pałecznica zbóż i traw zarodniki
StoryEditorPałecznica

Rolniku, siejesz jęczmień ozimy? Uważaj na pałecznicę

28.08.2023., 10:00h
Grzyby pałecznicy (Typhula) dopiero od kilkunastu lat zaczęły wyrządzać straty gospodarcze w uprawie zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Pierwsze poważne uszkodzenia ozimin przez grzyby pałecznicy naukowcy zaczęli obserwować w sezonie 2008/2009. Naukowcy z IOR – PIB w Poznaniu stwierdzili wtedy w badaniach, że sprawcami choroby są właśnie gatunki grzybów Typhula.

Od tego czasu mówi się o dwóch nowych jednostkach chorobowych. O zgniliźnie ozimin (pałecznicy zbóż i traw) i o zgniliźnie rzepaku. W kilku sezonach z powodu porażenia pałecznicą, a nie z powodu mrozów i wymarznięć, konieczne były nawet przesiewy chorych roślin. W praktyce diagnoza tych chorób jest trudna i na oko objawy pasują do uszkodzeń mrozowych.

Czy zgnilizna ozimin jest zagrożeniem w zbożach ozimych?

Zgnilizna ozimin jest nowym zagrożeniem w zbożach ozimych. Najbardziej podatnym gatunkiem jest jęczmień ozimy, a po nim pszenżyto ozime. Szkody wyrządzane przez pałecznicę i przez pleśń śniegową mogą być mylnie przypisywane mrozom. Grzyb Typhula powodujący zgniliznę ozimin objawami na jęczmieniu do złudzenia przypomina właśnie pleśń śniegową. Rośliny porażone pałecznicą są szaro zabarwione, a porażone pleśnią śniegową są pokryte białoróżową, watowatą grzybnią.

Opisywane w „Metodyce integrowanej ochrony jęczmienia ozimego i jarego” objawy porażenia pałecznicą zbóż i traw można zaobserwować wiosną. W łanach zauważalne są wtedy place roślin zahamowanych we wzroście. Rośliny te są chlorotyczne, słabo rozkrzewione i niekiedy pokryte szarawą grzybnią. Po wyciągnięciu z ziemi rośliny mają zniszczone węzły krzewienia i korzenie. U podstawy roślin, pod pochwami liściowymi, na liściach lub korzeniach można zaobserwować drobne, kuliste żółte, brązowe lub czarne sklerocja.

Co ogranicza występowanie zgnilizn ozimych?

Zmianowanie i zaprawianie to podstawowe zabiegi ograniczające sprawców zgnilizny ozimin. Jeżeli pałecznica pojawi się, wskazana jest 3–4-letnia przerwa w uprawie zbóż. Z działań agrotechnicznych ograniczających chorobę można wymienić staranną i bez uproszczeń uprawę roli, nieco opóźniony, płytki i rzadszy siew zbóż ozimych, no i oczywiście prawidłowo zbilansowane nawożenie makro- i mikroelementami.

Na szczęście w przypadku zbóż, a konkretnie jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego, w ograniczaniu pałecznicy zbóż skutecznych jest kilka zarejestrowanych zapraw nasiennych (siedem w jęczmieniu i jedna zarejestrowana w pszenżycie), zawierających w składzie:

 • sedaksan,
 • fludioksonil i tritikonazol albo sedaksan,
 • fludioksonil i tebukonazol.

Pamiętajmy, że sprawcom choroby sprzyja złe zmianowanie i duży udział zbóż w zasiewach. Źródłem choroby są porażone rośliny i przetrwalniki w glebie. Idealnymi warunkami do rozwoju grzybów Typhula są:

 • temperatura od 0 do 5 st. C,
 • wysoka wilgotność względna powietrza,
 • niska temperatura gleby.

Czy zginiliznę rzepakową da się ograniczać chemicznie?

Zgnilizna rzepakowa wyrządza straty lokalnie i nie ma chemicznych metod jej ograniczania. Trzyma ją w ryzach:

 • właściwy płodozmian,
 • 3–4-letnia przerwa w uprawie rzepaku,
 • staranne i głębokie przyorywanie resztek pożniwnych,
 • niszczenie samosiewów rzepaku i chwastów, na których przeżywają przetrwalniki pałecznicy oraz wczesne wiosenne startowe dawki azotu,
 • dokarmianie mikroelementami,
 • biostymulatory wspomagające szybszą regenerację roślin.

Zgnilizna rzepakowa objawia się tym, że rośliny wyglądają jak wymarznięte, ale mają zniszczoną tylko część nadziemną i całkowicie zdrowy jest korzeń z włośnikami. Jeżeli rzepak nie podejmie szybko regeneracji (pomocna startowa dawka azotu) korzeń zacznie brązowieć i obumierać.

Marek Kalinowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 17:37