StoryEditorDrób

DRAMAT rolników! Już ponad 200 ognisk ptasiej grypy w Polsce

22.04.2021., 07:04h
Główny Lekarz Weterynarii podał, że w Polsce mamy już ponad 200 ognisk grypy ptaków. W ciągu zaledwie 3 tygodni liczba ognisk ptasiej grypy wzrosła o ponad 100! Sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza w powiecie mławskim i żuromińskim na Mazowszu, czyli jednym z polskich zagłębi drobiarskich.

W pierwszych 3 tygodniach kwietnia potwierdzono ponad 100 ognisk ptasiej grypy

Jeszcze 30 marca 2021 roku liczba ognisk ptasiej grypy w Polsce zatrzymała się na 93. Jednak w kwietniu wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zaatakował polskie gospodarstwa utrzymujące drób ze zdwojoną siłą. Z komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii z 21 kwietnia wynika, że w Polsce mamy już 202 ogniska grypy ptaków, czyli w zaledwie 3 tygodni ich liczba podwoiła się! 

Tylko w ostatnich dniach - od 14 do 19 kwietnia potwierdzono 24 nowe ognika:

 • 4 ogniska HPAI zostały wykryte na terenie województwa wielkopolskiego:
  1 na terenie powiatu kępińskiego,
  1 ognisko na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
  2 ogniska na terenie powiatu ostrowskiego;
 • 13 ognisk zostało wykrytych na terenie województwa mazowieckiego:
  7 ognisk w powiecie żuromińskim,
  1 ognisko w powiecie sierpeckim,
  5 ognisk w powiecie mławskim;
 • 1 ognisko zostało wykryte na terenie województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim;
 • 4 ogniska zostały wykryte na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
  3 ogniska w powiecie elbląskim,
  1 ognisko w powiecie działdowskim;
 • 3 ogniska zostały wykryte na terenie województwa pomorskiego:
  2 ogniska w powiecie sztumskim, 1 ognisko w powiecie malborskim.

Dramatyczna sytuacja w gospodarstwach drobiarskich na Mazowszu

Wciąż najbardziej poważna sytuacja jest w gospodarstwach utrzymujących drób na Mazowszu, szczególnie w powiecie mławskim i żuromińskim. W tym zagłębiu drobiarskim liczba zutylizowanych ze względu na wirusa grypy ptaków liczona jest już nie w tysiącach, ale wręcz milionach sztuk.
Na dodatek ogromnym problemem jest sama utylizacja i uprzątnięcie padłych ptaków. Z tego powodu, jak podaje Kurier Żuromiński, w utylizacji ptaków miało pomóc 30 więźniów z zakładu w Płocku, jednak nie dojechali na miejsce, bo teren musi najpierw obejrzeć służba więzienna. Natomiast starostwo powiatowe informuje, że okoliczne zakłady utylizacyjne nie mają aż tak dużych mocy przerobowych. 

Jak chronić drób przed ptasią grypą?

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie.
Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Jak podaje Główny Inspektorat Weterynarii, najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwłaszcza ptactwem wodnym. Weterynaria, jak i ministerstwo rolnictwa przypominają o tym, aby hodowcy drobiu przestrzegali zasad, ktre mogą uchronić ich drób w kurnikach przed wirusem.
Do podstawowych zasad bioasekuracji należą:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • przechowywać słomę pod przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z ptactwem dzikim a przed wprowadzeniem do obiektu odkażać środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w obecności ptaków;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
 • nie wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 • uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki; 
 • przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć pasze tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, w tym ptaki wróblowe; 
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki;
 • przestrzegać zasad higieny tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich; 
 • czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt.

Paweł Mikos, współprac. dkol
fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 11:49