Rolnicy dostaną wyższe odszkodowania za grunty zajęte pod infrastrukturę?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKRIR

Rolnicy dostaną wyższe odszkodowania za grunty zajęte pod infrastrukturę?

11.07.2024., 09:30h
Obowiązujące przepisy dotyczące zajmowania gruntów rolnych pod infrastrukturę energetyczną, kolejową i drogową nie satysfakcjonują rolników, dlatego domagają się ich nowelizacji. Co proponują?

Budowa infrastruktury a uprawa

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie działań mających na celu nowelizację przepisów dotyczących warunków, na jakich jest ustalana wysokość odszkodowań i rekompensat za grunty rolników, które są zajmowane pod budowę linii energetycznych, kolejowych oraz dróg. Jak twierdzą rolnicy, obowiązujące przepisy nie obejmują w pełni istotnych aspektów, mających zdecydowany wpływ na pracę w gospodarstwach, które musiały oddać ziemię pod budowę.

Jakich trudności doświadczają rolnicy?

Jak wskazują rolnicy, obowiązujące przepisy nie uwzględniają dodatkowych trudności wynikających z prowadzenia działalności rolniczej na gruntach sąsiadujących z terenami zajętymi pod budowę infrastruktury energetycznej, kolejowej i drogowej. Chodzi o utrudniony dostęp do pól, który zmusza ich do korzystania z objazdów i zmianę metod upraw, które przekładają się na efektywność prac i opłacalność produkcji rolniczej. Jak się okazuje, obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają spadku wartości gruntów przylegających do tych zajętych pod budowę infrastruktury. Rolnicy wskazują, że ich sąsiedztwo negatywnie wpływa na wartość rynkową gruntów użytkowanych przed rolników pod uprawy, przez co ponoszą oni straty finansowe.

O co proszą rolnicy?

W związku z powyższym KRiR wystąpił o znowelizowanie obowiązujących przepisów w taki sposób, by uwzględniały wnioski składane przez rolników przy zmianie lokalizacji budowy infrastruktury lub ustalaniu odszkodowań i rekompensat.

Czytaj dalej:

image
Ogrzewanie domów

Czy rolnicy będą zmuszeni do wymiany pieców i modernizacji budynków?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 05:43