StoryEditorPolska

Aż 77% młodych ludzi ze wsi nie chce być rolnikami. Dlaczego?

19.01.2020., 19:01h
Ponad 3/4 młodych ludzi ze wsi nie widzi sensu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Podobny jest procent osób w wieku 30-39 i 50–59 lat, które nie są zainteresowane prowadzeniem działalności rolniczej. Z czego wynika niechęć do pracy w rolnictwie?

Młodzi ludzie ze wsi nie chcą prowadzić gospodarstw rolnych

W ostatnim czasie opublikowany został raport „Dumni z polskiej żywności”. Jest to badanie opinii publicznej zrealizowano na zlecenie m.in. PKO Banku Polskiego – Partnera Strategicznego projektu, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii.

Jednym z aspektów jakie badano było zainteresowanie młodych mieszkańców wsi prowadzeniem działalności rolniczej. Niestety, wyniki tych badań nie są zbyt optymistyczne.

Wśród osób w wieku od 18 do 29 lat mieszkających na wsi aż 77% nie chce pracować w rolnictwie. Niewiele lepiej jest w innych grupach wiekowych:

  • 74% mieszkańców wsi w wieku 50-59 lat nie chce zajmować sie rolnictwem
  • 68% mieszkańców wsi w wieku 30-39 lat nie zamierza prowadzić gospodarstwa rolnego.

Z kolei w przypadku pozostałych grup wiekowych około połowy ankietowanych nie chce zajmować się rolnictwem.

Dlaczego młodzi nie chcą zostać rolnikami?

Jak podają autorzy raportu, prawdopodobnie jednym z powodów malejącego odsetka osób wiążących swoją przyszłość z rolnictwem wynika z przekonania, że praca na roli jest przekonanie o coraz niższej opłacalności tej działalności.

Aż 40% respondentów uważa, że praca w rolnictwie nie jest opłacalna, a kolejne 41% twierdzi, że może ona się opłacać.

Wyzwania rynku rolnego w postaci panujących susz wpływających na poziom zbiorów, silnej konkurencji producentów z innych krajów czy afrykańskiego pomoru świń, sprawiają, że wielu mieszkańców wsi traci wiarę w opłacalność oraz lepszej perspektywy dla rolnictwa. Część z nich dostrzega potencjał finansowy w innej formule zarobkowania, między innymi poprzez pozyskiwanie dotacji unijnych i dzierżawienie swojej ziemi – twierdzi Marcin Duma, prezes zarządu IBRiS.

Co może poprawić opłacalność rolnictwa?

Z raportu opracowanego przez IBRIS wynika, że respondenci upatrują szans na poprawę opłacalności produkcji rolniczej w:

  • odpowiednich działaniach rządu – 40% ankietowanych,
  • we wsparciu Unii Europejskiej – 23%,
  • działaniu i rozwoju przemysłu przetwórczego – 14%,
  • uczciwej współpracy z sieciami handlowymi sprzedającymi żywność – 5%.

Coraz mniej rolników na wsi

W raporcie zbadano także kwestie związaną z procesami migracji na i z obszarów wiejskich.

Aż 74% ankietowanych przyznaje, że zna przynajmniej jedną osobę ze swojej miejscowości, która wyprowadziła się w ostatnim czasie z Polski w poszukiwaniu pracy.

Część z tych wyjazdów to efekt przeświadczenia o braku opłacalności ekonomicznej pracy na wsi bądź niedostatecznego wsparcia socjalnego ze strony państwa. Kolejnym powodem migracji, szczególnie wśród młodszej populacji, jest chęć zmiany trybu życia. Z uwagi na większą niż kiedyś dostępność środków masowego przekazu, wielu z nich aspiruje do prowadzenia miejskiego stylu życia, licząc na szersze możliwość rozwoju zawodowego, a co za tym idzie – lepsze zarobki – dodaje Marcin Duma z IBRiS.

W badaniach widać także odpływ osób zajmujących się rolnictwem na terenach wiejskich. Aż 68% badanych potwierdza, że w ich miejscowości zmniejszyła się liczba rolników. Co grosze, aż 38% ankietowanych uważa, że populacja rolników w ich regionie ZNACZNIE się zmniejszyła.

Coraz mniej rolników na wsi

Badania przeprowadzone w październiku 2019 roku przez IBRIS na próbie reprezentatywnej 1100 pełnoletnich mieszkańców wsi.

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2024 17:57