StoryEditorPolska

Innowacje w rolnictwie i WPR po 2020 podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2019

14.11.2018., 20:11h
Na początku marca 2019 roku zostanie zorganizowane Europejskie Forum Rolnicze, czyli jedno z najważniejszych spotkań osób związanych z rolnictwem w Europie. Podczas dwóch dni debat będą omawiane perspektywy dla eksportu polskiej żywności poza UE, jakie innowacyjne rozwiązania można wdrożyć w gospodarstwach oraz jak będzie dokładnie wyglądać Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 roku.

Kolejna debata o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

II edycja Europejskiego Forum Rolniczego 2019 odbędzie się 1–2 marca 2019 r. w Centrum G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa. W Forum wezmą udział przedstawiciele polscy oraz europejscy politycy, którzy mają wpływ na kształt i rozwój rolnictwa tak w Polsce, jak i w Europie. Uczestniczyć w niej mogą również rolnicy, doradcy rolni, producenci i przetwórcy żywności, członkowie związków i organizacji rolniczych, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Merytoryczna dyskusja o szansach i zagrożeniach dla polskiego rolnictwa to założenie, które nam przyświeca podczas tworzenia agendy Europejskiego Forum Rolniczego. W 2019 roku obok tradycyjnej debaty dotyczącej zmian, jakie niesie za sobą nowa perspektywa budżetowa, skupiamy się na najnowszych trendach, które można wykorzystywać w produkcji rolniczej, przetwórstwie oraz eksporcie. Formuła Forum, która z jednej strony pozwala na aktywny udział w debacie o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich, a z drugiej jest okazją do zdobycia wiedzy oraz zapoznania się z przykładami innowacyjnych rozwiązań dedykowanych branży rolno-spożywczej, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego będziemy ją kontynuować – podkreśla Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która jest organizatorem Europejskiego Forum Rolniczego.

Jedna z ważniejszych dyskusji odbędzie się podczas debaty nt. Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz jej finalnego kształtu i tego, jak powinno odbywać się finansowanie unijnego rolnictwa w dłuższej perspektywie. Udział w debacie wezmą zapewne komisarz UE ds. rolnictwa, polski minister rolnictwa oraz przedstawiciele resortów rolnictwa z innych państw UE.

Szansą na rozwój polskiego i europejskiego rolnictwa może być wzrost wartości eksportu żywności do innych państw. Zwłaszcza, że rośnie popyt na produkty żywnościowe w krajach afrykańskich i azjatyckich. O tym, jak należy wykorzystać tę szansę oraz jak niwelować przeszkody występujące w eksporcie do krajów trzecich, będą dyskutować polski minister rolnictwa, komisarz UE ds. rolnictwa oraz przedstawiciele państw afrykańskich i azjatyckich.  • Podczas Europejskiego Forum Rolniczego komisarz UE ds. rolnictwa, polski minister rolnictwa oraz przedstawiciele resortów rolnictwa z innych państw UE będą dyskutować na temat finansowania unijnego rolnictwa w przyszłości oraz obowiązków nakładanych na rolników w Europie

Z kolei eksperci z Komisji Europejskiej oraz Polski będą dyskutować na temat innowacji w rolnictwie, w tym m.in. o wykorzystaniu technik IT w systemach wczesnego wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach w produkcji żywności. Przy okazji debaty będzie można również obejrzeć prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, które mają pomagać w polepszeniu jakości produkcji rolnej, obniżyć jej koszty czy ograniczać negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.

Nagroda za zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich i szerzenie uniwersalnych wartości

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2019 zostanie wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, która ma na celu uhonorowanie organizacji lub osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz angażują się w szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. Nagroda jest przyznawana przez Collegium, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP.

Osoby, które będą chciały wziąć udział w Europejskim Forum Rolniczym, będą mogły bezpłatnie zarejestrować się już w grudniu 2018 roku za pośrednictwem strony internetowej: www.forum-jasionka.pl.

„Tygodnik Poradnik Rolniczy” jest patronem medialnym Europejskiego Forum Rolniczego.

Paweł Mikos
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
31. maj 2024 00:24