Rolnicy alarmują. Nowy obowiązek wyeliminuje małe gospodarstwa utrzymujące zwierzętaJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPłyty gnojowe

Rolnicy alarmują. Nowy obowiązek wyeliminuje małe gospodarstwa utrzymujące zwierzęta

30.04.2024., 13:30h
Rolnicy domagają się zniesienia wymogu posiadania płyty gnojowej dla gospodarstw poniżej 20 DJP. Uważają, że w przeciwnym razie małe działalności upadną.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej w stanowisku z 22 kwietnia br. podejmuje temat obowiązku posiadania płyty gnojowej przez gospodarstwa liczące poniżej 20 DJP, który będą musiały spełniać od 1 stycznia 2025 r.

W artykule przeczytasz o:

Płyty gnojowe dla gospodarstw poniżej 20 DJP

Jak przypominają członkowie izby, obowiązek posiadania płyty obornikowej przez gospodarstwa liczące poniżej 20 DJP wynika z przyjętego przez Radę Ministrów w roku 2018 „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W związku z tym producenci rolni zostali zobowiązani do spełnienia określonych w dokumencie wymogów w następujących terminach:

  • do 31 grudnia 2021 r. – o powstanie płyty obornikowej musieli zadbać rolnicy prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym rolnicy prowadzący chów i hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chów i hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior,
  • do 31 grudnia 2024 r. – o powstanie płyty obornikowej musieli zadbać rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej, lub równej 210 DJP.

Budowa płyt gnojowych wyeliminuje małe gospodarstwa

Z powyższego programu wynika, że zgodnie z nim od 1 stycznia 2025 r. wszystkie gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą zostaną zobowiązane do budowy płyt gnojowych.

Zdaniem członków izby, to działanie przyczyni się do upadku małych gospodarstw rodzinnych, utrzymujących zaledwie kilka sztuk zwierząt.

LIR domaga się zmiany przepisów

W trosce o dobro małych gospodarstw rodzinnych LIR zaapelowała o podjęcie działań mających na celu zmianę regulacji prawnych, umożliwiających prowadzenie produkcji zwierzęcej na dotychczasowych warunkach w gospodarstwach do 20 DJP, które zostały wyszczególnione w programie.

Jak wynika z dokumentu, „możliwe jest czasowe, jednak nie dłuższe niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:

  • pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.,
  • lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie szkicu działki, który przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika,
  • obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika”.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: LIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 08:02