StoryEditorPieniądze dla rolnika

300 tys. złotych rekompensat dla rolników za klęski żywiołowe lub ASF

08.03.2021., 16:03h
Od 11 marca 2021 roku rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem ASF, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej”.

Pomoc wynosi maksymalnie 300 tys. zł i nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych

Warto mieć na uwadze, iż straty wywołane przez klęski żywiołowe (powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna) muszą wynieść minimum 30% (na podstawie szacunku komisji powołanej przez wojewodę) i dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy. Mogą to być plantacje wieloletnie, sady, maszyny, budynki, stado podstawowe.

Pomoc umniejszona o odszkodowanie – w jakich przypadkach?

Ponadto, jeżeli zniszczony np. sad był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas pomoc na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Kto może skorzystać z tej formy pomocy?

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym składają wniosek o pomoc lub w co najmniej jednym roku z dwóch lat poprzednich.

Pomoc finansowa dla rolników w walce z ASF

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. Natomiast w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. Katalog wykorzystania tej pomocy jest szeroki, ale wyklucza inwestycje w produkcję świń.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:55