StoryEditorWiadomości rolnicze

Będą zmiany przepisów dotyczących m.in. sprzedaży bezpośredniej

15.04.2015., 16:04h
Resort rolnictwa przygotowuje zmiany przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych przy sprzedaży bezpośredniej oraz nowelę rozporządzenia dot. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - poinformowała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk.       

Podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa wiceminister przypomniała, że obecny stan prawny umożliwia rolnikom prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (przetworzonych i nieprzetworzonych) konsumentom, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Zapowiedziała, że resort pracuje nad zmianą dotychczasowych przepisów.

Jak mówiła, zostanie uchylone rozporządzenie z grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Projekt nowego rozporządzenia, który rozszerza gamę produktów mogących być przedmiotem sprzedaży, został przesłany 26 lutego br. do notyfikacji KE. "Mamy takie założenia, że do sierpnia ten proces zostanie zakończony i przepisy zostaną znowelizowane" - powiedziała Szalczyk. Dodała, że produkty przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej mają uproszczone wymagania sanitarne i weterynaryjne w stosunku do wymogów dotyczących zakładów przemysłowych.

Natomiast projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (tzw. MOL) - mówiła Szalczyk - uchyli rozporządzenie z 2010 r. Nowe przepisy przeszły już procedurę konsultacji międzyresortowych i obecnie jest analizowany przez komisję prawniczą przy Rządowym Centrum Legislacji. Po jego akceptacji zostanie on przesłany do notyfikacji KE i państwom członkowskim.

Szalczyk zaznaczyła, że Główny Inspektorat Sanitarny podjął prace nad opracowaniem poradnika dotyczącego tzw. dobrej praktyki higienicznej skierowanego m.in. do rolników, którzy będą przetwarzali w domach produkty pochodzenia roślinnego z myślą o ich sprzedaży.

Kompetencje w zakresie przepisów sanitarno-higienicznych podzielone są między ministrów rolnictwa oraz zdrowia. Resort rolnictwa odpowiada tylko za sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego.

W ramach sprzedaży bezpośredniej rolnicy obecnie mogą sprzedawać, oprócz surowców rolnych, produkty nieprzetworzone pochodzenia zwierzęcego takie jak: tuszki drobiowe, tuszki królików lub nutrii, mleko surowe, śmietanę, jaja, produkty rybołówstwa, nieprzetworzone produkty pszczele.

Natomiast w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (tzw. MOL) rolnicy mogą sprzedawać i dostarczać do punktów sprzedaży detalicznej m.in. przetworzone produkty mięsne, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mleczne.

Szalczyk przypomniała, że w kilka dni temu Sejm uchwalił ustawę, które przewiduje opodatkowanie 2 proc. podatkiem ryczałtowym sprzedaż przetworzonych produktów rolnych we własnym gospodarstwie rolnika. Obecnie ustawa jest w pracach Senatu. (PAP)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 23:50