Kolejne zakazy dla rolników posiadających TUZ. Jak minister się tłumaczy?Monika Kopaczel-Radziulewicz
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Kolejne zakazy dla rolników posiadających TUZ. Jak minister się tłumaczy?

08.07.2024., 13:55h
Rolnicy nie mogą przekształcać i zaorywać wyznaczonych trwałych użytków rolnych na obszarach Natura 2000. To zdaniem Izb Rolniczych narusza prawo własności gruntów. Co na to ministerstwo rolnictwa?

GEAC 9: zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ

W ramach normy GAEC 9 rolnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu przekształcania lub zaorywania cennych trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000. Jeśli rolnik, który wbrew zakazowi przekształcił lub zaorał te użytki, będzie obowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w TUZ. 

- Oznacza to, że rolnicy nie mają prawa zaorywania, zamiany na inne użytki rolne, zalesiania, zabudowy lub eksploatacji torfu i kruszyw, co w oczywisty sposób narusza prawo własności gruntów. Różne instytucje pomijając prawo własności nakładają na rolników nowe obowiązki i ograniczenia – tłumaczy Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje o konsultacje

Zdaniem samorządu rolniczego należy wprowadzić przepisy, które zobowiążą instytucje takie jak regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego lub dyrektor urzędu morskiego do uzgodnień z izbami rolniczymi wprowadzanych warstw normy GAEC9. 

Krajewski: konsultacje ws. TUZ już były

W odpowiedzi Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa tłumaczy, że obowiązek wdrożenia normy GAEC 9 oraz wyznaczenia na terenie Polski trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000 wynika z przepisów unijnych. W związku z tym minister rolnictwa wyznaczył te TUZ-y rozporządzeniem, które weszło w życie dnia 15 marca 2023 roku.

Krajewski zaznacza, że rozporządzenie to podlegało konsultacjom publicznym, w tym z samorządem rolniczym.

image
Dopłaty bezpośrednie

Dobrostan zwierząt: jakie dokumenty rolnicy muszą złożyć w ARiMR do końca lipca?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. lipiec 2024 13:55