StoryEditorDotacje

Dopłaty do kredytów dla młodych rolników na nowych zasadach

28.10.2020., 19:10h
ARiMR poinformowała, że zmieniły się zasady udzielania kredytów z dopłatą do zakupu ziemi rolnej przez młodych rolników. Dzięki temu grono rolników, którzy będą mogli skorzystać z pożyczki zwiększy się. Na dopłaty do kredytów przeznaczono 30 mln złotych.

Dopłaty do kredytów na ziemie teraz dla młodych rolników z dłuższym stażem

–Do zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału kredytu na zakup użytków rolnych dla młodych rolników (linia MRcsk) wprowadzona została, korzystna dla rolników ubiegających się o kredyt – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiana reguły ma polegać na wydłużeniu do 24 miesięcy, zamiast dotychczasowych 12 miesięcy, dopuszczalnego czasu prowadzenia gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału.

Oznacza to, że znacznie więcej młodych rolników będzie mogło skorzystać z preferencyjnego kredytu na zakup gruntów rolnych.

Dopłata do 20 tys. euro do kredytu na zakup ziemi

Warto pamiętać, że wysokość pomocy i nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu i jednocześnie nie może być wyższa niż równowartość 20 000 euro.

Okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.
Dotacja będzie wypłacana w 2 ratach. Pierwsza z nich wynosi 80% kwoty dopłaty, a druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.

 

30 mln złotych na dopłaty do kredytu na zakup ziemi. Jaki bank udziela pożyczki?

W październiku 2020 roku ARiMR podała, że udostępniła bankom łącznie 30 mln złotych na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk

O ten preferencyjny kredyt rolnicy mogą starać się w bankach współpracujących z ARiMR.:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank oraz w zrzeszonych i współpracujących z nimi bankach spółdzielczych,
  • BNP Paribas Bank Polska,
  • Santander Bank Polska,
  • Krakowski Bank Spółdzielczy,
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy. 

 

Paweł Mikos

Fot. Andrea Piacquadio z Pexels

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 19:06