StoryEditorEFRWP

6 mln złotych na pożyczki dla samorządów na infrastrukturę na wsi

29.03.2019., 09:03h
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego. Na preferencyjne pożyczki zarezerwowano 6 mln zł. Powiaty i gminy mogą je przeznaczyć m.in. na budowę lub remont szkół, dróg czy wodociągu na obszarach wiejskich.  

Niskooprocentowana pożyczka dla powiatów i gmin bez procedury przetargowej

Pożyczki udzielane w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego wyróżniają się bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5%, oprocentowaniem oraz brakiem jakichkolwiek kosztów czy opłat pośrednich, jak prowizja, marża itp. Co ważne, mogą być zaciągane bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Nasze pożyczki mogą być wykorzystane przez gminy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzyskania środków unijnych lub krajowych – mówi Krzysztof Podhajski, prezes fundacji EFRWP.

Samorząd może maksymalnie pożyczyć do 1 mln zł. Pożyczki są udzielane na okres do 5 lat, w tym 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Co istotne, pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. 

 

Z pożyczki mogą być sfinansowane projekty związane z infrastrukturą na terenach wiejskich i miasteczkach

Z tej formy finansowania mogą skorzystać wyłącznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców. 

Do projektów, które można sfinansować ze środków pozyskanych z SPP, należy budowa lub modernizacja: 

  • placówek oświatowych, 
  • sieci oraz stacji wodociągowych, 
  • systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
  • dróg gminnych i powiatowych
  • przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.  

Wnioski o pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego można składać do 8 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej fundacji: http://efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy.

Z pożyczki można wybudować lub wyremontować przedszkola i szkoły 

Z pożyczki można wybudować lub wyremontować przedszkola i szkoły (fot. Pixabay)

 

Paweł Mikos 
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 10:16