StoryEditorwiadomości

Czy rolnicy będą mogli później wysiać międzyplony ścierniskowe?

13.08.2021., 12:08h
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych do 4 września 2021 r. i możliwość utrzymania ich na polu przez 8 tygodni. Powinna zostać także przedłużona możliwość składania oświadczeń z tego tytułu. Dlaczego jest to takie ważne?

Zarząd KRIR podjął powyższy temat we wniosku do resortu rolnictwa w dniu 11 sierpnia 2021 roku. Oprócz wydłużenia terminu wysiewu międzyplonów oraz czasu ich utrzymania do 8 tygodni, istotne jest także jednoczesne wydłużenie terminu na składanie oświadczenia o terminie wysiewu tzn. w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 12 września 2021 r.

Dotrzymanie obecnie obowiązującego terminu wysiewu tj. 20 sierpnia nie jest możliwe

Nie jest możliwe, aby wysianie poplonów w tym roku, było możliwe do czasu obowiązującego terminu wysiewu, który mija 20 sierpnia. Ma to związek z panującą w ostatnich tygodniach pogodą, która jest bardzo dynamiczna: od burz, przez nawalne deszcze, po długotrwałe opady, a także podtopienia. Wielu rolników, których ziemia rolna to gleby ciężkie i gliniaste, nie ma jak wjechać na pola. Zjawiska te skutecznie opóźniają zbiory, a tym samym siew poplonów. Trudna sytuacja występuje na dużym obszarze kraju.

Dlatego też rolnicy, którzy realizują:

  • pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020,
  • wariant 2,1 Miedzyplony pakietu 2. Ochrona gleb i wód  w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”,
  • oraz zadeklarowali międzyplony jako obszary EFA.

nie mogą spełnić podjętych zobowiązań, a tym samym są zagrożeni utratą części płatności obszarowych związanych z zazielenieniem a nawet sankcjami.

KRIR prosi o zmianę przepisów zarówno dotyczących terminu wysiewu międzyplonów i zgłaszania tego faktu. Dodatkowo proszą o przekazanie do kierowników Biur Powiatowy ARiMR wytycznych, aby w ocenie oświadczeń brano pod uwagę nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiających spełnienie ww. wymagań, tj. nietypową sytuację pogodową.

Żeby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne (EFA) muszą być one wysiane w odpowiednim terminie oraz powinny być utrzymane do połowy października .

Jakie są dotychczasowe warunki, które musi spełnić poplon ścierniskowy, aby został uznany za element proekologiczny?

  1. Mieszanka powinna zostać wysiana między 1 lipca a 20 sierpnia.
  2. Międzyplon musi być utrzymany na co najmniej do dnia 15 października.
  3. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość utrzymania międzyplonu na polu przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. W tym przypadku rolnik ma czas jedynie przez 7 dni od daty wysiewu złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie, w którym wskaże termin wysiewu.
  4. Rolnik musi złożyć oświadczenie o terminie wysiewu mieszanki na międzyplon ścierniskowy, a jeżeli tego nie zrobi, to ARiMR przyjmuje, że jego gospodarstwo realizuje stały termin wysiewu, czyli będzie utrzymywać międzyplon ścierniskowy co najmniej do 15 października.

Rośliny spełniające wymagania poplonów

Za obszary proekologiczne (EFA) uznawane są międzyplony wsiewek traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych do uprawy głównej lub mieszanki  utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.

Różnorodność gatunkowa roślin pozwala wybrać najbardziej odpowiedni poplon praktycznie na każdą glebę i na każdy termin siewu. Jednakże rośliny bobowate bywają zawodne zarówno w  samej uprawie, jak i jako międzyplon ścierniskowy. Dlaczego? Ma to związek z rejonami, w których występuje deficyt wody, a więc występuje susza. Mimo tego ryzyka, międzyplony same w sobie, często stanowią rezerwę paszową dla zwierząt gospodarskich.

Informacje na temat optymalnych terminów siewu danych międzyplonów oraz ich wymagań są dostępne w artykułach:

Średnio wczesne międzyplony ścierniskowe: jakie wysiać?

Jakie międzyplony wybrać na paszę?

ARiMR ma też wiele obostrzeń w przypadku międzyplonów uznanych za EFA. Jakich? Więcej w artykule: Międzyplony ścierniskowe – jaki termin wysiewu, aby zostały uznane za elementy proekologiczne (EFA)

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcie: arch.red (M. Kalinowski)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 20:04