StoryEditorDotacje PROw

Dotacje dla rolników – nowy harmonogram PROW z dotacjami na nawodnienia

15.07.2019., 12:07h
Dotacje na nawodnienia w gospodarstwach oraz dodatkowe dotacje na przetwórstwo i promocję żywności dla rolników sprzedających w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. To główne zmiany w opublikowanym Harmonogramie naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Dodatkowy nabór na dotacje na nawadnianie oraz na rolniczy handel detaliczny

W piątek 12 lipca 2019 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowała zmieniony harmonogram naborów wniosków na dotacje dla rolników z PROW 2014-2020 (PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zmieniony harmonogram został już zatwierdzony przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa. 

W porównaniu do harmonogramu PROW opublikowanego w styczniu przez ARiMR doszły dwa nowe nabory:

 1. - na dotacje na nawodnienia gospodarstw rolnych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” 
 2. - na dotacja w RHD, czyli na przetwórstwo i marketing produktów rolnych dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Warto także zwrócić uwagę, że w 2019 roku – w porównaniu do 2018 r. – wzrasta kwota dotacji ba biznes na wsi. Zamiast dotychczasowych 100 tys. złotych w ramach premier na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie można uzyskać od 150 do nawet 250 tys. złotych. 

 

Jakie nabory na dotacje dla rolników z PROW 2014–2020 będą realizowane jeszcze w 2019 roku?

Oto w jakim terminie można spodziewać się naborów wniosków na dotacje dla rolników z poszczególnych działaniach w ramach PROW 2014–2020:

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (biznes na wsi) w strefie ASF – sierpień 2019 r. 
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie – wrzesień 2019 r. 
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (biznes na wsi) poza strefą ASF – wrzesień 2019 r.
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych  – wrzesień 2019 r. 
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wrzesień 2019 r. 
 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – październik 2019 r. 
 • Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (dotacje do lasów prywatnych) – październik 2019 r. 
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) – październik 2019 r. 
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – październik/listopad 2019 r. 
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – listopad 2019 r. 
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – listopad/grudzień 2019 r. 

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 10:11