Od prawej: Jadwiga Czaplicka - delegat MIR do KRIR, prezes MIR Wiktor Szmulewicz, minister Czesław Siekierski, Witold Konarski - wiceprezes MIR, Katarzyna Szymaniuk - członek zarządu MIR, Marek Budzich – p.o. Zastępcy Prezesa ARiMRAndrzej Rutkowski
StoryEditorMazowiecka Izba Rolnicza

Rolnicy z Mazowsza apelują o wyższą premię dla młodego rolnika

06.07.2024., 17:00h
Czesław Siekierski, minister rolnictwa spotkał się z rolnikami z Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rolnicy zażądali m.in. zwiększenia dotacji z premii dla młodych rolników. Domagali się też poprawy działania aplikacji suszowej. Jakich jeszcze usprawnień potrzebują rolnicy?

Kobiety motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce

W dniu 6 czerwca 2024 roku w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie odbyło się III Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej siódmej kadencji.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Czesław Siekierski – minister rolnictwa, Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Robert Sitnik – I wicewojewoda mazowiecki, Antonina Ciużeńska – doradca wojewody, Łukasz Socha – dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie, Wiesław Olewiński – kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem, Marek Budzich – p.o. zastępcy prezesa ARiMR, Jolanta Dobiesz – dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich,Daniel Łaga – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jacek Sadoch – zastępca dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Janusz Sowiński – dyrektor Biura Regionalnego w Płocku.

Zaraz po otwarciu Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej prezes MIR i jednocześnie szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz dokonał wręczenia nagród laureatkom konkursu "Kobiety motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce".

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Ze statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły pracowniczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Ich wkład często pozostaje niedoceniony.

Kto wygrał IV edycję konkrus w woj. mazowieckim?

I edycja Konkursu zainicjowana została w 2017 roku przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w prowadzenie gospodarstw rolnych i rozwój obszarów wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie, pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Obecnie jest to już IV edycja tego konkursu, w którym na szczeblu wojewódzkim w województwie mazowieckim otrzymały nagrody:

  • Monika Szymańczak-Siemiątkowska (I miejsce),
  • Monika Bankiewicz
  • oraz Katarzyna Tomaszewska (obie II miejsce).

Siekierski: rolnicy są dla nas poważnymi partnerami w rozmowie 

Obrady III Walnego Zgromadzenia odbyły się pod przewodnictwem Jadwigi Czaplickiej – delegata MIR do KRIR. Podczas Obrad Walnego Zgromadzenia MIR podjęto uchwały dotyczące roku 2023: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ustawowej i statutowej, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej MIR, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu MIR, w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym i budżecie Mazowieckiej Izby Rolniczej na 2024 rok.

Uczestniczący w obradach minister rolnictwa Czesław Siekierski przedstawił działania, jakie podejmuje resort rolnictwa. Mówił, że rolnicy są poważnymi partnerami w rozmowie i chce objechać wszystkie województwa i spotkać się ze wszystkimi izbami rolniczymi. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na: dialog, sytuację na rynku zbóż, protesty oraz przymrozki.

Rozmawiam ze wszystkimi rolnikami, zarówno na miejscu protestów, jak i w Warszawie – podkreślił wielokrotnie szef resortu rolnictwa.

Eksprt zbóż z Polski wzrósł o 3,5 mln ton

Omawiając sytuację na rynku zbóż minister poinformował, że złożonych zostało 170 tysięcy wniosków o dopłaty do sprzedanego zboża, ale nie została jeszcze podliczona kwota, na jaką opiewają złożone wnioski. 

W tym roku wyeksportowaliśmy 13,7 mln ton zbóż wobec 9,2 mln ton w roku ubiegłym, co oznacza blisko 49-procentowy wzrost eksportu zbóż z Polski – powiedział szef resortu rolnictwa.

Poinformował, że w minionym roku w Rosji produkcja zbóż była wysoka i wyniosła 108–110 mln ton.

– W tym roku weryfikowano już dwukrotnie przewidywaną produkcję zbóż. Najpierw na 102 mln ton, potem na 88 mln ton, a nawet poniżej, ze względu na suszę na południu Rosji – dodał minister i poinformował, że niższe zbiory zapowiadane są także w Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej zbiory będą na poziomie roku ubiegłego.

Podczas obrad z przedstawicielami Mazowieckiej Izby Rolniczej minister omówił także kwestie dotyczące: handlu z Ukrainą, planowanego wprowadzenia przepisów dotyczących dzierżaw oraz braku następców w gospodarstwach towarowych.

Aplikacja suszowa do poprawy

Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego powiedział, że głównym zadaniem jego departamentu jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Samorząd Mazowsza prowadził nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje to spółki wodne działające na terenie województwa mazowieckiego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prowadził również nabór do programu dla kół gospodyń wiejskich. Program służy aktywizacji i rozwojowi społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu.

Jako kolejny głos zabrał Robert Sitnik – I wicewojewoda mazowiecki.

Członkowie Walnego Zgromadzenia MIR zgłaszali do wicewojewody mazowieckiego wiele uwag do systemu szacowania strat przez aplikację suszową. Podkreślali, że algorytm zarządzania aplikacją nie uznaje suszy, która fizycznie występuje. Prosili również o wsparcie finansowe na wynagrodzenie dla członków komisji szacujących straty suszy z ramienia Izby.

Łukasz Socha – dyrektor Oddziału Terenowego KOWR odpowiadał na pytania rolników.

Rolnicy z Mazowsza żądają także uczciwych zasad wydzierżawiania ziemi z KOWR

Walne Zgromadzenie w imieniu rolników żądało uczciwych zasad wydzierżawiania ziemi z KOWR. Zmiany powinny mieć na celu wsparcie małych gospodarstw rolnych, które nie są w stanie konkurować z dużymi podmiotami. Rolnicy sugerowali, aby rozdysponowanie gruntów odbywało się w formie przetargów ofertowych.

Premia dla młodych za mała. Jakich jeszcze usprawnień potrzebują rolnicy? 

Członkowie Walnego Zgromadzenia MIR mieli wiele spraw do Marka Budzicha – p.o. zastępcy prezesa ARiMR, postulowali o:

  • przywrócenie paszportów dla bydła, które ułatwiały identyfikację i obrót zwierzętami,
  • sprawne działanie systemu IRZplus,
  • poprawne działanie systemu eWniosekplus,
  • poprawne zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW,
  • uproszczenie zasad wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich.

Członkowie Walnego Zgromadzenia MIR podczas obrad zwrócili uwagę na potrzebę: interwencji w sprawie sprzedaży terminala zbożowego w Szczecinie oraz terminala zbożowego w Gdyni i jego rozbudowy, ustalenia definicji aktywnego rolnika, zwiększenia puli środków do 300 tys. złotych w ramach interwencji "Premii dla młodych rolników", usprawnienia podpisywania weksla poprzez przekazanie kompetencji Biurom Powiatowym ARiMR, opracowania sprawnego i wiarygodnego systemu szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, przywrócenia wcześniejszych emerytur dla rolników.

Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 03:22