta przebiła wszystkie odmiany uzyskując plon 124,8 dt/ha (14%) przy wilgotności zbioru 18%.

Artesian na stres suszy

Przy okazji omawiania odmian kukurydzy Dariusz Sip zaprezentował innowacyjną technologię Syngenty Artesian. Jest to specjalny program hodowlany opierający się na selekcji odmian wyróżniających się stabilnością plonowania w warunkach stresu związanego z niedoborem wody w kluczowych momentach wzrostu kukurydzy. Technologia Artesian, dzięki złożonemu mechanizmowi działania, pozwala na dużo lepsze wykorzystanie przez roślinę wody do produkcji ziarniaków, a tym samym zapewnia bardziej stabilny i większy plon. Odmiany sklasyfikowane jako Artesian plonują maksymalnie w warunkach optymalnych jak również pozwalają minimalizować straty w plonie w warunkach stresu.

Łukasz Bojkowski, dyrektor Wsparcia Technicznego odpowiedzialnego za Europę Centralną
  • Łukasz Bojkowski, dyrektor Wsparcia Technicznego odpowiedzialnego za Europę Centralną

Mocne zaprawy w odpowiedzi na wycofane substancje czynne

Jak regularnie informujemy – w Europie sukcesywnie wycofywane są substancje czynne pestycydów, m.in. tiuramu będącego składnikiem wielu zapraw. Syngenta ma mocnych zastępców. Jak mówił Łukasz Bojkowski, dyrektor Wsparcia Technicznego odpowiedzialnego za Europę Centralną – odpowiedzią Syngenty na wycofanie 2 popularnych substancji czynnych w zaprawach, tiuramu i tebukonazolu, jest Vibrance Star, w której składzie znajdziemy aż 3 substancje aktywne: fludioksonil, tritikonazol oraz sedaksan. Ten ostatni nie tylko zwalcza najważniejsze choroby odnasienne, ale ma również udowodniony pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Vibrance Star zarejestrowana jest dla wszystkich zbóż i cechuje się wyjątkową skutecznością w zwalczaniu ostrej plamistości oczkowej (powodowanej przez Rhizoctonia spp.) oraz pałecznicy zbóż i traw.

Skuteczny Pak na T1

Nowym rozwiązaniem i w pewnym sensie silną odpowiedzią na wycofanie propikonazolu  jest w ofercie Syngenty na 2020 r. Turbo Pak, będący połączeniem dwóch znanych wcześniej produktów: Tern 750 EC i Plexeo 60 EC. Fenpropidyna zawarta w Tern wykazuje działanie układowe, skutecznie zapobiegając mączniakowi prawdziwemu zbóż i traw. Obecny w Plexeo metkonazol działa natomiast systemicznie, zwalczając fuzariozę kłosów i septoriozę paskowaną liści. Dużą zaletą produktu jest szerokie okno stosowania – od pierwszego kolanka aż do końca fazy kłoszenia.

Ważną informacją jest rozszerzenie rejestracji Amistar Gold Max i Affirm 095 SG. Amistar Gold Max to fungicyd oparty o azoksystrobinę i difenokonazol do zwalczania zgnilizny twardzikowej w rzepaku i chwościka buraka w buraku cukrowym. Jak poinformował Łukasz Bojkowski, ostatnio firmie udało się rozszerzyć jego rejestrację o nowe choroby, m.in. suchą zgniliznę kapustnych, rdzę i rizoktoniozę w buraku oraz o nowe uprawy, w tym gorczycę, len, mak, soję i słonecznik.

Pierwszy bio-fungicyd

Z powodu wycofywania kolejnych substancji aktywnych oraz oczekiwań konsumentów dotyczących zerowych pozostałości po środkach ochrony roślin w żywności, Syngenta kieruje się także w stronę biopreparatów (ang. biocontrols). W 2020 r. firma spodziewa się rejestracji w Polsce pierwszego preparatu z tej grupy do ochrony winogron oraz warzyw i truskawek pod  osłonami. Taegro to bio-fungicyd oparty na bakterii laseczki siennej (Bacillus subtilis), służący do zwalczania szarej pleśni i mączniaka prawdziwego. Jego biologiczne pochodzenie i niskie dawki uwalniają od problemu pozostałości i eliminują ryzyko wystąpienia odporności.

– Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron – rolników, konsumentów i środowiska. I firma Syngenta podejmuje takie działania – mówi Marek Łuczak, prezes zarządu Syngenta Polska
  • Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron – rolników, konsumentów i środowiska. I firma Syngenta podejmuje takie działania – mówi Marek Łuczak, prezes zarządu Syngenta Polska

Na zmiany klimatu i odporne chwasty

Syngenta podjęła wyzwanie, aby pomóc rolnikom w uzyskaniu wysokich plonów w szczególnie trudnych warunkach pogodowych. W 2019 roku, podobnie jak rok wcześniej, w warunkach ekstremalnej suszy świetnie sprawdził się fungicyd do ochrony zbóż Elatus Era, wydłużając fizjologiczny okres wzrostu roślin i tym samym każdorazowo zwiększając plonowanie. Ten innowacyjny produkt tak naprawdę dopiero zaczyna robić karierę.

W kontekście wzrastającej odporności chwastów na herbicydy stosowane w zbożach, Syngenta wprowadziła w 2019 roku Avoxa Pak, zawierający dwa preparaty Avoxa (gotowa mieszanina pinoksaden + piroksulam) i Aldaro (2,4-D i florasulam). Dobre doświadczenia z zastosowania Avoxa Pak na szeroką skalę wskazują na duży potencjał tego rozwiązania na przyszłość. Ponadto Avoxa Pak stanowi cenne uzupełnienie oferty Syngenty w zakresie herbicydów do zbóż, w skład której wchodzą preparaty takie jak Boxer, Boxer Evo, Axial Komplett Pak.

Cyfrowe rolnictwo - Infopole i NieWylegaj

Innowacje w Syngencie nie kończą się na produktach. Firma inwestuje mocno w rolnictwo cyfrowe, o czym opowiedziała podczas konferencji Dorota Mazurek, dyrektorka ds. Marketingu Cyfrowego i Serwisów, odpowiedzialna za Europę Centralną.

Rozwijamy technologie cyfrowe pomagające w zarządzaniu gospodarstwem i pomagające rolnikowi osiągnąć szeroko pojęty wzrost rentowności produkcji. Rolnicy coraz chętniej korzystają z takich rozwiązań – mówi Dorota Mazurek.

Wśród dostępnych rozwiązań wymieniła dwie aplikacje: Infopole i NieWylegaj. Infopole to znany już wielu użytkownikom serwis, zawierający m.in. informacje nt. występujących aktualnie agrofagów, prognozę pogody i rekomendacje agronomiczne. Został on w zeszłym roku rozszerzony o serwis społecznościowy, na którym użytkownicy na bieżąco informują o sytuacji na polach, zamieszczają zdjęcia, filmy i komentarze. W 2020 r. nastąpi wdrożenie nowej aplikacji dla serwisu Infopole, która będzie zawierała dodatkowe funkcjonalności, np. informacje rynkowe, zarządzenie areałem oraz informacje o dostępnych na rynku środkach ochrony roślin.

Dorota Mazurek zaprezentowała także aplikację NieWylegaj. Ocenia ona ryzyko wylegania upraw zbożowych (dla pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego) i generuje indywidualne rekomendacje dotyczące stosowania regulatorów wzrostu z rodziny Moddus. Obie aplikacje będą dostępne dla klientów w sezonie 2020.  Na konferencji Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu w Europie Centralnej, podsumowała dobiegającą końca I edycję sztandarowego programu firmy na rzecz zrównoważonego rolnictwa, The Good Growth Plan, i zapowiedziała jego nową odsłonę na przyszły rok. O szczegółach tych działań szerzej napiszemy wkrótce.

Dorota Mazurek, dyrektorka ds. Marketingu Cyfrowego i Serwisów, odpowiedzialna za Europę Centralną
  • Dorota Mazurek, dyrektorka ds. Marketingu Cyfrowego i Serwisów, odpowiedzialna za Europę Centralną
Marek Kalinowski
Zdjęcia: Marek Kalinowski 
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. luty 2024 12:38