StoryEditorWiadomości rolnicze

Czy będą jeszcze dotacje na usuwanie folii rolniczych?

08.12.2020., 19:12h
Foliowe odpady to duży problem dla rolników. Co prawda były dotacje na ich usunięcie z gospodarstw, ale był to program jednorazowy. Czy są szanse na kolejne dotacje na usuwanie folii rolniczych z gospodarstw? Rząd tego nie wyklucza, ale chce wprowadzi też nowy podatek od plastiku. Kto go zapłaci?

Izby rolnicze wnioskują o wznowienie dotacji na usuwanie folii rolniczych z gospodarstw

Zużyte folie rolnicze po sianokiszonkach czy inne odpady plastikowe stanowią coraz większy problem dla wielu gospodarstw rolnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizował program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Samorząd rolniczy wystąpił z zapytaniem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy ten program będzie kontynuowany, ponieważ kwestia usuwania odpadów gromadzonych w gospodarstwach nie została rozwiązana.

 

Rząd nie wyklucza wdrożenia nowego programu dotacji na usuwanie odpadów plastikowych z rolnictwa

Resort klimatu i środowiska jest otwarty na kontynuację dofinansowania. Zapowiada, iż przeanalizuje możliwość i zasadność kontynuacji wsparcia gmin i rolników w zagospodarowaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Aczkolwiek, jak wskazuje, ten program miał być działaniem jednorazowym, ponieważ docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinna spoczywać na tych, którzy je wprowadzają do obrotu. Wynika to z prawa Unii Europejskiej o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Chodzi tutaj o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

 

Będzie nowy podatek od plastiku? Kto go zapłaci?

Ministerstwo klimatu pracuje obecnie nad modyfikacją systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań do nowych minimalnych wymagań unijnego prawa. Wprowadzający produkty na rynek w opakowaniach (np. środki ochrony roślin lub nawozy) będą obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów do poziomów wymaganych unijnymi przepisami. Tzw. podatek od plastiku może zacząć obowiązywać już w 2021 r.

 

Gminy powinny wskazać rolnikom miejsca, gdzie przekazać zużytą folię rolniczą

Resort zaznacza także, że reakcją na zgłaszane przez rolników problemy z zagospodarowaniem odpadów rolniczych było wprowadzenie możliwości zapewnienia przez gminę odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych z działalności rolniczej. Wprowadzono to ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ten akt prawny nałożył na urzędy gmin obowiązek udostępniania, na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Z informacji, jakie przekazują nam rolnicy–Czytelnicy „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie wszędzie jednak ten obowiązek jest respektowany.

 

dr Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:50