StoryEditorDopłaty do odpadów

Rolnicy płacą aż 1 tys. zł za utylizacje zużytych opon maszyn rolniczych. Jak to zmienić?

19.07.2023., 15:30h
Rolnicy domagają się zmian w prawie regulującym gospodarkę odpadami powstającymi z produkcji rolniczej. Ich zdaniem kwota dofinansowania na utylizację folii rolniczych jest za niska, a zużytych opon nie ma gdzie wywozić, bo tylko nieliczne zakłady w Polsce je przyjmują. Co będzie dalej z rolniczymi odpadami?

18 lipca 2023 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na czele z prezesem, Wiktorem Szmulewiczem, wystąpił do minister klimatu i środowiska, Anny Moskwy o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących gospodarki odpadami, które gromadzą się w gospodarstwie w trakcie produkcji rolnej. Zdaniem przedstawicieli rolników największy problem stanowią:

  • niska kwota dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych,
  • utylizacja zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Czy rolnicy nie chcą przystępować do programu utylizacji odpadów rolniczych?

Jak podkreśla KRiR, zdaniem jej przedstawicieli program, który realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stworzony na potrzeby usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej, jest trafiony. Członkowie organizacji zauważyli jednak, że widoczny jest spadek liczby gmin zainteresowanych przystąpieniem do programu, przez co dostęp rolników do utylizacji jest utrudniony. Zdaniem KRiR problem stanowi zbyt niskie dofinansowanie, które nie przekracza poziomu 500 zł za 1 t odpadów od chwili rozpoczęcia programu.

Czego domaga się KRiR w sprawie utylizacji odpadów?

KRiR wnioskowała w piśmie o wprowadzenie zmian wysokości wypłacanego dofinansowania, w celu zwiększenia zainteresowania samorządów gminnych programem. Zdaniem członków izby, większe dofinansowanie zachęciłoby do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych i do osiągnięcia zamierzonych celów programu.

Rolnicy chcą, ale nie wiedzą, gdzie wywieźć opony

Jak wynika z informacji przekazanych przez KRiR, rolnicy mają również problem z utylizacją opon od maszyn i pojazdów rolniczych. Największy kłopot jest z oponami, których średnica przekracza standardową objętość. KRiR podkreślił, że o ile opony samochodowe można oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o tyle wywiezienie koła od maszyny rolniczej jest niemożliwe, bo po prostu ich nie przyjmują. W Polsce zakładów przyjmujących opony rolnicze jest zaledwie kilka, a jeśli już odbierają, to trzeba za wszystko zapłacić i to nie małe pieniądze, bo za spalenie tony opon pobierana jest opłata 1000 zł. Dlatego zdaniem KRiR program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" powinien objąć również utylizację opon rolniczych.

Zmiana prawa niezbędna rolnikom

KRiR domaga się od Anny Moskwy szybkiej reakcji na zaistniały problem, który jest uciążliwy dla wielu rolników w Polsce. Jeżeli przewidziane w programie działania zostałyby zrealizowane, mogłyby wpłynąć pozytywnie na ochronę środowiska i stan polskiej wsi.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRiR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. lipiec 2024 03:52