StoryEditorWiadomości rolnicze

Farmerzy z Niemiec i Belgii są optymistami, za to rolnicy z Węgier mają powody do depresji

28.01.2023., 08:01h
Dla każdego rolnika wybuch pandemii Covid-19, kryzys energetyczny czy wojna w Ukrainie są odczuwalne w podobnym stopniu. Jak się okazuje, nagromadzenie tych czynników wpłynęło na spadek "indeksu zaufania rolników" w państwach Unii Europejskiej. 

Copa – Cogeca informuje o problemach rolników

Spośród państw przynależących do UE wybrano 7, w których zostało przeprowadzone badanie zaufania. Otrzymane wyniki był zróżnicowanie i kształtowały się w zależności od sytuacji w sektorze rolnym danego kraju. Z informacji przekazanych przez Copa – Cogeca wyniknęło, że główne problemy rolników były podobne.

– W porównaniu z wiosną 2022 r. zmniejszył się odsetek rolników, którzy nie odczuwali żadnych problemów, natomiast więcej rolników miało trudności z prowadzeniem gospodarstwa. Problemami, z którymi najczęściej spotykali się rolnicy, były spadki cen produktów rolnych, wzrost cen mediów oraz warunki pogodowe – podsumowali autorzy badania na łamach Copa – Cogeca.

Belgijscy rolnicy bez większych problemów optymistów

Przeprowadzone badanie wykazało, że w Belgii, jako jedynym państwie poddanemu badaniu, wskaźnik zaufania wzrósł. Do takiego wyniku przyczyniła się stabilna sytuacja w sektorze rolnym. Nieco gorzej miewa się sektor ogrodniczy, w którym odczuwalne są skutki kryzysu energetycznego i negatywne nastroje konsumentów, co przyczyniło się do obniżania tego wskaźnika.

W związku z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, suszą i gorącem z problemami borykali się plantatorzy owoców wraz z hodowcami bydła mlecznego i mięsnego. Wyniki badań flandryjskich rolników przedstawiły się w następujący sposób:

  • 9% - rolników nie ma żadnych problemów,
  • 91% - ma tylko niewielkie problemy.

Zaledwie nieco ponad 1/4 rolników we Francji uważa, że nie ma kłopotów

Wyniki badań we Francji nie były najgorsze, choć tamtejsi rolnicy spodziewają się pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Niemniej układ procentowy odpowiedzi wyglądał tak:

  • 27% ankietowanych uważa, że nie ma żadnych problemów,
  • 60% respondentów ma problemy małe lub większe,
  • 12% rolników ma bardzo duże problemy.

Niemcy: prawie 40% rolników na razie z optymizmem patrzy w przyszłość

Według danych zebranych na terenie Niemiec najgorszy poziom zaufania został odnotowany jesienią 2022 r., kiedy najbardziej odczuwalny był kryzys w Ukrainie, wysokie ceny energii, nawozów i wysokie oprocentowania kredytów.

Wśród niemieckich farmerów odnotowano również wyższy wskaźnik zainteresowania inwestycjami w energię odnawialną i podwyższony wskaźniki gotowości do inwestowania w produkcję. Ponadto na terenie Niemiec wywindowano ceny mleka, bydła i trzody chlewnej. Poziom indeksu zaufania rolników w Niemczech wyniósł:

  • 38% wśród rolników, którzy uważają, że nie mają żadnych problemów,
  • 7% wśród farmerów, którzy uważają, że mają duże problemy.

Węgierscy rolnicy niczym chmura gradowa

Wśród węgierskich rolników optymizm jest niemal nieodczuwalny. Utrzymujące się od trzech lat negatywne nastroje, dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych z pewnością są jednym z głównych powodów braku zadowolenia Węgrów. Humorów nie poprawiają negatywne warunki atmosferyczne, bariery finansowe, koszty mediów i robocizny.

Węgierscy rolnicy mierzą się również z podwyższonym wskaźnikiem napadów na rolnictwo. Z powodu nagromadzenia negatywnych czynników, nastroje wśród Węgrów są złe, a aż 23% rolników przyznało, że ma bardzo duże problemy.

Pesymistyczne nastroje farmerów z Włoch?

Najbardziej negatywne nastroje są odczuwalne wśród włoskich hodowców. Nieustannie wzrastające koszty, martwią rolników i negatywnie nastawiają ich do rolnictwa i przyszłej działalności. Wskaźnik indeksu zaufania obniżył się w porównaniu z latami ubiegłymi.

Nieco optymistyczniej wygląda sytuacja wśród Niderlandczyków, których nastawienie jest różne. Z jednej strony wskaźnik zaufania rolników i ogrodników nieznacznie spadł, z drugiej strony wśród producentów mleka i drobiu się podwyższył.

Trudna sytuacja rolnictwa

Wojna w Ukrainie, wysokie koszty produkcji, energii i nawozów nie napawają optymizmem, a nagromadzenie negatywnych czynników stawia przed rolnictwem ogromne wyzwania, z którymi muszą mierzyć się gospodarze, dlatego nie ma nic dziwnego w tym, że ich nastroje są w większości pesymistyczne.

oprac. Justyna Czupryniak
fot.envatoelements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. wrzesień 2023 22:47