StoryEditorZmiany w prawie

Część rolników musi wpisać się do rejestru o odpadach BDO. Kogo dotyczy obowiązek?

21.08.2019., 19:08h
Część rolników czeka kolejna biurokratyczny obowiązek. Tym razem dotyczy on konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Gospodarz będzie musiał także prowadzić ewidencję odpadów. Jednak nie każdy rolnik będzie miał takie obowiązki. 

We wtorek 13 sierpnia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach. Nieco wcześniej Ministerstwo Środowiska odpowiedziało na pytanie Krajowej Rady Izby Rolniczej dotyczące tego czy rolnicy również powinni zarejestrować się w BDO. KRIR w swoim pytaniu podkreśla, że ustawa mówi o obowiązku rejestracji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i wskazuje, że chodzi tu wyłącznie o przedsiębiorców, a nie rolników.  

Ministerstwo Środowiska: rolnicy tak jak przedsiębiorcy powinni uzyskać wpis do rejestru BDO

Jednak interpretacja resortu środowiska nie jest tak optymistyczna. Ministerstwo Środowiska zaznacza, że zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów i podlega pod obowiązek uzyskania na wniosek wpisu do rejestru BDO. 

„Należy stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów.” – można przeczytać w odpowiedzi resortu środowiska. 

 

Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Taki wniosek o wpis do rejestru BDO ten należy złożyć do urzędu marszałkowskiego. Co istotne, za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.
Ministerstwo przy tym podaje, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej.

 

Po zmianie prawa obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy największych gospodarstw

Jednak po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 13 sierpnia 2019 r. doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.  

Największe gospodarstwa rolne muszą uzyskać wpis do rejestru BDO
Największe gospodarstwa rolne muszą uzyskać wpis do rejestru BDO oraz prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych
(fot. Pixabay)

 

Jakie odpady z gospodarstw rolnych powinny być ewidencjonowane?

Rolnicy wytwarzający odpady inne niż komunalne, w tym opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jak folie do sianokiszonek, siatki i sznurki do balotów czy worki typu big bag, już teraz mają dość duży problem z przekazywaniem ich do odpowiednich punktów. Niestety coraz częściej firmy zajmujące się utylizacją tworzyw sztucznych wytwarzanych przy okazji prac w rolnictwie pobierają opłaty za odbiór takich odpadów.
Co prawda rząd przeznaczył ostatnio 10 mln złotych na wprowadzenie programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Niestety jest to program pilotażowy i dotyczy jedynie 7 gmin z powiatu ostrowskiego i ostrołęckiego w woj. mazowieckim. Dopiero po 2021 roku program być może obejmie cały kraj. 

 

Paweł Mikos 
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 13:52