wybory do izb rolniczych 2023Canva
StoryEditorWybory do izb rolniczych 2023

Trwają wybory do izb rolniczych. Część miejsc obsadzonych jeszcze przed wyborami

24.09.2023., 13:35h
W niedzielę 24 września 2023 rolnicy wybierają swoich przedstawicieli do izb rolniczych. W okręgach wybieranych jest jeden lub dwóch delegatów. Jednak już teraz w wielu okręgach wiadomo, kto będzie przedstawicielem rolników. Np. w Wielkopolsce na 226 okręgów już w 199 wybory są zakończone.

Kto może głosować w wyborach do izb rolniczych?

Przypominamy, że w niedzielę 24 września 2023 r. rolnicy mogą wziąć udział w wyborze swoich przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Samorządu Rolniczego w ich województwie.

Prawo wyboru delegatów do samorządu rolniczego przysługuje wszystkim płatnikom podatku rolnego, posiadającym czynne prawo wyborcze. Oto kto ma czynne prawo wyborcze w wyborach do samorządu rolniczego:

  • rolnik i jego współmałżonek, którzy mają co najmniej 1 ha ziemi,
  • przedstawiciele spółdzielni produkcyjnych, tzw. działów specjalnych,
  • różnego rodzaju spółki posiadające ziemię.

W głosowaniu w wyborach do izb rolniczych uprawnionych jest ok. 3 mln osób.

Jak głosować w wyborach do samorządu rolniczego?

W okręgach jednomandatowych, gdzie wybierany jest tylko jeden przedstawiciel, głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak "x" w kratce z prawej strony po nazwisku i imieniu kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W okręgach dwumandatowych głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak "x" w kratkach z prawej strony po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku "x" w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Część przedstawicieli rolników do izb rolniczych wybranych jeszcze przed wyborami 

Chociaż lokale wyborcze będą otwarte do niedzieli do godz. 18.00, to już teraz wielu przedstawicieli rolników do samorządu rolniczego jest znana. Dzieje się tak w sytuacji, gdy kandydatów było tyle samo lub mniej niż mandatów do obsadzenia. 

Trzeba przyznać, że jest to dość powszechne zjawisko. Np. w Wielkopolsce proces wyłaniania delegatów już się zakończył w 199 okręgach na 226 możliwych. Jedynie w 27 gminach w woj. wielkopolskim odbywają się wybory. 

Do kiedy można głosować w wyborach do izb rolniczych w 2023 roku?

W wyborach 24 września 2023r. lokale wyborcze będą czynne do godz. 18:00. Adresy lokali wyborczych można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich izb rolniczych. 

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 13:35