Zdrowie gleby - nowe wyzwania dla rolnikówFDPA
StoryEditorMateriał promocyjny

Zdrowie gleby - nowe wyzwania dla rolników

19.09.2023., 09:00h
Wiceprzewodniczący Unii Europejskiej, Frans Timmermans, niedawno przedstawił pakiet inicjatyw dotyczących ochrony gleby. Ocenia się, że około 33% gleb na całym świecie ma status zdegradowanych, a w Unii Europejskiej problem erozji gleb dotyka 25% obszarów rolniczych. Szacuje się, że koszty związane z ich degradacją w UE wynoszą ponad 50 miliardów euro rocznie. W związku z tym Komisja Europejska podejmuje wysiłki w celu poprawy jej stanu.

{embed_photo_100}395682{/embed_photo_100}

Projekt dyrektywy glebowej, który został zaprezentowany, ma ambitny cel - do roku 2050 wszystkie gleby w UE powinny być w dobrym stanie. W projekcie tym zawarto także definicję "zdrowia gleby", a także ustanowienie struktur monitoringu oraz narzędzi do śledzenia postępów w dziedzinie ochrony gleby. Jednocześnie KE stara się wprowadzić zasady, które będą promować zrównoważone gospodarowanie glebą i rekultywację obszarów dotkniętych zanieczyszczeniem.

Przewidywane działania wpisują się w realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) projekt "Gospodarka nawozowa a ochrona wód", który ma na celu  między innymi przeciwdziałanie problemom związanym ze stanem gleb. Elementem  projektu jest planowane na  26 września 2023 roku szkolenie pod hasłem "Zdrowie gleby - nowe wyzwania dla rolników". Jest ono skierowane przede wszystkim do rolników, mieszkańców wsi, doradców rolnych, uczniów i nauczycieli szkół rolniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego nawożenia.

Szkolenie będzie kontynuacją cyklu, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku i jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rolników oraz wymagania związane ze stanem gleb.  Poprowadzi je dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW, która jest ekspertem w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Program szkolenia "Zdrowie gleby - nowe wyzwania dla rolników" obejmuje szereg tematów, m.in. strategię glebową na lata 2030, definicję zdrowia gleby, funkcje i usługi ekosystemowe gleb, wpływ nawożenia na zdrowie gleby, znaczenie zasobów węgla organicznego w glebie, zmiany w ustawie o nawozach, i wiele innych.

Podczas szkoleń zaprezentowana zostanie również multimedialna wersja broszury „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” przygotowana w ramach projektu.

W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić formularz rejestracyjny: https://www.fdpa.org.pl/gn4

{embed_photo_100}395680{/embed_photo_100}

Broszura została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedziny medycyny, zdrowia człowieka, ale także specjalistów od uprawy, nawożenia oraz zootechniki. Publikacja trafiła już do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które będą ją upowszechniać podczas spotkań z rolnikami, szkoleń, warsztatów, targów i innych wydarzeń. Zainteresowanych elektroniczną formą broszury odsyłamy do naszej strony internetowej https://www.fdpa.org.pl/gospodarka-nawozowa.

W broszurze znaleźć można 10 infografik, które stanowią  skrót graficzny treści poszczególnych rozdziałów. Infografiki są częścią broszury, jednak mogą również służyć jako samodzielne źródło informacji, czy pomoc naukowa.

Poza tradycyjną papierową postacią broszura została przygotowana również w formie multimedialnej. Jej struktura ułatwia odnalezienie szukanej informacji, a ciekawa forma uatrakcyjnić może naukę i przekazywanie wiedzy.

W zorganizowanych do tej pory 3 szkoleniach on-line, uczestniczyło łącznie 670 osób ze wszystkich grup docelowych projektu. Po każdym z nich rozwijała się ożywiona dyskusja.

W ramach projektu zorganizowaliśmy również 10 spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, w których uczestniczyło 257 osób. Spotkania odbywały się stacjonarnie i koncentrowały się na zachodnich i południowych regionach kraju.

Więcej informacji na temat przebiegu projektu dostępne jest na jego stronie:

https://www.fdpa.org.pl/gospodarka-nawozowa

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz Facebook’a, gdzie pojawiają się informacje o podobnych wydarzeniach organizowanych przez FDPA.

{embed_photo_100}395679{/embed_photo_100}

{embed_photo_100}395678{/embed_photo_100}

{embed_photo_100}395677{/embed_photo_100}

{embed_photo_100}395827{/embed_photo_100}

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 01:30