StoryEditorUE

Czy polskie rolnictwo zyskuje czy traci na obecności w UE?

05.12.2021., 08:12h
Od maja 2004 roku Polska jest członkiem Wspólnoty Europejskiej. Przez te lata z unijnych środków korzystali wszyscy, w tym również rolnicy. Czy im się opłacało wejście Polski do UE i jak prezentuje się przyszłość dla rolników w nowej perspektywie unijnej?

66 mld euro na Wspólną Politykę Rolną

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli od maja 2004 roku, do września br. z unijnego budżetu trafiło do Polski 208,7 mld euro. Tak wynika z informacji naszego resortu finansów. Prawie 32% z tej kwoty, czyli 66 mld euro, zasiliło budżet na Wspólną Politykę Rolną. Z tej kwoty:

  • 41,4 mld euro (tj. około 63%) przeznaczono na wypłatę dopłat bezpośrednich,
  • 21,6 mld euro (32,7%) na PROW,
  • 1,8 mld euro na instrumenty rynkowe.

Straciliśmy czy zyskaliśmy na cżłonkostwie w UE?

Polska w tym okresie wpłaciła do budżetu unijnego 67,4 mld euro. Bilans jest prosty: na członkostwie w UE zyskaliśmy 141,3 mld euro. Są to dane zaprezentowane przez prof. Jerzego Plewę podczas VI Forum Rolniczego w Poznaniu.

Ile rolnicy otrzymają z Unii w nowej perspektywie na lata 2021-2027?

W nowej perspektywie finansowej, tj. od 2021 do 2027 roku, w ramach dopłat bezpośrednich z unijnego budżetu do polskich rolników trafi 21,6 mld euro. PROW zostanie zasilony kwotą 9,5 mld zł. Są to kwoty mniejsze, niż nasi rolnicy otrzymali z Unii na finansowanie WPR 2014–2020.

Budżet na WPR w latach 2021–2022 mógłby być zasilony dodatkowo kwotą w wysokości 945 mln euro z Funduszy Odbudowy. Jak dotąd Bruksela nie zatwierdziła jednak naszego Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ Polska nie spełnia wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W podobnej sytuacji są Węgry.

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią UE na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronowirusa.

Magdalena Szymańska
fot. I. Oleszczyński

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. wrzesień 2023 07:42