StoryEditorDotacje

Dotacji na usługi rolnicze – jak zdobyć PÓŁ MILIONA złotych?

04.11.2019., 17:11h
Nawet 500 tys. złotych dotacji na rozwój usług rolniczych można uzyskać w naborze wniosków, które ARiMR przyjmuje do 20 listopada 2019 r. Dotacje na rozwój usług rolniczych można przeznaczyć na zakup lub leasing maszyn rolniczych. Za co są punkty? 

Do 500 tys. złotych dotacji na działalność rolniczą 

DO 20 listopada 2019 roku można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotacje w ramach „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. 
Maksymalny poziom dotacji może wynieść do 500 tys. złotych do jednego podmiotu. Dotacja jest udzielana w postacie refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 

 

Kto może uzyskać dotacje na rozwój usług rolniczych? 

Należy zwrócić uwagę, że o dotacje na rozwój usług rolniczych mogą ubiegać się osoby czy firmy, które mogą realizować dane przedsięwzięcia, ale wyłącznie przy uzyskaniu wsparcia w postaci udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). 

O wsparcie finansowe na rozwój usług rolniczych może starać się podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która przez okres co najmniej 2 lat wykonuje działalność gospodarczą świadcząc usługi rolnicze w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z
 • działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – PKD 01.62.Z;
 • działalność usługowa następująca po zbiorach – PKD 01.63.Z. 

O dotację nie mogą ubiegać się osoby czy firmy, które wcześniej uzyskały dotacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2007–2013. 

 

Na co można przeznaczyć dotację na rozwój usług rolniczych?

Dotacje z programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” można przeznaczyć na zakup lub leasing z przeniesieniem prawa własności nowych maszyn rolniczych oraz narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej. 

Dotacja może być przeznaczona na zakup lub leasing: 

 • ciągników rolniczych, 
 • kombajnów zbożowych, 
 • sieczkarni polowych, 
 • ładowarek samobieżnych, 
 • przyczep rolniczych,
 • maszyn przeznaczone do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, 
 • maszyn i urządzeń do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
 • maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług.

Za koszty kwalifikowane mogą zostać uznane także koszty wdrażania systemu zarządzania jakością czy raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia maszyn rolniczych i urządzeń do produkcji rolniczej. Kosztami kwalifikowanymi są także opłaty za patenty i licencje. 

Z dotacji nie można sfinansować zakupu nieruchomości i robót budowlanych, rzeczy używanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. 

 

Za co będą przyznawane punkty w naborze wniosków o dotacje na rozwój usług rolniczych w 2019 roku? 

O tym, która firma czy osoba wykonująca działalność usługową dla gospodarstw rolnych otrzyma dotację na jej dalszy rozwój zdecyduje suma uzyskanych punktów przez wniosek. 

W naborze wniosków na dotacje na rozwój usług rolniczych w 2019 roku punkty będą przyznawane za:

 • innowacyjność operacji – 2 pkt.,
 • zakup maszyn, urządzeń lub sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych – 2 pkt. ,
 • działalność realizowaną w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym – od 0 do 3 pkt.,
 • nieuzyskanie dotacji w ramach PROW 2007–2013 z „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 2 pkt.

 

W 2016 roku ARiMR udzieliła 547 mln złotych dotacji w ramach usług rolniczych

W 2016 roku, kiedy odbył się poprzedni nabór wniosków, do ARiMR wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln złotych. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowę z niemal 1,3 tys. podmiotów i udzielił dotacji na łączna kwotę niemal 547 mln złotych.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 06:42