StoryEditorWiadomości rolnicze

Dodatkowe 140 mln zł dla rolników na dopłaty do nawozów

19.01.2022., 13:01h
Senat opowiedział się za uwzględnieniem w budżecie państwa dopłat do nawozów i rekompensat dla poszkodowanych przez bankrutujące punkty skupu. Na ten cel miałoby zostać przeznaczone łącznie 640 mln zł.
Senat podczas rozpatrywania przesłanej z Sejmu ustawy budżetowej wprowadził do jej tekstu 65 poprawek, w tym dwie bardzo istotne dla rolników.  

140 mln zł dla rolników na dopłaty do nawozów

Poprawka nr 17 tworzy rezerwę celową „Dopłaty dla rolników na zakup nawozów”, z kwotą dotacji i subwencji 140 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych", w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych.

500 mln zł na rekompensaty dla rolników

Z kolei poprawka nr 33 tworzy rezerwę celową „Fundusz rekompensat dla rolników, którzy ponieśli stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego”, z kwotą dotacji i subwencji 500 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług.

Teraz poprawkami zajmie się ponownie Sejm, który ostatecznie zdecyduje o wysokości tegorocznych wydatków na rolnictwo. 

Budżet na rolnictwo większy o 10 mld zł

W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano wydatki na rolnictwo w wysokości 6,6 mld zł. Zostaną one uzupełnione o wydatki w budżetach wojewodów na kwotę 2,1 mld oraz w rezerwach celowych 7,5 mld zł. Do tego dochodzą fundusze z UE w kwocie 24,9 mld zł. Na pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego z Banku Gospodarstwa Krajowego przewidziano kwotę 185 mln zł. Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie ponad 19 mld zł. Wraz z dotacjami z Unii Europejskiej będzie to więc kwota 60,6 mld zł. W ubiegłym roku było to 50,3 mld zł.

Na co będzie więcej w tym roku? Ministerstwo rolnictwo przewiduje następujący wzrost wydatków:
  • na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt o 845 mln zł,  
  • na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o 188 mln zł, 
  • na dopłaty do paliwa rolniczego o 160 mln zł,
  • na dotacje do KRUS o 258 mln zł,
  • z budżetu UE o 3 mld 423 mln zł ,
wk, fot. M. Szymańska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:03