Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorIZBY ROLNICZE

Rolnicy chcą, żeby badania techniczne opryskiwaczy były ważne przez 5 lat

20.12.2023., 16:30h
Krajowa Rada Izb Rolniczych, wspólnie z Dolnośląską Izbą Rolniczą, zwróciła się wnioskiem do minister dotyczącym zmiany przepisów regulujących terminy ważności szkoleń ze stosowania środków ochrony roślin oraz przeglądów technicznych opryskiwaczy.

Badanie techniczne opryskiwacza raz na 5 lat?

Aktualne regulacje, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r., przewidują konieczność przeprowadzania badań technicznych sprzętu co 3 lata. Jednakże, Krajowa Rada Izb Rolniczych sugeruje wydłużenie tego okresu do 5 lat.

Izby Rolnicze chcą wydłużenia ważność szkolenia ze środków ochrony roślin

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń podstawowych oraz uzupełniających w zakresie stosowania środków ochrony roślin są ważne przez 5 lat. W tym przypadku, Krajowa Rada Izb Rolniczych proponuje rozszerzenie tego terminu do 10 lat.

Jak Izby argumentują konieczność wydłużenia ważności obu tych terminów?

Decyzja o przedłużeniu tych terminów opiera się na kilku kluczowych argumentach. Po pierwsze, rolnicy, kupując środki ochrony roślin, kierują się zaleceniami zawartymi na etykietach produktów. Długi okres ważności szkoleń i atestów pozwoliłby na utrzymanie zgodności z aktualnymi standardami, chroniąc rolników przed nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin.

Po drugie, świadomość rolników dotycząca szkodliwości stosowanych środków oraz koszty zakupu tych produktów są istotnymi czynnikami. Dłuższy okres ważności zaświadczeń skłoniłby rolników do inwestycji w lepszy i bardziej niezawodny sprzęt, eliminując ryzyko stosowania niesprawnego opryskiwacza z niewyregulowanymi dyszami.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uznaje wydłużenie terminów ważności zaświadczeń i badań technicznych sprzętu za zasadne i w pełni uzasadnione ze względu na dobro rolników oraz bezpieczeństwo produkcji rolnej. Oczekuje się, że ewentualne zmiany w przepisach przyczynią się do poprawy efektywności i zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego w Polsce.

Michał Czubak

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 07:18