Rolnicy chcą powstania funduszu pomocowego dla poszkodowanych przez drapieżników.Canva + Tomasz Ślęzak
StoryEditorIZBY ROLNICZE

Rolnicy apelują o fundusz na odbudowę stada po atakach wilków

01.07.2024., 15:00h
Rolnicy chcą utworzenia specjalnego funduszu wsparcia dla tych rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ataków wilków lub innych drapieżników objętych ochroną.

Specjalny Fundusz Wsparcia na Odbudowę Stada

DIR zwraca się z wnioskiem o utworzenie Specjalnego Funduszu Wsparcia na Odbudowę Stada dla rolników poszkodowanych przez ataki zwierząt drapieżnych. Fundusz ten miałby na celu nie tylko rekompensowanie strat, ale także wsparcie rolników w odbudowie ich stad i przywróceniu działalności hodowlanej.

Władze DIR podkreślają, że potrzebna jest pilna interwencja w tej sprawie. Proponowany fundusz miałby pomóc złagodzić skutki ataków wilków, umożliwiając rolnikom szybki powrót do pełnej działalności i minimalizując ekonomiczne oraz emocjonalne obciążenia związane z utratą inwentarza.

Problem rosnącej populacji wilków

W 2001 roku, aby chronić wilki przed wyginięciem, wpisano je na listę zwierząt ściśle chronionych w Polsce. W tamtym czasie populacja wilków wynosiła zaledwie 500-600 osobników, co było zdaniem naukowców niewystarczającą liczbą do przetrwania gatunku.

Na koniec 2022 roku populacja wilków w Polsce wynosiła około 4260 osobników, a w całej Europie szacowano ją na co najmniej 17 tysięcy.

Chociaż wzrost liczebności wilków jest sukcesem z punktu widzenia ochrony przyrody, to wprowadził nowe wyzwania dla rolników. Na Dolnym Śląsku coraz częstsze stają się ataki wilków na zwierzęta hodowlane, zwłaszcza w kotlinie kłodzkiej. Rolnicy tracą nie tylko cenny inwentarz, ale również ekonomiczną i emocjonalną gotowość do dalszej pracy. Obecne odszkodowania nie rekompensują poniesionych strat, co wywołuje dodatkową frustrację wśród hodowców. Fundusz proponowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą miały w tym pomóc.

Michał Czubak

fot. T. Ślęzak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. lipiec 2024 20:27