StoryEditorWiadomości rolnicze

Izba Zbożowo-Paszowa: zbiory zbóż lepsze od wcześniejszych prognoz

07.09.2015., 21:09h
Izba Zbożowo-Paszowa ocenia, że tegoroczne plony i zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) są lepsze od wcześniejszych prognoz. Szacują, że wyniosą one ok. 26,5 mln ton, tj. o 4 proc. więcej od średniej wielkości zbiorów w ostatnich 5 latach. 

Mimo to, podaż zboża na krajowym rynku jest niewielka. Jak zaznacza Izba, "ziarno zostało gremialnie zmagazynowane przez rolników w oczekiwaniu na wyższe ceny". Wysokie parametry jakościowe tegorocznych zbóż (ziarno jest suche, bez porostu, nie jest porażone chorobami grzybowymi), a także obawy co do wielkości tegorocznych zbiorów kukurydzy i uszczuplonej podaży pasz objętościowych zachęciły do przechowania ziarna.

 

Podobną sytuację notuje się także w krajach sąsiednich, tj. w Niemczech, na Słowacji i w Czechach, gdzie rynkowa podaż zbóż jest mocno uszczuplona. Tak więc na rynku mało jest ofert sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż.

 

W opinii ekspertów Izby, rolnicy powinni wystawić do sprzedaży nieco więcej ziarna w drugiej połowie września br. wraz z rozpoczęciem zbiorów kukurydzy oraz w związku z koniecznością pozyskania środków na pokrycie zobowiązań finansowych.

 

Według Izby, zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest także ograniczone. Wytwórnie pasz oraz młyny zgromadziły zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i obecnie starają się kupować ziarno u lokalnych producentów. Większy popyt ze strony przetwórców spodziewany jest za kilka tygodni, po rozpoczęciu zbiorów kukurydzy. Natomiast zakupem zbóż zainteresowani są eksporterzy, ale ceny oferowane za ziarno z dostawą do portów czy do magazynów w głębi kraju nie są atrakcyjne dla sprzedających.

 

Obecnie najwyższe ceny za ziarno cały czas płaci tzw. druga ręka, czyli podmioty, które muszą kupić ziarno w celu wywiązania się z wcześniej zawartych kontraktów. Bardzo dobra jakość ziarna pszenicy z tegorocznych zbiorów sprawiła, iż mało jest pszenicy paszowej, a jej ceny są zbliżone do cen pszenicy konsumpcyjnej. Droga jest kukurydza z ubiegłorocznych zbiorów.

 

W połowie ubiegłego tygodnia ceny oferowane za ziarno z dostawą do punktów skupu kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (min. 12,5 proc. białka) – 640 -700 zł/t, pszenica paszowa – 630 -680 zł/t, żyto konsumpcyjne – 500 -550 zł/t, żyto paszowe – 480 -520 zł/t, pszenżyto – 550 -600 zł/t, jęczmień paszowy – 570 -620 zł/t, kukurydza (zbiór 2014) – 670 -740 zł za tonę.

 

Kraje bałtyckie oraz kraje Basenu Morza Czarnego oferują tanie zboże, dlatego obecnie polskie ziarno nie jest konkurencyjne na rynku światowym.

 

Ze względu na spodziewane mniejsze zbiory krajowej kukurydzy, wytwórnie pasz zakupiły już pierwsze partie ukraińskiej kukurydzy w cenach 165-168 dolarów za tonę. Zdaniem Izby, w bieżącym sezonie konieczny będzie dalszy import kukurydzy z tego kierunku.(PAP)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 22:19